Motorizmus

Pandémia mení nazeranie firiem na flotily

Opätovne štartujú odložené obstarávania nových vozidiel z dôvodu pandémie, no rastie aj krátkodobý prenájom. Hoci pandemická doba obmedzila biznis väčšine firiem, oživenie ekonomiky opätovne štartuje nielen podnikanie, ale aj mobilitu spoločností.

„Odložené obstarania nových vozidiel z dôvodu pandémie začínajú byť v tejto dobe opäť aktuálne. Preferovanou voľbou firemnej klientely je zabezpečenie mobility prostredníctvom operatívneho lízingu. Zároveň vidíme, že firmy z dôvodu stále krehkej situácie trhu zvažujú zabezpečenie mobility aj formou krátkodobého prenájmu,“ konštatuje k pokoronovým trendom Michal Chudík, obchodný riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby.

Záujem o prenájom vozidiel

Ako konštatuje Michal Chudík, výrazné oživenie trhu prinieslo zo strany firiem rastúci dopyt po službách spojených s prenájmom vozidiel. Dôvod vidí v ich snahe zabezpečiť si stopercentnú mobilitu, no bez potreby vstupnej investície, získania kontroly cash flow a úspor spojených s prevádzkou vozidlového parku. Popri operatívnom lízingu vidieť trend rastu záujmu o krátkodobý prenájom. „Ten v stále krehkom období ponúka benefit vysokej flexibility v prípade aj nepredvídateľných zmien v ich podnikaní,“ vysvetľuje dôvod Michal Chudík.

Rozdiely záujmu z pohľadu veľkých, stredných či malých firiem sa vplyvom pandémie stierajú. „Veľké a stredné firmy už dlhodobo využívajú financovanie vozidlového parku cez operatívny lízing, prípadne finančný lízing. Menšie firmy, ktoré doteraz preferovali zabezpečenie mobility formou nákupu vozidla do majetku, resp. cez bankový úver, však začínajú viac uvažovať o operatívnom lízingu,“ konštatuje. Dôvod vidí práve v snahe odbúrať starostlivosť o vozidlový park. Spoločnosť preto poskytuje aj individuálne poradenstvo v snahe zabezpečiť stopercentnú mobilitu a nájsť úspory nákladov spojených s prevádzkou vozidlového parku.

Západná Európa je ďalej

Hoci trendy v krajinách strednej Európy sú veľmi podobné, západná Európa je vo financovaní vozidiel formou operatívneho lízingu podstatne ďalej. „Rastúca popularita obstarávania vozidiel cez operatívny lízing je tam daná aj zvýšeným povedomím klientov o tomto produkte, ako aj o jeho benefitoch,“ konštatuje Michal Chudík. Medzi hlavné benefity operatívneho lízingu už dlhodobo patria obstaranie vozidla bez potreby vstupného kapitálu a teda možnosť optimálneho nastavenia firemného cash flow, zabezpečenie 100%-nej mobility klienta prostredníctvom cestnej asistencie 24/7, a to prostredníctvom poskytnutia náhradného vozidla počas celej dĺžky trvania servisného zásahu, resp. odstránenia poistnej udalosti, ako aj uľahčenie komunikácie vďaka jednému telefónnemu číslu na akýkoľvek problém spojený s mobilitou.

Čipová kríza zasiahla celý sektor

Ako podotýka Michal Chudík, čipová kríza sa dotkla celého sektora, poskytovateľov lízingu nevynímajúc. „Aktuálne čelíme predlžovaniu termínov dodaní vozidiel z dôvodu čipovej krízy v rozmedzí 2-4 mesiace nad rámec bežných dodacích termínov,“ vysvetľuje Michal Chudík. Tieto problémy sa snažia riešiť proaktívne s klientami. „V prípade akútnej potreby dokážeme klientom ponúknuť vozidlo formou krátkodobého prenájmu až do momentu prevzatia nového vozidla. Rovnako cítime zvýšený dopyt po skladových automobiloch, keďže aktuálna situácia ohľadom doby dodania je neprehľadná,“ konštatuje.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button