Cestná doprava

Ako riešiť potreby firemnej mobility?

Oblasťou, ktorá za uplynulý rok prešla pomerne zásadnými zmenami, je aj prenájom vozidiel a riešenia firemnej mobility. Čo tieto zmeny priniesli a aké sú aktuálne trendy v oblasti firemných flotíl?

Na tieto a ďalšie naše otázky odpovedali odborníci z Business Lease Slovakia: commercial director Michal Chudík a team manager pre segment Rental & Active Lease Pawel Bednárčik.

Aké sú trendy v oblasti prenájmu vozidiel v súčasnosti?

Michal Chudík: Evidujeme rastúci dopyt po službách spojených s prenájmom vozidiel – dopyt po zabezpečení 100 % mobility bez akýchkoľvek starostí je momentálne trendom súčasnosti. Firemná a aj súkromná klientela si začína uvedomovať benefit 100 % starostlivosti zabezpečením služieb, ako cestná asistencia 24/7, vyzdvihnutie vozidla pri akomkoľvek servisnom úkone alebo poistnej udalosti, zabezpečenie náhradnej mobility počas dĺžky trvania servisného zásahu, resp. odstránenia poistnej udalosti. V neposlednom rade mať k dispozícii jedno telefónne číslo, na ktoré je možné zavolať v prípade akýchkoľvek problémov spojených s vozidlom, aj toto je momentálne veľmi žiadaná služba.

Pawel Bednárčik: Trendom v krátkodobej mobilite je skutočnosť, že trh sa zotavuje po neľahkom čase spojenom s pandémiou. Firmy optimalizovali stavy zamestnancov, náklady a ostatné oblasti spojené s ich podnikaním. Aktuálna situácia je veľmi dynamická a sme svedkami zotavovania trhu naprieč celým spektrom. Zároveň je však tento rast mimoriadne krehký, pretože sme zo všetkých strán varovaní pred takzvanou treťou vlnou pandémie. Preto sú firmy opatrné a smerujú k riešeniam mobility, ktoré sú flexibilné a vedia ich kedykoľvek v prípade ťažkostí ukončiť. Presne touto formou mobility je krátkodobý prenájom, ktorý klienti vedia mať viac-menej okamžite, a s jeho prípadným ukončením nemajú starosti ani dodatočné náklady. Dáva im to možnosť naskočiť na vlnu rastu trhu a v prípade ťažkostí spojených s ďalšími obmedzeniami ho jednoducho ukončiť.

O aké formy prenájmu majú klienti najväčší záujem?

Michal Chudík: Najčastejšou a najžiadanejšou formou prenájmu je dlhodobý prenájom vozidiel formou operatívneho lízingu pre právnické osoby. Služby zahrnuté v operatívnom lízingu dokážu odbremeniť právnické osoby od akýchkoľvek problémov súvisiacich s mobilitou zamestnancov. V aktuálnej dobe evidujeme zvýšený záujem o krátkodobý prenájom vozidiel a rovnako rastie záujem o prenájom vozidiel súkromnými osobami vo forme operatívneho lízingu pre fyzické osoby.

Michal Chudík, commercial director Business Lease Slovakia

Akými konkrétnymi službami pomáhate klientom znižovať náklady na ich flotilu?

Michal Chudík: Spomínaný prenájom vozidiel formou operatívneho lízingu pre právnické a fyzické osoby so sebou nesie benefity pre firmy, ktoré ho využívajú. Konkrétne sú to: veľkoodberateľské zľavy pri obstaraní vozidla; obstaranie vozidla bez akontácie; všetky služby spojené s prevádzkou a servisom vozidla v jednej mesačnej platbe vrátane toho, že ak sa vyskytnú problémy s vozidlom, ich riešenie je na pleciach lízingovej spoločnosti. Ďalej je to poskytnutie náhradného vozidla počas celej doby opravy, resp. odstránenie poistnej udalosti; riešenie poistných udalostí alebo zľavy na tankovanie cez využívanie tankovacích kariet.

Pawel Bednárčik: Klientom šetríme náklady na správu flotily. Vďaka širokej sieti partnerov a úsporám z rozsahu, vďaka veľkej flotile, ktorú prevádzkujeme a spravujeme, máme pre klientov riešenia na úsporu nákladov spojených s prevádzkou vozových parkov. Toto je spojené aj s poradenstvom, keď priamo s klientmi modelujeme situácie, ako by vedeli ušetriť kombináciou rôznych produktov mobility.

Ďalšou takouto službou je car sharing, kde prinášame riešenie pre poolové vozidlá, ktoré po vybavení hardvérom vieme dostať do online prostredia, kde si vozidlo dokážu zamestnanci rezervovať a používať iba na základe mobilnej aplikácie. Klientom to pomáha s optimalizáciou množstva vozidiel v poole a ich vyťažovaním. Zároveň získavajú dáta, vďaka ktorým vedia ľahšie plánovať svoju flotilu.

Cez službu Active Lease prinášame klientom možnosť obstarať si vozidlo ako súkromná osoba, bez nutnosti alokovania hotovosti do jeho kúpy. Vďaka službe krátkodobého prenájmu ponúkame klientom možnosť krátkodobo od 1 dňa po 1 rok zapožičať si vozidlo bez dodatočných nákladov za predčasné ukončenie. Toto má výhody najmä pri prijímaní nových zamestnancov na skúšobnú dobu, keď klienti nevedia, či sa im zamestnanec osvedčí, preto volia toto riešenie, alebo pri sezónnych alebo mimoriadnych podnikateľských aktivitách.

Pawel Bednárčik, Team Manager pre segment Rental & Active Lease

V spolupráci
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button