Logistika a skladovanie

Kuehne+Nagel v roku 2023

Kuehne+Nagel v roku 2023. Po turbulentných rokoch 2021 a 2022 sa situácia v námornej doprave relatívne stabilizovala. V celkovo klesajúcom trhu obchodná jednotka Kuehne+Nagel Sea Logistics zaznamenala v druhej polovici roka 2023 rast objemu.

S viac ako 81 000 zamestnancami na takmer 1300 miestach v takmer 100 krajinách je skupina Kuehne+Nagel jedným z popredných svetových poskytovateľov logistiky. Kuehne+Nagel s centrálou vo Švajčiarsku je vybraným logistickým partnerom pre 400 000 zákazníkov po celom svete. Skupina pomocou svojej globálnej siete, logistických znalostí a poznatkov založených na údajoch poskytuje komplexné riešenia dodávateľského reťazca pre globálne spoločnosti a odvetvia. Ako člen Science Based Target Initiative (SBTi) sa spoločnosť Kuehne+Nagel zaviazala k udržateľnej logistike znižovaním vlastnej environmentálnej stopy a podporovaním svojich zákazníkov nízkouhlíkovými logistickými riešeniami.

„Kuehne+Nagel uzavrel finančný rok 2023 s celkovo dobrým výkonom v stále ešte náročnom prostredí. Podarilo sa nám získať väčší trhový podiel v oblasti námornej logistiky, najmä v segmente malých a stredných podnikov. Podpísali sme dve dôležité akvizície s firmami Morgan Cargo z Južnej Afriky a Farrow z Kanady. Zároveň udržiavame tempo v plnení cieľov, ktoré sú ukotvené v stratégii Roadmap 2026,” uviedol Stefan Paul, generálny riaditeľ spoločnosti Kuehne+Nagel International AG.

V roku 2023 došlo k nárastu podielu na trhu Kuehne+Nagel Sea Logistics najmä na trasách Ázia – Európa a v transpacifickej oblasti. Čo sa týka leteckej dopravy, obchodná jednotka Kuehne+Nagel letecky prepravila takmer dva milióny ton nákladu. Obzvlášť dobre sa pritom darilo segmentom e-commerce a preprave trvanlivého tovaru. Celkový obrat skupiny Kuehne+Nagel dosiahol vo finančnom roku 2023 až 24,8 miliardy eur. EBIT 1,98 miliardy eur a čistý zisk 1,52 miliardy eur.

Prehľad servisov

Námorná preprava

Čistý obrat v oblasti námornej logistiky dosiahol v roku 2023 výšku 8,945 miliardy eur a EBIT 1,055 miliardy eur. Celkový objem prepravených kontajnerov dosiahol na konci decembra minulého roka 4,3 milióna TEU. V celkovo klesajúcom trhu obchodná jednotka Kuehne+Nagel Sea Logistics zaznamenala rast objemu v druhej polovici roka. K nárastu podielu na trhu došlo najmä na trasách Ázia – Európa a v transpacifickej oblasti.

Seaexplorer – sledovanie prepravy

Nové funkcie platformy seaexplorer pre námornú prepravu

Platforma pre zákazníkov spoločnosti Kuehne+Nagel, ktorí využívajú námornú prepravu, teraz zahŕňa časy prepravy pred a po plavbe pre náklady typu FCL a LCL. Poskytuje tiež komplexný prehľad pre dopravcov o globálnej prepravnej sieti, zahŕňa správy z odvetvia a prerušenia logistických tokov. Kuehne+Nagel zlepšil a aktualizoval svoju zákaznícku platformu seaexplorer.

Po novom platforma zahŕňa dodacie lehoty nákladnej dopravy medzi koncovými bodmi pre celokontajnerové náklady (FCL) a plavebné poriadky a rozvrhy pre zdieľané kontajnery (LCL). Užívatelia seaexplorer majú teraz prístup ku komplexným informáciám o dátach pre FCL a LCL zásielky v rámci jedinej platformy. Takáto integrácia ponúka dopravcom celkový pohľad na prepravnú sieť Kuehne+Nagel. Vrátane plavebných poriadkov, detailov trás, štruktúr služieb, upozornení na prípadné prerušenia logistických tokov a dôležitých správ o námornej logistike.

Stefan Paul, generálny riaditeľ spoločnosti Kuehne+Nagel International AG

Kuehne+Nagel v roku 2023

Čas prepravy od jej začiatku až do konca, teda medzi nakládkou a vykládkou pre FCL zásielky, poskytuje zákazníkom cenné informácie pri plánovaní dodávateľských reťazcov. Zahŕňa časy prepravy z vnútrozemských lokalít do prístavov a naopak. Platforma seaexplorer pokrýva približne 1 250 globálnych lokalít na základe údajov o čase prepravy zásielok spoločnosťou Kuehne+Nagel. Zobrazované informácie sú hodnoverné, overené lokálnymi odborníkmi na námornú logistiku, ktorí zohľadňujú tiež nákladnú cestnú prepravu, železnicu a nákladné lode.

Michael Aldwell, člen predstavenstva spoločnosti Kuehne+Nagel International AG, zodpovedný za námornú logistiku, uviedol: „Nedávne náhle prerušenia logistických tokov ešte viac zdôraznili fakt, že znalosť globálnej prepravnej siete v námornej logistike je nevyhnutná pre všetky zúčastnené strany. S realistickým pohľadom na túto komplexnú sieť cez platformu seaexplorer, môžu naši zákazníci plánovať a optimalizovať dodávateľské reťazce pre zásielky typu FCL a LCL. Aktualizácie platformy seaexplorer odrážajú záväzok spoločnosti Kuehne+Nagel zlepšovať zákaznícke služby v odvetví námornej logistiky, a to plne v súlade s našou stratégiou Roadmap 2026.“

Michael Aldwell, člen predstavenstva spoločnosti Kuehne+Nagel International AG

Zdroj
Kuehne+Nagel
Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button