Cestná doprava

Električkovú trať pred SND by mohli začať stavať o tri roky

Električkovú trať pred SND by mohli začať stavať o tri roky. Plánovanú električkovú trať pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Pribinovej ulici v Bratislave by mohli začať stavať v roku 2027 až 2029.

Vyhlásilo to hlavné mesto, ktoré tento variant trate považuje za najlepší, a tvrdí, že električka nebude rušiť divadelnú umeleckú produkciu. Odvoláva sa pritom na výsledky štúdie, ktoré prezentovalo ministerstvu kultúry i vedeniu SND. Riešiť s nimi bude aj organizáciu stavebných prác. „Slovenská technická univerzita (STU) a odborníci potvrdili už konkrétne spôsoby takéhoto riešenia novej trate. Dnes vďaka odborníkom vieme, že nová trať nebude predstavovať problém pre prevádzku divadla,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Štúdia realizovateľnosti sa venovala vplyvu hluku a vibrácií z prevádzky električky na chránené priestory jednotlivých sál SND, respektíve na činnosť umeleckej produkcie. Prostredníctvom stoviek simulácií vyhodnocovali odborníci viaceré parametre vrátane rýchlosti či spôsobu prejazdu. Dôležitou premennou boli aj dva varianty riešenia časti podzemnej garáže, a to ich zachovanie pod traťou i zasypanie ich časti.

Na základe meraní a analýz hluková štúdia konštatuje, že prevádzka električiek pred novou budovou SND nebude spôsobovať v priestoroch opery a baletu, činohry a štúdia žiadne rušenie. Nedostatočne izolovaný je len modrý salón, ktorý nebol pôvodne navrhnutý na umeleckú produkciu, ale na prevádzku kaviarne. Nachádza sa v priamom kontakte s prednou sklenenou fasádou budovy. Napraviť to má podľa štúdie zvýšenie zvukovej izolácie obvodového plášťa.

Električkovú trať pred SND by mohli začať stavať o tri roky

Projekt novej trate Pribinova-Košická je aktuálne v procese zapracovania pripomienok posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Hlavné mesto zároveň začalo diskusie s rezortom kultúry i vedením SND. Týkajú sa vhodného riešenia samotných stavebných prác počas prevádzky divadla, výberu preferovaného riešenia priestorov garáže či prípadnej náhrady parkovania. Na štúdii uskutočniteľnosti pracoval magistrát spolu s STU a tímom medzinárodných odborníkov od roku 2019. Jej závery doplnili a potvrdili výsledky štúdií a analýz dát z minulosti, ktorými hlavné mesto odôvodňuje vhodnosť tohto variantu. Potvrdené tak boli aj závery medzinárodnej odbornej pracovnej skupiny, ktorú mesto zriadilo ešte v roku 2021.

Bývalé vedenie ministerstva kultúry s trasovaním električky popred nové SND nesúhlasilo, argumentovalo vážnymi rizikami. Upozornilo na ne s odvolaním sa na výsledky odbornej vibroakustickej štúdie, ktorú si rezort v tejto súvislosti nechal vypracovať. Uprednostnili vedenie trate poza divadlo. Obavy vyjadrilo aj vtedajšie vedenie SND, ale aj časť verejnosti.

To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Vallo koncom októbra 2019. Argumentoval tým, že sa po analýze javí tento variant ako najlepší. Padol aj návrh alternatívnej trasy, ktorá divadlo obchádza okolo neho. Tieto návrhy zapracovali aj do zmien a doplnkov územného plánu. Mesto má pri realizácii trate spolupracovať so súkromným investorom.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button