Elektromobilita

DKV bude zelenšie, pribudnú LNG stanice aj nabíjacie body

Európska únia chce dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, čo vyžaduje ekonomiku s nulovými emisiami CO2. Tento cieľ tvorí základ Zelenej dohody pre Európu a je v súlade so záväzkom EÚ realizovať globálne opatrenia na ochranu klímy v rámci Parížskej klimatickej dohody.

DKV, poskytovateľ služieb pre mobilitu, tieto záväzky podporuje. S ohľadom na vlastnú klimatickú bilanciu sa DKV chce stať do roku 2023 klimaticky pozitívnou spoločnosťou. Okrem toho bude podporovať svojich 250 000 zmluvných partnerov, aby do roku 2030 znížili emisie CO2 v oblasti dopravy o 30 %. Za tým účelom už dlhšie výrazne investuje do portfólia alternatívnych palív a digitálnych produktov. Na 5 000 čerpacích staniciach, s ktorými DKV nadväzuje každý rok spoluprácu, je zrejmé silné zameranie na rozmanitú ponuku palív, ktorá zahŕňa aj alternatívne palivá, ako sú LPG, LNG, CNG, vodík alebo nabíjacie stojany pre elektromobily. „Sme presvedčení o tom, že ambiciózne klimatické ciele EÚ je možné dosiahnuť iba vtedy, ak k tomu budú svojím pozitívnym prístupom prispievať všetci členovia dodávateľského reťazca. V odvetví mobility to teda nie je úloha len pre ropné spoločnosti, výrobcov vozidiel a spotrebiteľov. Preto tu budeme aktívni aj my ako poskytovatelia služieb,“ hovorí Marc Erkens, vedúci oddelenia trvalej udržateľnosti, novej mobility a vzťahov s verejnosťou v spoločnosti DKV.

„V súčasnosti máme v Európe 130 000 nabíjacích prípojok a tento počet veľmi dynamicky rastie. Aj pri palive LNG ponúkame so 150 stanicami aktuálne najväčšiu zásobovaciu sieť v Európe,“ hovorí Marco van Kalleveen, generálny riaditeľ spoločnosti DKV, a dodáva, „chceme byť už dnes pripravení na budúce požiadavky našich zákazníkov ohľadom zásobovania.“ DKV ponúka okrem alternatívnych palív tiež digitálne produkty a telematický systém DKV LIVE, aby mohli dopravcovia hospodárnejšou jazdou a optimalizovaným čerpaním palív ešte viac znižovať emisie CO2 vo svojom autoparku. DKV bude o dosahovanom pokroku v oblasti ochrany klímy pravidelne informovať v každoročne vydávanej správe o spoločenskej zodpovednosti.

Zdroj
transport.sk
Editor
DKV

Prečítajte si aj

Back to top button