Správy | Aktuality | Témy

Na čele lízingového trhu je ČSOB Leasing

Na čele lízingového trhu je ČSOB Leasing. Financovanie poskytované členmi Asociácie leasingových spoločností SR opätovne v rekordných číslach. Najvyšší objem a podiel na trhu má ČSOB Leasing.

Spoločnosti združené v Asociácii leasingových spoločností SR (ALS) poskytli v roku 2023 svojim klientom financovanie hnuteľných a nehnuteľných predmetov spolu v hodnote vyjadrenej v obstarávacej hodnote bez DPH vo výške 3,361 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast 17 % a takmer 0,5 miliardy eur, čím sa zvýšil objem aktuálneho financovania k 31.12. 2023 na približne 5,5 miliardy eur. V roku 2023 bolo uzatvorených viac ako 85-tisíc nových zmlúv o financovaní, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast viac ako 8 %. Uvedený nárast bol ťahaný predovšetkým komoditou osobné a úžitkové vozidlá, ktorých hodnota dosiahla takmer 2 miliardy eur s medziročným nárastom 21 %.

„Z aktuálnych výsledkov lízingového trhu vidno, že nárast hodnoty financovaných predmetov bol v roku 2023 opätovne a ešte výrazne vyšší ako nárast počtu nových zmlúv. Táto disproporcia sa vyskytla vo všetkých komoditách. Dôvodom je pokračujúci infláciou podporovaný výrazný nárast cien predmetov financovania. Pri nových autách je to spojené aj s ekologizáciou dopravy, ako aj novými technológiami a systémami vyžadovanými Európskou úniou. Lízingové spoločnosti, ako tradičný partner malých a stredných spoločností, aj tento rok stáli pri svojich partneroch v takýchto chvíľach zdražovania investičných predmetov,“ charakterizoval minuloročný vývoj Richard Daubner, predseda predstavenstva Asociácie leasingových spoločností SR a zároveň generálny riaditeľ ČSOB Leasing.

Rast v podnikateľskom sektore

Postavenie dominantného zákazníka lízingových spoločností si i naďalej s medziročným nárastom financovania o 17,3 % upevňuje podnikateľský sektor, ktorého podiel na novom financovaní hnuteľných predmetov lízingových spoločností sa v roku 2023 zvýšil o 0,5 % na 92,3 %. Z podnikateľských odvetví financovaniu dominovali služby (nárast na 57 %), pred priemyslom/stavebníctvom (pokles na 29 %) a poľnohospodárstvom/lesníctvom (pokles na 6 %). Podiel financovania spotrebiteľov opätovne poklesol na 7,6 %, a to i napriek medziročnému nárastu financovania o 11,5 %.

V roku 2023 i naďalej narastal podiel úverov (v OC bez DPH) na produktoch a dosiahol výšku cez 50 %. Podiel operatívneho lízingu narástol o 2 % na 13 %. Z hlavných komodít malo v roku 2023 najvyšší medziročný nárast financovanie osobných a úžitkových automobilov (+335 mil. €), nasledované financovaním nákladných vozidiel, ťahačov a prívesov (+62 mil. €) a financovaním lodí, lietadiel a železničných vozidiel (+52 mil. €).

Na čele lízingového trhu je ČSOB Leasing

V relatívnom vyjadrení nárastu dominovali lode, lietadlá a železničné vozidlá spolu (+54 %). Prekvapením roku 2023 bol však nízky nárast v komodite – stroje a priemyselné zariadenia (+4 %). Obratovo najsilnejšou komoditou na lízingovom trhu zostáva financovanie osobných a úžitkových vozidiel. Celkový počet nových zmlúv pri osobných a úžitkových vozidlách dosiahol vyše 70-tisíc, čo je medziročne +12 % viac.

Financovanie nákladných vozidiel, s novým objemom 497 mil. €, bolo medziročne o 14 % vyššie. Pri počte 5 618 zmlúv bol zaznamenaný medziročný pokles o 9 %. Najväčší relatívny nárast zaznamenala subkomodita autobusy a trolejbusy +88 %. V absolútnom vyjadrení zase subkomodita nákladné autá a ťahače v hodnote + 42 mil. €. Subkomodita prívesy a návesy ako jediná zaznamenala pokles -12 % (- 9 mil. €). Všetky horeuvedené čísla a trendy sú bez výsledkov spoločnosti Volkswagen FS a Scania Finance, ktoré síce pôsobia na slovenskom lízingovom trhu, avšak nie sú členmi ALS SR.

Zdroj
ASOCIÁCIA LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ
Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button