Logistika a skladovanie

Prístav Hamburg zdokonaľuje digitálnu integráciu

Prístav Hamburg zdokonaľuje digitálnu integráciu. Podvodné drony, nákladné autá bez vodičov, colné odbavenie bez papiera – tak bude onedlho vyzerať prístav v Hamburgu.

Severomorský prístav Hamburg využíva integráciu inovácií 4. priemyselnej revolúcie. Ide najmä o operácie dronov vo vzduchu a pod vodou, komplexné systémy riadenia založené na údajoch, zdieľanie informácií s otvoreným zdrojom a o využívanie umelej inteligencie. Prístavu sa už podarilo vytvoriť komplexnú maticu prepojovacích systémov na riadenie cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy cez región rieky Labe.

Sebastian Saxe, hlavný riaditeľ úseku digitalizácie prístavného úradu Hamburg – HPA, hovorí o digitalizácii zajtrajška: „Dnes už digitálne riadime premávku v prístave, na železnici, vo vode alebo na ceste. Tieto skúsenosti sú dôležité pre celé mesto a vzťahujú sa na komplexný dopravný systém. Umelá inteligencia sa stala hlavnou témou pri usmerňovaní premávky.“ Vyžaduje si to však aj zavedenie 5G sietí v prístave, ktoré uľahčia realizáciu ďalších vizionárskych projektov.

Prístav Hamburg zdokonaľuje digitálnu integráciu

Drony pod vodou aj vo vzduchu

Vzrušujúcou skúsenosťou je použitie podvodných dronov na monitorovanie stien nábrežia a hladín sedimentov vyplavených riekou Labe. Diaľkovo ovládané podvodné drony majú veľkú pridanú hodnotu. Umožňujú pozerať sa na predmety pod vodou, na trupy lodí, ako aj na predmety na morskom dne, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre plynulú plavbu a potenciálne by mohli ohroziť nakládku či vykládku kontajnerov.

Podvodné drony budú monitorovať nielen sedimentárne usadeniny v rieke Labe. Ale aj automatizované systémy využívané na údržbu, ako aj na núdzové riadenie. Kontrola podmorských káblov sa bude vykonávať prostredníctvom rovnakého druhu automatizovaného dohľadu, ktorý predznamenal nasadenie dronov na niekoľkých termináloch prístavu.

Bezpilotné vzdušné prostriedky už HPA úspešne používa na prieskum a kontrolu nábrežia. „Napríklad drony lietajú okolo nosičov mosta Köhlbrand a kontrolujú ich prípadné poškodenie,“ konštatuje Saxe.
„V prípade silných búrok, nehôd alebo iných nepredvídateľných prerušení môžu byť lietajúce, plávajúce alebo podvodné roboty na mieste podstatne rýchlejšie a poskytovať videá a obrázky vo vysokom rozlíšení pre presný prehľad o situácii,“ hovorí Jens Meier, predseda výkonnej rady HPA.

Okrem toho výrazne zefektívňujú údržbu a rozširovanie prístavnej infraštruktúry. Napríklad v prípade zariadení, ku ktorým je ťažké, časovo náročné alebo nebezpečné sa dostať. „Naše riešenie bude zobrazovať a riadiť všetky súvisiace procesy bezpečným a zrozumiteľným spôsobom,“ dodáva Matthias Gronstedt, generálny riaditeľ HHLA Sky.

Prístav Hamburg zdokonaľuje digitálnu integráciu

Inkluzívny zámer

HHLA už úspešne používa vo svojich termináloch robotické automaty. Jan Bovermann, vedúci oddelenia rozvoja spoločnosti HHLA, zdôrazňuje, že nepretržitý pokrok v automatizácii možno dosiahnuť iba integrovaným inkluzívnym myslením. „Digitálna kultúra spoločnosti sa nedá merať podľa toho, koľko projektov sa realizuje. Rozhodujúcimi faktormi sú vízia a spolupráca. Znamená to tiež rovnaké zapojenie zamestnancov, zákazníkov, poskytovateľov služieb a dodávateľov,“ uvádza Bovermann.

Ulrich Wrage, generálny riaditeľ spoločnosti Dakosy, poskytovateľa IT služieb špecializovaného na logistiku, kladie dôraz na digitálnu kultúru v prístave Hamburg, postupom času dosiahol 95-percentnú úroveň digitalizácie. Je do nej zapojených približne 2 000 spoločností. Tento výsledok sa dosiahol najmä prostredníctvom dôvery. Pre integráciu a urýchlenie procesov boli všetky spoločnosti zapojené do dopravného reťazca a prepojené s platformami Dakosy.

Colné odbavenie sa začína digitálne, zatiaľ čo kontajner sa ešte len blíži k Hamburgu. „Prepravné spoločnosti, námorné ústredia, konkurenčné terminály a nedávno aj vnútrozemská lodná doprava profitujú z tohto rozhrania. HVCC konsoliduje príslušné údaje od rôznych účastníkov, interpretuje ich a zostavuje predpovedný prehľad plavidiel, ktoré sa blížia k prístavu v Hamburgu. Tento údaj sa následne sprístupní všetkým zúčastneným,“ konštatuje Gerald Hirt, šéf koordinačného centra plavidiel (HVCC) v prístave Hamburg.

Hub Logistics Hamburg, ktorý je medzinárodným strediskom inovácií v oblasti digitálnej transformácie logistiky na súši, na mori i vo vzduchu, prináša nové impulzy pre Prístav 4.0. Generálny riaditeľ Johannes Berg dúfa, že potenciál na ďalší významný impulz pre inováciu v logistike prinesie práve prístav Hamburg.

Zdroj
transport.sk
Editor
AS, Foto: Hamburg-port-authority

Prečítajte si aj

Back to top button