Železničná doprava

Dohoda o železničnom nadjazde v Žiline

Dohoda o železničnom nadjazde v Žiline. Rekonštrukcia železničného uzla Žilina má dĺžku zhruba 14 kilometrov.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali dohodu s predsedom predstavenstva spoločnosti Organizátor RIDS Georgom Trabelssiem, ktorá prispeje k plynulej výstavbe železničného uzla Žilina. Podľa hovorkyne ŽSR Rie Feik Achbergerovej bola doteraz spoločnosť Organizátor RIDS vlastníkom pozemkov pod autobusovou stanicou v Žiline, ktoré sú potrebné na vybudovanie železničného nadjazdu.

Doplnila, že dohoda je kompromisom, ktorý zohľadňuje potreby a oprávnené požiadavky oboch zmluvných strán. „Železnice oceňujú konštruktívny prístup zmluvného partnera k riešeniu situácie, jeho ochotu rokovať a dohodnúť sa na takej úprave právnych vzťahov, ktorá reflektuje potreby ŽSR a mesta Žilina. ŽSR deklarujú, že v spolupráci so zmluvným partnerom urobia všetko pre to, aby dosah realizovaných prác na obyvateľov a návštevníkov mesta Žilina bol čo najmenší. Dúfame zároveň, že úsilie železníc, ktoré akceptovali podmienky zo záväzného stanoviska mesta Žilina v súvislosti s výstavbou nadjazdu, podporia aktivitou a prístupom aj ostatné subjekty, ktorým budú objekty nadjazdu a autobusovej stanice slúžiť, vrátane najmä mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja,“ uviedla hovorkyňa ŽSR.

Dohoda o železničnom nadjazde v Žiline

„Pre rozvoj Žiliny a v záujme všetkých Žilinčanov som sa rozhodol urobiť ústretový krok a odpredať časť pozemku. Hoci tým prídeme o plochu, ktorá dnes slúži ako nástupište. V istej fáze nám projekt síce mierne skomplikuje manažovanie autobusovej dopravy, ale aj na to sme pripravení. Počas rekonštrukčných prác budeme dbať nielen na zvýšenú bezpečnosť cestujúcej verejnosti. Ale tiež na plynulé, kvalitné a bezproblémové poskytovanie a zabezpečovanie služieb v rámci autobusovej dopravy. Našou snahou totiž je, aby vyvolanú rekonštrukciu autobusovej stanice čo najmenej pocítili najmä cestujúci i dopravcovia,“ povedal Trabelssie.

Plánovaný nadjazd má prepojiť Májovú ulicu pred stanicou s Uhoľnou, ktorá vedie za koľajiskom popred zimný štadión a štadión MŠK Žilina. Z Uhoľnej ulice sa napojí na cestu I/60 – Ľavobrežnú. „Slúžiť bude iba pre cestnú dopravu. Nadjazd odťaží aj Hviezdoslavovu ulicu priamo pred železničnou stanicou. Po rekonštrukcii bude mať charakter predstaničného námestia. Vjazd bude mať povolený len mestská hromadná doprava, autá k železničnej stanici a hotelu Polom. Dlabačova ulica sa opäť spojí s Hviezdoslavovou,“ dodala hovorkyňa ŽSR.

Rekonštrukcia železničného uzla Žilina má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ – západ a 2,3 kilometra v smere sever – juh. Opravou prejde 50 kilometrov koľají, železničné mosty, nástupištia, podchody aj podjazdy. Okrej železničnej a cestnej sa zmení aj infraštruktúra súvisiaca s cyklodopravou. Zhotoviteľom stavby Uzol Žilina je Združenie pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASRfoto: zilina.sp21.sk

Prečítajte si aj

Back to top button