Cestná doprava

Postavenie Slovenskej správy ciest sa zrovnoprávni

Postavenie Slovenskej správy ciest sa zrovnoprávni. Postavenie Slovenskej správy ciest (SSC) sa zrovnoprávni s ostatnými správcami ciest.

Je totiž jediným správcom ciest a jedinou organizáciou v rámci rezortu dopravy bez zákonného vecného bremena, čo spôsobuje narastajúce komplikácie pri správe ciest prvej triedy. Vyplýva to z návrhu zákona o pozemných komunikáciách, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Predkladatelia poukázali na to, že majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod cestami prvej triedy je dlhoročným problémom, s ktorým SR v zastúpení SSC bojuje bez akejkoľvek zákonnej opory.

Dodali, že SSC ako správca ciest prvej triedy bola doposiaľ jediným vlastníkom a správcom pozemných komunikácií a jedinou organizáciou v rámci rezortu dopravy bez zákonného vecného bremena. Následkom podľa nich je, že čelí mnohým súdnym sporom o vydanie bezdôvodného obohatenia, respektíve náhrady za užívanie za pozemky pod cestami prvej triedy, ktoré sú majetkovo nevyrovnané v dôsledku zmeny právnych úprav v čase od výstavby cesty až po súčasnú právnu úpravu.

Postavenie Slovenskej správy ciest sa zrovnoprávni

„Účelom zákona je napraviť neúnosný a diskriminačný stav právnej úpravy nahrávajúci špekulantom s pozemkami, ktorí od pôvodných vlastníkov účelovo skupujú pozemky pod cestami prvej triedy a následne žiadajú vydanie bezdôvodného obohatenia a výkup pozemku od Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej správy ciest za niekoľkonásobne vyššiu cenu,“ priblížili predkladatelia návrhu zákona. Podotkli, že nároky vlastníkov pozemkov pod cestami prvej triedy znamenajú značnú a nepredvídanú záťaž pre verejné financie.

Vlastník pozemku pod cestou prvej triedy má mať podľa novely zákona za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok na primeranú náhradu, ktorá sa poskytne jednorazovo a je stanovená znaleckým posudkom. Náhradu by mal uhradiť vlastníkovi pozemku vlastník cesty prvej triedy. Tiež sa má zabezpečiť predkupné právo všetkým vlastníkom a správcom ciest. Teda aj pre diaľnice, cesty prvej, druhej, tretej triedy a miestne komunikácie. Účinnosť zákona navrhli predkladatelia od 1. januára 2023.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASRFoto: ssc.sk

Prečítajte si aj

Back to top button