Cestná doprava

Business Lease má za sebou úspešný rok

Business Lease má za sebou úspešný rok. Spoločnosť dosiahla zatiaľ najvyššie NPS a eNPS skóre od svojich klientov a zamestnancov. Významne spoločnosti vzrástol fleet aj objednávky.

Firma získala svetové ocenenie v zákazníckej skúsenosti, bankového strategického partnera a vytvorila Ekosystém pre rozvoj elektromobility na Slovensku.

Biznisu sa darilo

Výsledky spoločnosti Business Lease Slovakia za rok 2022 predbehli očakávania. Poprednému poskytovateľovi komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické a právnické osoby vzrástol medziročne celkový fleet o 19 %, čím prekročila ďalší míľnik 7000 financovaných a spravovaných vozidiel. Počet objednávok narástol medziročne až o 34 %. NPS a eNPS dosiahli hodnoty 64 a 76,5. Zamestnanecká negatívna fluktuácia bola nulová.

„Najväčšiu radosť nám urobili hodnotenia od našich zákazníkov a zamestnancov. V NPS sme dosiahli hodnotu 64, čo je oproti minulému roku, kedy sme dosiahli hodnotu 53, rapídny krok vpred. Firma získala 240 nových zákazníkov. Až 20 % nových klientov k nám bolo odporučených od našich existujúcich. Čo znamená, že NPS skóre u nás funguje aj v realite,“ konštatuje k výsledkom Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. Business Lease hlási naďalej stabilný tím zamestnancov. Podľa Čiškovej je za tým konzistentná stratégia spoločnosti, otvorená kultúra a hodnoty s úprimnou starostlivosťou o ľudí, ako aj ich rozvoj.

Vlaňajší rok síce už priamo nepoznačila pandémia koronavírusu, ale i tak pretrvávali problémy vo výrobe vozidiel a komponentov, či v dodávateľských reťazcoch, a to aj z dôvodu rusko-ukrajinského konfliktu. Práve potreba mobility a investícií firiem do vlastného core biznisu však zároveň pomohla uvedomovaniu si benefitov operatívneho lízingu. „Až 50% nových klientov uviedlo ako predchádzajúcu formu financovania práve hotovosť, nákup do majetku spoločnosti. Až 123 nových zákazníkov sa tak rozhodlo pre zmenu a prispeli k rastu trhového podielu operatívneho lízingu,“ konštatuje Michal Chudík, obchodný riaditeľ Business Lease Slovakia.

Business Lease má za sebou úspešný rok

Svetové ocenenie v zákazníckej skúsenosti

Firemné snaženie podčiarkuje najvýznamnejší úspech uplynulého roka, kedy Business Lease získala svetové ocenenie Customer Centricity World Series 2022 v kategórii Business Change or Transformation. Medzinárodná porota vyzdvihla projekt transformácie Business Lease Slovakia na zákaznícky orientovanú firmu ako najlepší spomedzi 300 zapojených spoločností z celého sveta.

Za highlight roka v tejto oblasti považuje zapojenie celého tímu spoločnosti do CX Improvement projektu vo februári 2022. „CX totižto funguje len vtedy, keď je do nej zapojený celý tím. Naši zamestnanci účinkovali v rámci workshopov, kde sa nám podarilo aktualizovať naše zákaznícke cesty. Následne v rámci vzniknutých priorít, tzv. red points, pracovali na zlepšeniach v rámci 5 SWAT projektov. Koncom roka sme tieto projekty vyhodnotili. Zákazníci sa tak môžu tešiť na viaceré vylepšenia,“ dodáva na záver výkonná riaditeľka Business Lease Lucia Čišková.

Business Lease má za sebou úspešný rok

Strategické partnerstvo

V roku 2022 sa podarilo realizovať jednu z rastových príležitostí, ktorú si Business Lease v rámci svojej rastovej stratégie stanovilo. „Sme veľmi hrdí na to, že VUB Banka, najväčšia banka v B2B segmente na Slovensku, si zvolila za strategického partnera v oblasti operatívneho lízingu práve Business Lease Slovakia,“ hovorí Lucia Čišková. Už dávnejšie si firma zvážila, že pokiaľ plánuje rýchlejší rast kľúčového produktu, bude potrebovať partnera so širokou obchodnou sieťou, pobočkami a klientskym portfóliom na celom území Slovenska.

