Cestná doprava

Toll4Europe – osvedčená interoperabilná služba EETS

Toll4Europe – osvedčená interoperabilná služba EETS. Slovensko je atraktívnou výrobnou lokalitou pre mnohých výrobcov v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a dôležitý uzol tranzitnej a vnútrozemskej nákladnej dopravy EÚ. Dopravné spoločnosti tu za používanie ciest platia mýto.

Spoločnosť Toll4Europe GmbH, s cieľom priblížiť sa k jednotnému európskemu výberu mýta od 15. marca 2024, rozširuje svoje portfólio krajín o Slovensko. Riešenie EETS spoločnosti Toll4Europe bolo vopred dôkladne otestované a dokázalo úplne splniť miestne prísne kritériá na kvalitu. S palubnou jednotkou (On-Board-Unit/OBU) od spoločnosti Toll4Europe je možný jednoduchý prístup k rôznym mýtnym systémom súčasne.

Palubná jednotka umožňuje plne automatickú detekciu mýta so zreteľom na platné mýtne podmienky, pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, typy vozidiel a hmotnosť. Vodiči sú okrem toho upozornení, ak požadovaná mýtna služba nie je rezervovaná alebo zariadenie nie je správne napájané. Palubná jednotka od spoločnosti Toll4Europe je k dispozícii u rôznych predajných partnerov po celej Európe a od polovice marca je do služby prvýkrát zaradené aj Slovensko. Na Slovensku a v Čechách palubnú jednotku Toll4Europe ponúkajú obchodní partneri (napr. DKV, Shell atď.) a starajú sa o jej sprístupnenie zákazníkom.

Národný digitálny mýtny systém na Slovensku vznikol v roku 2010 a vzťahuje sa na všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony. Okrem diaľnic má spoplatnené aj početné štátne cesty. Ak je vodič menej oboznámený s osobitosťami tunajšieho systému, pomôže mu osvedčená interoperabilná služba EETS od Toll4Europe, ktorá ponúka mimoriadne spoľahlivú palubnú jednotku, ktorá už pokrýva väčšinu európskych krajín, čo znamená, že na cezhraničné spracovanie mýta stačí len jedno zariadenie.

Otestované na tisícoch kilometroch

Spoločnosť Toll4Europe je od začiatku jednou zo štyroch spoločností schválených pre služby EETS v slovenskom mýtnom systéme. Vyžadovalo si to nielen testovanie výmeny dát medzi spoločnosťou Toll4Europe a slovenským mýtnym systémom, ale navyše bolo treba zabezpečiť spoľahlivosť detekcie aj pri dlhých cestách. Na tento účel sa na Slovensku najazdilo niekoľko tisíc kilometrov s kamiónmi a autobusmi, ktoré boli vybavené palubnými jednotkami od spoločnosti Toll4Europe. Bezchybná detekcia sa úspešne preukázala s podporou slovenských testovacích vozidiel a vodičov.

S rozšírením slovenskej mýtnej domény sa teraz uzavrela významná medzera na ceste k jednotnému mýtu v rámci EÚ. To uľahčuje správu vozového parku pre všetky špedičné služby, ktoré buď prepravujú cez Slovensko, alebo odtiaľ pôsobia medzinárodne. Samostatná palubná jednotka pre slovenskú mýtnu službu už nie je potrebná. Osvedčená koncepcia využíva ľahko použiteľnú, satelitom podporovanú palubnú jednotku. Táto technológia presne rozpozná a odovzdá polohu vozidla a nezávisle zaznamená príslušné mýto. Palubná jednotka pri vjazde na Slovensko alebo výjazde zo Slovenska automaticky rozpozná správnu mýtnu službu bez toho, aby vodič musel pri prekročení hranice meniť palubnú jednotku alebo čokoľvek manuálne nastavovať.

Toll4Europe – osvedčená interoperabilná služba EETS

Vodič môže na displeji na prvý pohľad vidieť aktuálne využívanú mýtnu službu, počet náprav a hmotnosť vozidla, ako aj ďalšie parametre súvisiace s mýtom. Na zabezpečenie cezhraničného fungovania systému sa Toll4Europe aj na Slovensku spolieha na spoľahlivé komunikačné technológie. Palubná jednotka má vďaka aktualizáciám v reálnom čase vždy aktuálne informácie o mýtnych predpisoch jednotlivých krajín. Nesprávne účtovanie je vďaka tomu obmedzené na minimum a manažéri vozového parku dostávajú údaje okamžite v digitálnej forme.

Toll4Europe ponúka svoje služby prostredníctvom predajných partnerov. Ak sa teda vyskytnú nejaké problémy alebo objavia nejaké otázky, používatelia dostanú podporu vo svojom jazyku od miestnych kontaktných osôb. V prípade špeciálnych otázok sú okrem toho k dispozícii aj odborníci na mýto Toll4Europe, ktorí v prípade potreby podporia obchodných partnerov. „Je pre nás dôležité, aby sa dopravcovia a manažéri vozových parkov mohli kedykoľvek spoľahnúť, že im rýchlo pomôžeme,“ vysvetľuje Dr. Felix Wex, generálny riaditeľ spoločnosti Toll4Europe GmbH.

Dr. Felix Wex

Pre lepšiu správu vozového parku

Rýchla pomoc sa však netýka len servisných partnerov, ale aj funkcií samotnej technológie Toll4Europe. Služba EETS od Toll4Europe pritom predstavuje centrálnu platformu pre všetko súvisiace s mýtom. V centre pozornosti sú pritom intuitívne ovládanie a prehľadnosť. Konkrétne to pre dopravcov znamená, že si teraz môžu sami kontrolovať svoje údaje a záznamy, prekontrolovať parametre zadané vodičmi a zasiahnuť skôr. Hlavnú úlohu pritom zohráva nová funkcia OBU Health, ktorá je tiež dostupná od začiatku roka 2024.

Vďaka prehľadu nastavení palubnej jednotky v reálnom čase, majú predajní partneri a ich manažéri vozových parkov prostredníctvom ovládacieho panelu ľahko dostupné všetky údaje potrebné na analýzu reklamácií zákazníkov a lístkov. Okrem toho sa zobrazujú aj informácie o stave batérie, stave zariadenia a type inštalácie palubnej jednotky. Vďaka týmto informáciám môžu teraz manažéri vozového parku oveľa rýchlejšie reagovať, ak má vodič otázky alebo problémy týkajúce sa palubnej jednotky. „S ďalším rozširovaním podporovaných krajín a rozvojom ponuky služieb je spracovanie mýta v rámci EÚ čoraz jednoduchšie a pre mnohých dopravcov a vodičov sa mení z otravnej záležitosti na jednoduchú rutinu,“ prízvukuje Dr. Wex.

Editor
Peter Magerčiak
Back to top button