Logistika a skladovanie

Posilnite digitálne zručnosti zamestnancov s programom ING 4.0

Vedeli ste, že až 44% slovenských podnikov vidí nedostatočnú kvalifikáciu svojich zamestnancov ako jednu z najväčších prekážok na ceste k digitálnej transformácii? Podľa prieskumu Industry4UM malo v roku 2023 len 10% pracovníkov potrebné podmienky na rozvoj vedomosti v oblasti digitalizácie. Unikátny vzdelávací program ING 4.0 chce túto situáciu zmeniť a vybaviť zamestnancov zručnosťami pre digitalizovanú výrobu. Malé a stredné podniky môžu absolvovať kurzy zdarma.

Pozitívnou správou je, že na trhu je stále viac nových informácií o aktuálnych a budúcich trendoch. Tretina podnikov potvrdzuje dostatok potrebných informácií, stále však pomerne vysoký podiel podnikov, až 51 %, potrebuje podstatné a dôležité informácie pre ďalší vývoj v aplikácii Industry 4.0 (zdroj: Industry4UM, 2023). Vzdelávací program ING 4.0 vznikol ako reakcia na dynamiku rozvoja priemyselnej výroby a nedostatok formátov podporujúcich zvyšovanie zručností zamestnancov priemyselných podnikov, ktoré reagujú na potreby praxe.

ING 4.0 – súčasť celoživotného vzdelávania

Za projektom ING 4.0 stoja popredné priemyselné podniky, 3 slovenské technické univerzity, klaster Industry4UM a Európsky digitálny a inovačný hub EXPANDI 4.0.

„Na programe ING 4.0 sa podieľali tri špičkové slovenské technické univerzity a zástupcovia praxe. Je to príležitosť pre všetkých zamestnávateľov v priemysle, ako zvýšiť povedomie o moderných technológiách vo svojich podnikoch. Veríme, že výsledkom bude dynamickejšia digitalizácia slovenského priemyslu a v konečnom dôsledku väčšia konkurencieschopnosť voči vyspelému digitalizovanému svetu,“

konštatuje profesor František Duchoň, z Národného centra robotiky, jeden z lektorov a realizátorov programu ING 4.0.

Na základe požiadaviek priemyselných podnikov odborníci vytvorili osnovu a obsahy jednotlivých kurzov. Špičkoví lektori budú účastníkov kurzov vzdelávať v 4 vzdelávacích moduloch: Robotika a pokročilá robotika, Zber dát, ich analýza a strojové učenie, Logistické systémy a automatizovaná logistika a Inteligentná údržba. Každý z kurzov bude prebiehať v kombinácii online a prezenčného štúdia, počas ktorého budú účastníci prechádzať odbornými online prednáškami a riadenými diskusiami. Progres vedomostí si overia testami, počas praktických cvičení, či v obhajobe záverečnej práce.

Čo prinesie program do vášho podniku?

Každý z podnikov, ktorý sa rozhodne investovať do vzdelávania svojich zamestnancov, získa jednoduchý prístup ku kvalitnému a rýchlemu dovzdelávaniu. Vďaka účasti v programe ING 4.0 podnik získa:

• Zamestnanca s prehĺbenou a vyprofilovanou kvalifikáciou a odbornosťou
• Prehľad o dostupných metódach, technológiách a ich implementácii
• Know-how zohľadňujúce jedinečné potreby podniku
• Návyk podporujúci systematické, aktívne a dlhodobé vzdelávanie
• Prepojenie s odborníkmi z podnikov a odbornými kapacitami z univerzít

Každý vyškolený zamestnanec bude schopný formulovať svoje požiadavky pre dodávateľov a vedieť posúdiť predkladané alternatívy navrhovaných riešení.

„ING 4.0 nemá zámer vychovať vysokokvalifikovaných špecialistov. Jeho cieľom je pripraviť technických pracovníkov tak, aby boli schopní vo vybraných oblastiach prinášať reálne návrhy na inovácie do svojich podnikov,“

vysvetľuje Martin Morháč, člen predsedníctva Industry4UM, ktoré iniciovalo vznik a manažovalo prípravu programu ING 4.0.

Ste malý alebo stredný podnik? Vaši zamestnanci sa môžu vzdelávať zdarma

Vďaka štátnej pomoci z Plánu obnovy a odolnosti cez schému de minimis sa môžu zamestnanci malých a stredných podnikov vzdelávať zdarma. Túto možnosť im poskytuje EDIH EXPANDI 4.0, ktorý je financujúcim partnerom projektu. Práve malé a stredné slovenské podniky adaptujú digitalizáciu do svojich procesov veľmi pomaly, čo znižuje ich schopnosť konkurovať. Musia si preto uvedomiť, že rekvalifikácia a aktívne vzdelávanie zamestnancov je pre ich budúcnosť nevyhnutnosťou, ktorú nie je dobré ignorovať, či podceňovať. „Ponuka služieb EDIH-ov a ich prefinancovanie prostredníctvom verejných zdrojov predstavuje pre malé a stredné podniky príležitosť posunúť sa v digitalizácii svojich procesov, technológií a výrobkov, a výrazne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť,“ konštatuje Michal Műhl, hlavný projektový manažér EXPANDI 4.0.

Viac informácií, ako aj prehľady kurzov, lektorov či registračný formulár, nájdete na webovej stránke www.ing40.sk

Editor
Peter Magerčiak
Back to top button