Cestná doprava

Všetky nové nákladné vozidlá predané po roku 2040 by mali byť bezemisné

Európski výrobcovia nákladných vozidiel vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zhodujú na tom, že od roku 2040 by všetky nové predané nákladné vozidlá mali byť poháňané bez fosílnych palív, aby sa naplnili ciele uhlíkovej neutrality do roku 2050. Tento cieľ podľa nich bude možné dosiahnuť, ak sa vybuduje vyhovujúca nabíjacia a tankovacia infraštruktúra a vytvorí sa koherentný legislatívny rámec, vrátane pravidiel pre cenotvorbu, ktorá urýchli prechod na bezemisné technológie v cestnej nákladnej doprave.

Aby dokázali vytvoriť plán dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050 sa výrobcovia úžitkových vozidiel spojili pod hlavičkou Združenia európskych výrobcov automobilov ACEA s poprednými vedcami z inštitútu Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). “Klimatické zmeny sú najzásadnejšou výzvou, ktorej čelí naša generácia. Súčasne s tým čelíme pandémii ochorenia COVID-19 a to kladie dôraz na kľúčovú úlohu, ktorú má cestná doprava a logistika pre zabezpečenie potravín, medicínskych a iných nevyhnutných tovarov a ich dostupnosť pre tých, ktorí to potrebujú,” povedal CEO spoločnosti Scania a člen rady ACEA pre úžitkové vozidlá Henrik Henriksson.

“Ak má cestná nákladná doprava naďalej slúžiť spoločnosti, musíme sa pohnúť smerom ďalej od fosílnych palív tak rýchlo ako je to možné. Nielen že sme presvedčení, že je to nevyhnutné, vieme, že je to možné a sme pripravení urobiť to. Nemôžeme to ale urobiť sami; potrebujeme politikov a ďalších zúčastnených, aby spojili svoje sily spolu s nami,” hovorí Hneriksson.

Pod vyhlásenie sa podpísalo všetkých sedem európskych výrobcov nákladných vozidiel

ACEA a PIK vydali spoločné vyhlásenie, ktoré načrtáva cestu a podmienky ako transformovať systém cestnej nákladnej dopravy. Popri investíciách zo strany odvetvia úžitkových vozidiel budú potrebné aj pravidlá upravujúce cestné poplatky podľa emisií CO2 a systém zdaňovania založený na uhlíkovej efektívnosti a energetickej účinnosti. Ďalším dôležitým aspektom bude vybudovanie zodpovedajúcej siete dobíjacích staníc a čerpacích staníc poskytujúcich alternatívne palivá ako je napríklad vodík. Podľa ACEA a PIK môže byť systém poplatkov založených na množstve produkcie emisií CO2 najefektívnejším nástrojom, bezemisné vozidlá sa na trhu neujmú, kým ich dieselové ekvivalenty budú lacnejšie.

“Veda nám ukazuje, že ak sa chceme vyhnúť nebezpečnému bodu zlomu na našej planéte, musíme začať konať dnes – kombinovaním všetkých dostupných riešení, ktoré vytvoria rapídny posun k uhlíkovej neutralite,” hovorí vedec Johan Rockström z PIK. “Bezemisné vozidlá neprinesú iba zníženie emisií CO2, zvýšia tiež level kvality vzduchu – dôležitého faktora z pohľadu ľudského zdravia,” hovorí Rockström a dodáva: “Prvý krok sme uskutočnili kooperáciou ACEA a PIK, pretože priemysel a veda musia pracovať ako strategickí partneri, aby spoločne urýchlili transformáciu na báze vedeckých informácií.”

Zdroj
transport.sk
Editor
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button