Cestná doprava

Začiatok výstavby odbočovacích pruhov do Nitrice

Začiatok výstavby odbočovacích pruhov do Nitrice. Slovenská správa ciest (SSC) začne s výstavbou odbočovacích pruhov na ceste I/9 do Nitrice v okrese Prievidza.

Dopravné riešenie východnej križovatky z časti Račice by malo priniesť zvýšenie bezpečnosti na nehodovom úseku, na jeho realizáciu apelovali samosprávy z hornej Nitry dlhé roky. „Odbočovacie pruhy sa v Nitrici riešia už od roku 1992, to znamená 30 rokov. Sú to rokovania, žiadosti na SSC o zaradenie tejto stavby do jej plánu,“ pripomenul starosta obce Miroslav Jemala.

Na úseku, ktorý sa tiahne od Nitrianskych Sučian až po Horné Vestenice, počas tých rokov podľa neho zahynulo už 34 ľudí. „Najväčšou bola nehoda v roku 2017, keď tu zahynulo naraz osem ľudí. Boli to opatrovateľky, ktoré sa vracali z Rakúska,“ spomenul. Bol to ďalší podnet na to, aby sa intenzívnejšie začali riešiť odbočovacie pruhy do obce.

Výstavbu pruhov Jemala víta. Prispieť by mali najmä k bezpečnosti odbočovania do obce a celkovej plynulosti premávky na nehodovom úseku cesty medzinárodného významu. Vodiči podľa neho totiž nedodržujú maximálnu povolenú rýchlosť, sú nepozorní. Následne tam vznikajú kolízie, a to v smere do obce i kameňolomu oproti.

Začiatok výstavby odbočovacích pruhov do Nitrice

Cestári už stavbu začiatkom novembra odovzdali zhotoviteľovi. Dokončiť by ju mal v zmysle zmluvy o dielo do desiatich mesiacov, uviedol hovorca SSC Martin Guzi. Upozornil, že do lehoty výstavby sa nezapočítalo zimné obdobie od 1. decembra do 1. marca 2023.

„V rámci stavby sa navrhlo vybudovanie odbočovacích pruhov vľavo na ceste I/9 vo východnej križovatke. Súčasťou stavby je rozšírenie zemného telesa vo východnej križovatke tak, aby bolo možné vybudovať odbočovacie pruhy, rekonštrukcia odvodnenia v tejto križovatke a preložky dotknutých káblov,“ priblížil Guzi.

„SSC za riešenie križovatky zaplatí 486 784,05 eura. Stavbu bude financovať zo štátneho rozpočtu s tým, že sa zaradila aj medzi rezervné projekty, ktoré plánuje financovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ dodal hovorca SSC. Cestári pôvodne počítali so zrušením druhej križovatky do obce, s čím obec nesúhlasila. „Som veľmi rád, že sa so všetkými kompetentnými podarilo vybojovať to, že druhý vstup do obce zostane zachovaný a určité obmedzenie bude upravené dopravným značením,“ dodal Jemala.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button