Cestná doprava

Obnovenie výroby autobusov IVECO BUS v Taliansku

Obnovenie výroby autobusov IVECO BUS v Taliansku. IVECO BUS oznámil plány na obnovenie výroby autobusov v Taliansku.

Vozidlá budú založené na najmodernejších technológiách, vrátane technológií spojených s elektrickými batériami a vodíkovým pohonom. Projekt prispeje k energetickej a ekologickej transformácii verejnej dopravy v Taliansku. Bude mať pozitívny vplyv na rozvoj súvisiaceho dodávateľského reťazca, získanie nových technológií a know-how pre krajinu a zamestnanosť v príslušných oblastiach.

Iveco Group (MI: IVG) prostredníctvom svojej značky IVECO BUS, popredného výrobcu autobusov pre hromadnú dopravu a prémiové autobusy a autokary, požiadala o prístup k rozvojovej zákazke Ministerstva hospodárskeho rozvoja v rámci príležitostí, ktoré umožňuje Národný plán obnovy a odolnosti (PNRR). Cieľom je začať výrobné investície a výskumné a vývojové činnosti, ktoré budú využívať zručnosti a produkty národného dodávateľského reťazca automobilového priemyslu, s osobitným zameraním na odvetvie špecializovaných komponentov.

Obnovenie výroby autobusov IVECO BUS v Taliansku

Investícia podporí energetickú transformáciu talianskeho segmentu hromadnej osobnej dopravy, vývoj a zavádzanie pokročilých pohonných technológií v krajine. Rovnako obnoví spojenectvo medzi rôznymi oblasťami krajiny. Pretože závody skupiny zapojené do projektu sídlia v Turíne a Foggii, dvoch mestách špecializovaných na výrobu priemyselných spaľovacích motorov.

Konkrétne sa skúma rozšírenie inžinierskych a výrobných činností pre elektrické batérie v závodoch v Piedmonte, zatiaľ čo spoločnosť zvažuje inštaláciu nových liniek pre konečnú montáž high-tech autobusov s nulovými emisiami (batériové elektrické vozidlá – BEV a elektrické vozidlá s palivovými článkami – FCEV) a nízkymi emisiami (metán/biometán a diesel/biodiesel najnovšej generácie) vo Foggii.

Stručne povedané, počiatočná výroba týchto nových autobusov sa zaháji v ostatných závodoch skupiny, ktoré sa už výrobe autobusov IVECO venujú. Potom bude pokračovať a obohatí sa o technológie s pridanou hodnotou vo Foggii. Prostredníctvom alternatívnych pohonných systémov vyrábaných v Turíne a vodíkových palivových článkov. Výroba vo Foggii sa doplní o ďalšie komponenty, ktoré sa z veľkej časti dodajú národným dodávateľským reťazcom pre automobilovú mechaniku.

Plány na obnovenie výroby autobusov v Taliansku

Výskum, vývoj a výroba batérií, rovnako ako dodávky motorov pre nízkoemisné vozidlá, sa zveria FPT Industrial, značke skupiny špecializovanej na technológie pohonných jednotiek a svetovému lídrovi v oblasti konštrukcie, výroby a predaja pohonných jednotiek. Ak sa žiadosť o zmluvu o vývoji schváli, dôjde v roku 2022 k prechodu do pokročilej fázy projektovania. A teda aj do fázy prevádzkovej, s cieľom vyrobiť prvé autobusy na jar 2023.

Investícia spoločnosti tiež počíta s využitím nových špecializovaných kompetencií, získaných sčasti školením existujúcich zamestnancov a sčasti prijatím nových zamestnancov. Plán by značke v Európe pridal výrobnú a technologickú kapacitu bez toho, aby boli dotknuté už existujúce plány rozvoja a úroveň výroby v ostatných európskych závodoch IVECO BUS.

Prostredníctvom tohto projektu uplatnia IVECO BUS a FPT Industrial svoje výnimočné technológie. Tie významne prispejú k energetickému a ekologickému prechodu v segmente hromadnej osobnej dopravy a obnovia konkurencieschopnosť talianskeho autobusového segmentu. Domenico Nucera, prezident divízie autobusov spoločnosti Iveco Group, povedal: „Sme presvedčení, že náš návrh je správny. A sme radi, že ho dnes môžeme oznámiť. Veríme, že sa prijme. A že nám tento projekt umožní rozvíjať nové zručnosti, prispieť k hospodárskemu rozvoju krajiny a zohrávať vedúcu úlohu v naliehavo potrebnom procese obnovy talianskeho vozového parku pre miestnu verejnú dopravu.“

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button