Cestná doprava

Rekonštrukcia cesty I/79 z Vranova nad Topľou

Rekonštrukcia cesty I/79 z Vranova nad Topľou. Cestu prvej triedy I/79 z Vranova nad Topľou do Parchovian chce Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruovať.

Vyhlásila preto súťaž na zhotoviteľa stavebných prác za 12,2 milióna eur bez DPH. Termín na predkladanie ponúk viackrát pozmenili, aktuálne sa môžu záujemcovia do tendra zapojiť do 4. augusta. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Cieľom rekonštrukcie je vylepšenie technického stavu cesty, čím chce SSC zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy.

„Technické vylepšenie znamená predovšetkým elimináciu priečnych a pozdĺžnych nerovností, zosilnenie vozovky, rozšírenie komunikácie, vybudovanie križovatky s vyhovujúcimi parametrami či vybudovanie autobusových zastávok s bezpečným prevedením chodcov,“ konkretizovala SSC predmet obstarávania.

Rekonštrukcia cesty I/79 z Vranova nad Topľou

Zákazka sa má týkať cesty a piatich mostných objektov, jej súčasťou má byť aj osadenie nových bezpečnostných prvkov. Rozhodujúcou pri vyhodnocovaní ponúk bude cena. SSC očakáva, že úspešný uchádzač zrealizuje rekonštrukciu do 18 mesiacov. Do tejto lehoty sa nezapočítalo zimné obdobie. Rekonštrukciu cesty I/79 bude SSC spolufinancovať z európskych štrukturálnych fondov.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button