Rôzne

Rok 2023 v Skupine spoločností Delta

Rok 2023 v Skupine spoločností Delta. Expanzia Skupiny spoločností Delta na Slovensku je obdivuhodná. Stáva sa významným hráčom v oblasti predaja, servisu a prenájmu novej a jazdenej dopravnej techniky v oblasti cestnej dopravy.

Maďarská materská spoločnosť DELTA-TRUCK sa od roku 1991 zaoberá distribúciou, výkupom, opravou a servisom nových a jazdených úžitkových vozidiel. Na Slovensku pôsobí od roku 2013, najprv distribúciou jazdených úžitkových vozidiel, následne zaviedli aj služby prenájmu úžitkových vozidiel VIARENT.

Prečítajte si aj

Delta-Truck s.r.o. dnes na Slovensku reprezentuje služby VIARENT, od roku 2018 je výlučným importérom úžitkových vozidiel FORD TRUCKS, od konca roka 2022 aj návesov KÖGEL a od minulého roku zastupuje aj import úžitkových vozidiel BYD – významného čínskeho výrobcu dopravnej techniky od osobných áut, v cestnej až po železničnú dopravu. VIARENT sa stal lídrom na trhu prenájmu úžitkových vozidiel. Expanzia skupiny firiem Delta tým nekončí, v júli 2019 uzavreli franchisingovú zmluvu o predaji služieb spoločnosti VIARENT so srbskou spoločnosťou SDT Group doo, neskôr, v roku 2022 založili ďalšie dcérske spoločnosti v Česku s názvom VIARENT Česká republika s.r.o. a vo Francúzsku s názvom Delta-Truck France SAS. Ich aktivity už teda presahujú stredoeurópsky región. Cieľom Skupiny Delta v rámci strednej Európy je byť silným profesionálnym poskytovateľom služieb v tomto odvetví.

O Skupine Delta sme sa porozprávali s Zsomborom Pállom, obchodným riaditeľom Delta-Truck, výkonným riaditeľom VIARENT a manažérom značky BYD.

Zsombor Páll
Zsombor Páll – obchodný riaditeľ Delta-Truck, výkonný riaditeľ VIARENT a manažér značky BYD

Ako hodnotíte výsledky Delta-Truck na Slovensku v roku 2023?

Celkovo skupina spoločností uzavrela rok 2023 v súlade s očakávaniami. Naša spoločnosť sa stala importérom značky návesov Kögel na Slovensku a podarilo sa nám uzavrieť zmluvu o predaji produktov s firmou BYD, výrobcom elektrických nákladných vozidiel. Koncom roka mala úspech aj naša prezentácia elektromobilov BYD na Slovakiaringu. Podarilo sa nám zvýšiť počet našich nákladných a dodávkových vozidiel na prenájom na takmer 500.

Značka Ford Trucks prešla modernizáciou a dnes už má svoje nezastupiteľné miesto aj na našom trhu, na trh prichádzajú aj modernizované stavebné vozidlá tejto značky… Ako vnímajú túto modernizáciu klienti v Maďarsku a na Slovensku?

Koncom roka 2023 sa objavila séria F-Line, ktorá nahradila predchádzajúce takzvané Legacy modely. Týmto bol obnovený celý modelový rad Ford, ConnecTruck a pokročilé asistenčné systémy vodiča (ADAS) sú súčasťou štandardnej výbavy všetkých variantov. Jedným z našich cieľov na rok 2024 je presadiť sa okrem ťahačov aj v konštrukčnom rade (stavebníctvo, cestné modely).
V máji 2023 sa spoločnosť Delta Truck s.r.o. stala importérom návesov Kögel, vzťah medzi spoločnosťou Kögel a skupinou spoločností Delta-Truck má viac ako 15-ročnú históriu a sme si istí, že séria úspechov bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, čím sa okruh našich spokojných zákazníkov ešte viac rozšíri.

Rok 2023 v Skupine spoločností Delta

Konkurencia v oblasti nákladných vozidiel a návesov na našom trhu je veľká, Slovensko predsa len nepatrí medzi veľké dopravné trhy. VIARENT však marketingovo úspešne vozidlá prenajíma, aká je vaša stratégia v oblasti prenájmu?

Naša stratégia je veľmi jednoduchá, naším cieľom je vyriešiť všetky úlohy a problémy pre všetkých možných klientov súvisiace s prepravou tovaru. To zahŕňa výber vhodného vozidla a karosérie na prepravu, ich nákup a prevádzku. Našou úlohou je prevziať prevádzku vozidiel od užívateľov. Poskytujeme krátkodobé aj dlhodobé riešenia vo všetkých kategóriách nákladných vozidiel, či už ide o najmenšie nákladné vozidlo alebo 40-tonové súpravy.

Elektrické úžitkové vozidlá BYD nás prekvapili svojou technickou vyspelosťou i solídnym spracovaním. Mnoho dopravcov však elektromobilitu v cestnej doprave nevnímajú pozitívne. Budúcnosť je však jasne orientovaná na elektrické a vodíkové vozidlá a pokrok v tejto oblasti sa neuveriteľne zrýchľuje. Stanú sa aj elektrododávky a elektrotrucky BYD súčasťou prenájmu?

BYD ako popredný výrobca elektromobilov spĺňa najvyššie technické parametre. Príchodu elektrifikácie sa nevyhne žiadny trh. Základom trvalo udržateľného rozvoja je aj nasadenie elektrických vozidiel v nákladnej doprave. Zatiaľ sú využiteľné len v preprave poslednej míle, typicky v mestskej doprave, preto na toto použitie odporúčame vozidlá BYD. Počnúc malými dodávkami sú u nás dostupné aj 7,5-tonové a 18-tonové nákladné vozidlá s čisto elektrickým pohonom. Spoločnosť Delta-Truck s.r.o. bude ponúkať služby predaja aj prenájmu.

Rok 2023 v Skupine spoločností Delta

O úspechu na trhu rozhoduje kvalitná servisná sieť, spoľahlivý a rýchly servis, ako aj expresné dodávky náhradných dielov. Akú stratégiu budete presadzovať v službách vašim klientom?

Neustále pracujeme na tom, aby služby a produkty, ktoré poskytujeme, mali najvyššiu možnú úroveň. Rozširujeme servisnú sieť, zvyšujeme počet požičovní vozidiel a neustále rozširujeme počet našich kolegov, aby sme zákazníkov obslúžili vo všetkých oblastiach a uľahčili im kontakt s nami. Kľúčom k nášmu úspechu je spokojný zákazník, každý zákazník.

Za rozhovor ďakuje Viliam Bujna

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button