Letecká doprava

Novela leteckého zákona sa dotkne užívateľov dronov

Novela leteckého zákona by mala upraviť povinnosti užívateľov dronov. Ministerstvo dopravy plánuje zriadiť register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku.

Registre by mal viesť a spravovať Dopravný úrad. Prístup do nich budú mať len vybrané orgány štátnej správy na základe žiadosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

Novela leteckého zákona by mala upraviť povinnosti užívateľov dronov.

Spoločne so zriadením registrov plánuje rezort dopravy v zákone upraviť aj povinnosti prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov i povinnosti vlastníkov bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii. V zákone by tiež mala pribudnúť povinnosť pre prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov uzavrieť zmluvu o poistení za škodu, ktorú by prípadne bezpilotným leteckým systémom mohli spôsobiť.

„Zároveň sa upravujú povinnosti pilotov na diaľku, ako aj pôsobnosť poskytovať výcvikový kurz, opakovací výcvik a vykonávať skúšku teoretických vedomostí a praktických zručností pilota na diaľku,“ priblížilo ministerstvo dopravy v návrhu novely zákona.

V novele zákona navrhujú aj úpravu základných požiadaviek na kluby alebo združenia leteckých modelárov. Môžu požiadať o povolenie na prevádzku bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov. Upraviť sa má aj spôsob udeľovania sankcií za nedodržanie nariadení. Pri opakovanom porušovaní nariadení by mohol Dopravný úrad nielen udeliť pokutu, ale aj na určitý čas zakázať činnosť. V súčasnosti je na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov upravená v leteckom zákone len čiastočne.

Drony - novela.

„Novou právnou úpravou sa zabezpečí, že oblasť bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space bude mať komplexnú národnú právnu úpravu pri zohľadnení už upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú, čím budú vykonané nielen príslušné právne záväzné akty Európskej únie, ale budú odstránené aj niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva,“ uvádza sa v návrhu novely zákona.

Súčasťou navrhovaných legislatívnych zmien je aj čiastočné prevzatie stratégie ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel. Vláda ju schválila ešte v januári 2022. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR, foto: unsplash

Prečítajte si aj

Back to top button