Logistika a skladovanie

GEFCO Slovakia skúša drony

GEFCO Slovakia skúša drony. Logistická spoločnosť GEFCO automatizuje inventarizáciu skladových zásob, pomôžu pri tom drony.

K zvýšeniu efektivity inventúr v skladoch prispievajú aj drony, v praxi už nachádzajú miesto v ESA Logistika či mladoboleslavskej Škode. Práve v automotive logistike, kde je množstvo komponentov na sklade, drony výrazne urýchľujú pravidelné inventúry tovarov.

Prečítajte si aj

Logistická spoločnosť GEFCO nasadzuje vo svojom slovenskom sklade v Zavare pri Trnave drony na inventarizáciu skladových zásob. V prvej fáze zaistia drony inventúry na zhruba tretine plochy objektu s celkovou rozlohou 10 000 m2 pre Stellantis Trnava, klienta z oblasti automobilového priemyslu. Investícia by sa firme mala vrátiť približne o 1,5 roka. GEFCO od automatizácie procesu očakáva predovšetkým významné zrýchlenie a zefektívnenie inventarizácie, ako aj maximálne eliminovanie ľudského faktora chybovosti.

Spoluprácu s dodávateľom dronov, spoločnosťou Airvolute, začalo GEFCO v auguste 2021. Firma Airvolute v priebehu prvej fázy pripravila špeciálny ovládací softvér na pohyb dronov v skladoch, ktorý skúšala v modelovom prostredí.

Prvé skúšky v reálnom sklade v Zavare realizovali GEFCO a Airvolute v priebehu septembra a októbra 2021. Ostrá prevádzka inventúr bola zahájená na konci roku 2021 a teraz sa inventúry pomocou dronov rozširujú na celý sklad. V úvodnej fáze po spustení stroje monitorujú zásobu batérií.

GEFCO Slovakia skúša drony

Rýchlo, bezpečne, spoľahlivo

Z prvého skladu v Zavare sa inventúry pomocou dronov rozšíria aj na druhý, susedný objekt a ďalej potom do skladov v Nitre. Nasledovať budú ďalšie slovenské aj české objekty. „Inventarizácia skladových zásob je aktuálne realizovaná ľudskou silou, konkrétne zamestnancom v klietke vysokozdvižného vozíka. Ide teda o pomerne nebezpečnú a zdĺhavú činnosť,“ vysvetľuje ďalej Zuzana Tryzňová, innovation manager spoločnosti GEFCO Slovakia.

Dron so senzormi a snímačmi

Spoločnosť v celom sklade vykonáva inventúru raz ročne, parciálna inventarizácia jednotlivých sektorov ale prebieha v mesačnej frekvencii a sú na ňu nasadzovaní extra zamestnanci. Drony túto činnosť zaistia v priebehu prestávok, v noci a cez víkendy. Dôjde tak predovšetkým k úspore času a urýchleniu celého procesu. V neposlednom rade sa inventarizácia nielen urýchli, ale aj zníži chybovosť spôsobená ľudským faktorom. Prvá fáza procesu je poloautomatická.

Pracovník má k dispozícii aplikáciu na ovládanie dronu, v tej si označí oblasť, v ktorej chce inventúry vykonávať. Následne umiestni dron na štartovaciu pozíciu pred regálom a spustí inventarizáciu. Od tohto momentu je už proces plne automatický. Dron sníma etikety tovaru a porovnáva nasnímané položky s dátami v systéme.

„Inovačná stratégia je zakotvená hlboko v DNA spoločnosti GEFCO. Použitie dronov na inventarizáciu skladových zásob bolo pre nás logickým krokom. Vzhľadom na to, že proces neprebieha kontinuálne, nekalkulujeme s úsporou v podobe pracovných síl ako takých, ale skôr s urýchlením procesu. Drony plánujeme využívať aj na plochách, kde skladujeme vozidlá. Hovorím o rozmeroch rádovo desiatok hektárov, kde je inventarizácia ľudskou silou extrémne časovo náročná,“

komentuje Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ GEFCO pre Slovensko, Česko a Maďarsko.

Inovácie so startupom Airvolute

Misiou spoločnosti Airvolute je prinášať do priemyselných podnikov a logistiky inovácie prostredníctvom dronov. „Sme radi, že môžeme prispieť aj k zvýšeniu efektivity procesov v spoločnosti GEFCO. Odľahčením pracovnej činnosti personálu umožníme venovať sa produktívnejším a kreatívnejším úlohám. Inventarizáciu skladových zásob pomocou dronov vnímame len ako začiatok, tieto stroje majú veľký potenciál aj pri nasadení na ďalšie úkony. Napríklad práve v batériovom sklade môžu drony automaticky kontrolovať teplotu batérií pomocou termokamery a tým účinne predchádzať vzniku požiaru. Ďalším príkladom je rýchly presun materiálu na výrobnú linku v režime just in sequence v prípade chyby vyskladnenia,“ opisuje široké možnosti využitia dronov v budúcnosti Lukáš Palkovič, CEO a spoluzakladateľ slovenskej spoločnosti Airvolute, ktorá úzko spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button