Motorizmus

Poistenie firemných vozidiel má svoje špecifiká

Poistenie firemných vozidiel má svoje špecifiká. Vyberáte poisťovňu pre svoj fleet? Prípadne zvažujete, či sa oplatí havarijné poistenie alebo pripoistenie vozidiel? Poradíme, čo si všímať pri výbere.

Väčšina poisťovní zdvihla ceny poistného na vozidlá ako odpoveď na rastúce ceny energií, náhradných dielov na vozidlá a ceny servisu, tiež na infláciu, ako aj vyšší počet dopravných nehôd. Mnohé firmy tak zvažujú, či a do akej miery sa oplatí vozidlá havarijne poistiť a pripoistiť, resp. zmeniť poisťovňu, kde majú uzavreté aj PZP. „Poistenie je pre firmu dôležitý nástroj na zmiernenie finančných škôd v spojitosti s poistnými udalosťami. Dôležitý je preto nielen výber poisťovne, ale najmä nastavenie parametrov poistného, vrátane havarijného poistenia či pripoistenia,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Head of Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické a právnické osoby.

PZP je povinná, ale…

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zo zákona mať musíte, ak vaše vozidlo využíva cestné komunikácie na Slovensku. „Aj v prípade operatívneho lízingu, kedy užívateľ vozidlo nevlastní, ale len užíva, uzatvára PZP, prípadne aj havarijné poistenie lízingová spoločnosť, no pre nájomcu platia tiež isté pravidlá,“ podotýka Vladimír Guštafik. PZP je tak súčasťou lízingovej zmluvy. Slúži na ochranu poisteného, aby nemusel hradiť škody, ktoré spôsobil prevádzkou svojho vozidla druhému. Zároveň chráni aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale si ju uplatnil v poisťovni. Minimálne limity krytia sú v poisťovniach rovnaké, dané zákonom, ale…

Poistenie firemných vozidiel má svoje špecifiká

Rozhodovanie, kde uzavriete PZP, by nemalo byť na okraji záujmu. „Dôležité je pozerať sa na kvalitu služieb poisťovne, predovšetkým rýchlosť a hĺbku odškodnenia, pretože vám to ušetrí nielen starosti a čas, ale aj peniaze. V prípade operatívneho lízingu dbá lízingová spoločnosť na výber kvalitných poisťovní, avšak tak, aby si klient mohol vybrať z minimálne dvoch-troch možností poistenia,“ dodáva odborník Business Lease. Ak spokojní s poisťovňou nie ste, môžete ju zmeniť. V zmysle platnej legislatívy musíte síce priznať vami vzniknuté škody za posledných 36 mesiacov, no navyšovanie poistného pri škodových klientoch je v poisťovniach rôzne. „Ak klient mal nejaké poistné udalosti, je pre neho momentálne výhodné overiť si ceny poistenia v rôznych poisťovniach,“ konštatuje Ľubomír Hrehovčík, konateľ B&H Insurance. Osobitne to platí pri havarijnom poistení, kde je navýšenie poistného z dôvodu škodovosti rôzne v jednotlivých poisťovniach. Zmenou poistky tak môžete ušetriť.

Pozor na termíny

Pozor však na termíny. Ak spôsobíte vašim vozidlom škodu inému, majte na zreteli dva aspekty, aby vás to pri PZP nevyšlo draho. „Po prvé, mať uhradené poistné načas, pretože v prípade omeškania s platením poistného má poisťovňa právo žiadať od klienta náhradu škody, ktorú vyplatila poškodenej strane. A po druhé, dodržať lehotu na nahlásenie vzniknutej udalosti, ktorá je 15 dní, ak sa stala nehoda na Slovenku a 30 dní, ak sa stala nehoda v zahraničí, pretože ak lehota nebola dodržaná, aj tomto prípade má poisťovňa právo žiadať od klienta časť alebo celú výšku škody, ktorú uhradila poškodenej strane,“ upozorňuje Ľubomír Hrehovčík.

Kedy zvážte havarijné poistenie

Havarijné poistenie zo zákona povinné nie je, no má svoje opodstatnenie. „Zvážiť by ho mali minimálne firmy, ktoré vozidlá využívajú permanentne, napríklad distribučné, servisné, farmaceutické firmy a pod.“ konštatuje Vladimír Guštafik. Základom pri zvažovaní havarijnej poistky je uvedomenie si, či je firma schopná a ochotná znášať riziká, ktoré sú stále väčšie. „Kvalitné havarijné poistenie na rozdiel od PZP kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou, poškodenie pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádež a taktiež živelné udalosti,“ vysvetľuje Vladimír Guštafik.

V kombinácii s faktom, že služobné vozidlá často zamestnanci parkujú napríklad na sídliskách, sú práve škody bez známeho vinníka čoraz bežnejšie, no zákonné poistenie ich nekryje. Ako podotýka odborník, ďalším dôvodom na poistenie, sú výbavy vozidiel. „Dnes už je celkom bežné, že nové vozidlá majú vpredu zabudovaný dištančný radar, senzory či kamery, ktoré na jednej strane vodičovi pomáhajú predísť kolízii, ale na strane druhej vedia opravu drobného „ťukanca“ predražiť. Bez havarijného poistenia je to výrazný zásah do firemného rozpočtu,“ dodáva.

O spoločnosti Business Lease

Business Lease Slovakia je stredoeurópskou lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group.

Na Slovensku bola spoločnosť Business Lease založená v roku 1998 v Bratislave. Podporujeme myšlienky spoločenskej zodpovednosti, mobility, inovácií, cirkulárnej ekonomiky a veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov aj našich dodávateľov. Dávame si záležať na budovaní zdravej firemnej kultúry a hodnotách. Okrem veľkých medzinárodných zákazníkov poskytujeme služby aj pre menšie a stredne veľké spoločnosti s balíkmi služieb šitých na mieru.

Komplexné riešenie mobility: Operatívny lízing pre firmy www.businesslease.sk

O spoločnosti AutoBinck Group

AutoBinck Group je medzinárodná spoločnosť s centrálou v holandskom Utrechte. AutoBinck Group pôsobí na trhu od roku 1907. Dnes je jedným z popredných hráčov v oblasti poskytovania mobility v Európe. Skupina má tri divízie, patrí pod ňu 24 spoločností v 7 európskych krajinách. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group je 1 102. Ročné tržby skupiny predstavujú 985 miliónov.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS Business Lease Slovakia, foto: Shutterstock

Prečítajte si aj

Back to top button