„Celkový nárast fleetu predstavoval až 19 %, pričom sme zaznamenali rast tak financovaných kontraktov, ako aj kontraktov bez financovania, kde bolo hlavným dôvodom naštartovanie strategického partnerstva s VÚB bankou a prevzatie ich aktívneho fleetu do správy vozidlového parku. Zároveň 25% nových zákazníkov Business Lease prišlo práve od strategického partnera,“ dodáva Michal Chudík.

Strategická spolupráca s VÚB bankou by mala byť hnacím motorom rastu aj v roku 2023. A to nielen v B2B segmente, ale aj Active Lease, teda operatívneho lízingu pre fyzické osoby. „Strategická spolupráca s VUB bankou má všetky predpoklady úspešnej spolupráce. Po počiatočných procesných nastaveniach sa produkt operatívny lízing dostáva bližšie ku klientom bankovej siete prostredníctvom jej obchodníkov,“ hovorí Michal Chudík.

Ekosystém pre rozvoj elektromobility

Business Lease Slovakia vlani s ďalšími inovatívne zmýšľajúcimi strategickými partnermi naštartovala tiež projekt E-mobility EkoSystém, ktorý by mal prispieť k rozmachu elekromobility. „Klient so záujmom o elektromobilitu musí vyriešiť niekoľko dôležitých otázok, preto sme vytvorili Ekosystém, aby sme mu jeho cestu k transformácii jeho vozidlového parku na ten elektrifikovaný čo najviac uľahčili,“ hovorí Lucia Čišková. Firmy v Ekosystéme vzájomne spolupracujú aj v obchodnej rovine, kde si podľa Michala Chudíka nastavili obchodné ciele ekosytému pre rok 2023.

Business Lease má za sebou úspešný rok

Rast bude pokračovať

Hoci segment operatívneho lízingu v súčasnosti čelí výzvam, Business Lease predpokladá v tomto roku na Slovensku jeho jednociferný rast. „Dôvodom je zmena zákazníckeho zmýšľania ohľadom financovania mobility. K operatívnemu lízingu sa začínajú prikláňať aj spoločnosti, ktoré doteraz financovali svoj fleet z vlastných finančných prostriedkov. Prípadne inou formou financovania ako operatívny lízing,“ vysvetľuje Michal Chudík. Predpokladá však aj rast dopytu po krátkodobejších kontraktoch z dôvodu väčšej neistoty na strane firiem, ktoré im v turbulentnom prostredí ponúkajú vysokú mieru flexibility.

„Zároveň z dôvodu pretrvávajúcich dlhších dodacích lehôt bude pretrvávať trend predlžovania aktuálnych lízingových kontraktov u existujúcich zákazníkov. Výzvy, ktorým budeme v oblasti operatívneho lízingu čeliť, sú aj naďalej naviazané na externé faktory, z ktorých má najväčší vplyv častá zmena centrálnych úrokových sadzieb kvôli nestabilite na finančných trhoch, a rovnako aj zdržanlivosť firiem z dôvodu vysokého očakávaného rastu energií,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ Business Lease Slovakia.

V roku 2023 bude spoločnosť aj naďalej klásť veľký dôraz na osobný a ľudský prístup k zákazníkom a zamestnancom. „Budeme aj naďalej firma, ktorá má chuť hľadať pre zákazníkov tie najlepšie riešenia mobility. Aj naďalej budeme posilňovať náš prístup “ako sa veci dajú robiť“, a nie naopak. Budeme pre našich ľudí stabilnou firmou s ľudskou tvárou,“ dodáva výkonná riaditeľka Lucia Čišková. Spoločnosť tento rok oslavuje 25. výročie fungovania na slovenskom trhu.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button