Vodná doprava

Slovenská plavba a prístavy oslavuje 100 rokov

Slovenská plavba a prístavy oslavuje 100 rokov. Dnes je to už sto rokov, čo SPaP vytvára hodnoty pre našu krajinu a neustále zveľaďuje strategicky, ekonomicky a národohospodársky významný objekt – bratislavský prístav. Aj preto sme sa rozhodli priniesť vám tie najdôležitejšie míľniky, ktoré menili tvár spoločnosti.

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a. s., (SPaP) prešla od svojho vzniku viacerými historickými míľnikmi. Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie, v roku 1919, vznikol v Bratislave „Československý dopravný úrad“, ktorý bol predchodcom neskoršieho plavebného podniku „Československá akciová plavebná spoločnosť dunajská“, založeného v júni 1922. Spoločnosť prešla viacerými organizačnými zmenami, napríklad aj zmenou samotného názvu Slovenská plavba a prístavy, ktorý nesie dodnes.

Počiatočný lodný park, pozostávajúci z 5 parných remorkérov a 44 vlečných člnov, z roku 1922 sa počas storočia fungovania rozrástol na 112 plavidiel rôzneho druhu, veľkosti a výkonu. V súčasnosti patrí k najväčším a najstabilnejším plavebným firmám na Dunaji. Fond národného majetku v roku 2001 rozbehol predaj väčšinového podielu spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP). Vstupom súkromného kapitálu sa odštartovala transformácia SPaP na silnú a modernú spoločnosť.

Prečítajte si aj

Stabilizácia kľúčových profesií

SPaP bola totiž pre mnohých pracovníkov jediným zamestnávateľom v ich profesionálnej kariére. „Vo firme odpracovali aj 50 rokov, čo je na slovenské pomery výnimočné. Sú pre nás dôležití, ich prácu a lojalitu si vysoko vážime,“ vraví Stanislav Blaško, zástupca obchodnej riaditeľky. Aktuálne dáva SPaP prácu zhruba 600 ľuďom. Jedným z cieľov SPaP je, aby neodchádzali kľúčoví zamestnanci, a to aj takí, ktorí dosiahnu dôchodkový vek.

Rozvoj činností a optimalizácia stavu lodného parku

Po tom, čo sa SPaP stala súkromnou spoločnosťou, bolo jednou z najväčších výziev zachovanie prístavných činností aj spolu s flotilou a vlastnou lodenicou. Spoločnosť si prešla optimalizáciou stavu lodného parku. Odpredala neefektívne plavidlá (dunajské nákladné lode) a investovala do ziskových tlačných remorkérov – do silnejších tlačných remorkérov s výkonom do 2000 kW a do nízkoponorových, ktoré sú schopné operovať aj za veľmi nízkeho vodostavu. „Remotorizované remorkéry sú zároveň nízkoemisné, spĺňajúce stále prísnejšie kritériá a normy EÚ,“ objasňuje Stanislav Blaško. Dnes spoločnosť vlastní až 112 plavidiel rôzneho druhu – tlačné remorkéry, kryté/otvorené plavidlá, plavidlá na tekuté tovary, RoRo plavidlá, špeciálne plavidlá na konštrukčné práce.

Tlačný remorkér MAGURA

Slovenská plavba a prístavy oslavuje 100 rokov

Diverzifikácia a dlhodobé partnerstvá

SPaP poskytuje služby tým najvýznamnejším firmám vo svojich odvetviach. Chrbticu lodnej prevádzky a zároveň prístavných činností v Bratislave však tvorí spolupráca s oceliarňami Voestalpine, kam SPaP dováža železnú rudu. „Ide o najdlhšie a najvýznamnejšie obchodné partnerstvo v novodobej histórii spoločnosti,“ vraví Stanislav Blaško. Ako ďalej podotýka, pre chod firmy bolo dôležité aj rozčlenenie tovarových tokov a jednotlivých tovarov. SPaP rozložila flotilu na horný a dolný úsek Dunaja, diverzifikovala tovary i plavidlá a vďaka tomu vie zabezpečiť akékoľvek požiadavky zákazníkov.

Neustále investovanie

Aby SPaP zachovala plavbu a zároveň prekládku tovarov v prístavoch Bratislava a Komárno, pravidelne opravuje a modernizuje lodný park, prekládkové zariadenia, ale aj infraštruktúru a skladové hospodárstvo. SPaP každoročne do týchto činností investuje zhruba 2 milióny eur, vďaka čomu sa zaisťuje bezproblémový chod firmy. Z hľadiska rozvoja firmy však bolo kľúčovým zmodernizovať kontajnerový terminál v bratislavskom prístave. „Ide o jediný trimodálny terminál na Slovensku, kde najmä v posledných rokoch evidujeme pravidelný nárast objemov,“ uvádza Stanislav Blaško.

Lodná doprava nahrádza cestnú

Cesty sú extrémne prehustené, v zápchach dochádza k časovým stratám, rastú aj náklady na pohonné hmoty či mýto. Lodná doprava je pri väčších objemoch ekologická a predovšetkým na väčšie vzdialenosti cenovo výhodná. Toto všetko napomáha novému trendu – presunu tovarových tokov z ciest na vodu, prípadne na železnicu. „Takto sme dostali na naše plavidlá oceľové zvitky pre automotive, trosku pre stavebný priemysel či návesy, ktoré dnes nejdú po ceste, ale po železnici do nášho terminálu v Bratislave. Samozrejme, často ide o just-in-time dodávky, preto poskytujeme služby na najvyššej úrovni,“ argumentuje Stanislav Blaško.

O spoločnosti Slovenská plavba a prístavy

SPaP je naša najvýznamnejšia spoločnosť, ktorá poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov po Dunaji, ako aj po celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom. Počas svojej 100-ročnej existencie sa vypracovala na stabilného obchodného partnera pre firmy z oblasti priemyslu i poľnohospodárstva. Medzi jej zákazníkov sa radia významné firmy, ako ArcelorMittal, Voestalpine, Třinecké železárny, Ferona, Maersk, LKW Walter. Spolupracuje aj s košickým závodom U. S. Steel, s trnavskou automobilkou Stellantis Slovakia či so spoločnosťou z oblasti chemického priemyslu Duslo Šaľa.

Zdroj
transport.sk
Editor
SPaP

Prečítajte si aj

Back to top button