Vodná doprava

Podpora pre riečnu dopravu

Podpora pre riečnu dopravu. Riaditelia dunajských plavebných spoločností tvrdia, že riečna doprava je jednou z najekologickejších, no Brusel ju nepodporuje dostatočne. Musí sa to zmeniť…

Vodné cesty umožňujú prepravu miliónov ton tovarov na kratšie i dlhšie vzdialenosti. Aj napriek tomu, že nákladné lode sú poháňané tradičnými dieselovými motormi, vyprodukujú omnoho menej emisií skleníkových plynov ako letecká alebo cestná preprava. „Lodná preprava je dlhodobo finančne poddimenzovaná, na okraji záujmu. Prím hrá cestná a železničná doprava. Je najvyšší čas, aby sme vytvorili spoločné zastúpenie, ktoré by hájilo záujmy všetkých dunajských plavebných spoločností v Bruseli,“ zhodli sa hostia podujatia Konferencia riaditeľov dunajských plavebných spoločností.

Prečítajte si aj

Najvýznamnejšia konferencia v Bratislave

Konferencia riaditeľov dunajských plavebných spoločností je najvýznamnejšou konferenciou vo svojej oblasti. Jej 65. ročník sa konal v Bratislave a na ktorej sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia všetkých dunajských lodných firiem. Zastúpenie mali spoločnosti z Rakúska, Slovenska, Maďarska, Srbska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. „Aj keď firmy diskutujú o problémoch na lokálnej úrovni, nepomáha to. Chýba spoločný postup, ktorý by zabezpečil aspoň nevyhnutné financie na údržbu vodných ciest a podporu subjektov podnikajúcich vo vnútrozemskej vodnej doprave,“ vyhlásil Stanislav Blaško, riaditeľ pre logistiku v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, ktorá bola hostiteľom konferencie. Ralf Jina, obchodný riaditeľ rakúskej spoločnosti First-DDSG Logistics Holding, doplnil, že „jedine Brusel dokáže vytvoriť na vlády a zodpovedné organizácie skutočný tlak, aby sa začali zamýšľať nad zlepšením obchodných podmienok prístavov a plavebných spoločností“.

Podpora pre riečnu dopravu.

Adekvátnu pomoc pritom zástupcovia zúčastnených spoločností necítia ani v oblasti dotácií na renovácie, opravy či stavbu nových plavidiel. Na tieto činnosti spoločnosti ročne vynakladajú milióny eur. „Pred dvomi rokmi sme napríklad žiadali o peniaze na prístavný remorkér s výkonom 800 koní, ktorého cena je 5 až 6 miliónov eur. Od Únie sme však získali financie iba na batérie,“ objasnil Catalin Tiganus z rumunskej spoločnosti NAVROM.

Riečna preprava na Ukrajine v problémoch

Na konferencii sa diskutovalo aj o problémoch riečnej prepravy, ktorú výrazne zasiahla vojna na Ukrajine. „Situácia v prístavoch je veľmi náročná predovšetkým v dôsledku každodenného bombardovania, ktorému musí naša infraštruktúra čeliť. Avšak, firmy fungujú a prístavy svoju infraštruktúru opravujú. Všetky ukrajinské spoločnosti sa snažia robiť, čo môžu, aby všetko prebiehalo v normálnom režime,“ povedal na konferencii Dmytro Moskalenko, generálny riaditeľ štátnej spoločnosti Ukrainian Danube Shipping Company. Pokračujú v investíciách nielen do infraštruktúry, ale aj do flotily, bezpečnostných riešení či opravárenských zariadení.

Magura.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Viliam Bujna, foto: SPaP

Prečítajte si aj

Back to top button