Vodná doprava

Oceanbird: veterný pohon štartuje

Oceanbird: veterný pohon štartuje. Alfa Laval a Wallenius sa spojili, aby vytvorili koncept energeticky úspornej nákladnej lode Oceanbird, ktorá využíva rad veterných plachiet určených na pohon takmer akéhokoľvek typu plavidla.

„Aby sme dosiahli revolúciu v lodnej doprave, musíme sa zamerať na projekty, ktoré sú špeciálne navrhnuté na plachtenie, ako aj na dovybavenie existujúcich plavidiel krídlovými plachtami,“ povedal generálny riaditeľ Oceanbird Niclas Dahl v interview pre Tanker Shipping & Trade. Koncept Oceanbird pre lodnú dopravu poháňanú vetrom vyvinuli Wallenius Marine, KTH Royal Institute of Technology a RISE. Výskumný projekt podporila švédska správa dopravy a má zohrať hlavnú úlohu pri pohone nákladných lodí s takmer nulovými emisiami.

Prečítajte si aj

Ako to všetko začalo

Bolo to v roku 2021, keď Wallenius a Alfa Laval oznámili, že vytvorili AlfaWall Oceanbird. Bol to spoločný podnik zameraný na vývoj systému veterného pohonu. Celý koncept, vrátane kompletnej zostavy krídlových plachiet, špeciálne navrhnutého trupu a odporúčaní rýchlosti/trasy môže výrazne znížiť emisie. „Výskumný projekt ukázal, že je možné znížiť emisie z plavidiel až o 90 %, ak sa zosúladia všetky faktory ovplyvňujúce emisie,“ povedal Niclas Dahl.

Oceanbird je najnovším výsledkom projektu, ktorý sa začal v roku 2010 plánom spoločnosti Wallenius Marine. Cieľom bola eliminácia emisií z lodnej dopravy prostredníctvom kombinácie zníženej spotreby energie, zdrojov energie bez emisií a emisne neutrálnych nosičov energie. Cieľom bolo vyrobiť alebo znovu zaviesť vietor ako hlavný zdroj pohonu. Koncept Oceanbird predpokladá len 10 % použitie motora z celkového času, 90 % zariadi vietor a systém WindWings.

Oceanbird: nákladná loď na veterný pohon

Meranie správania vetra sa ukázalo ako veľmi cenné

Do roku 2015 manažér dizajnu spoločnosti Wallenius Marine Carl-Johan Söder načrtol nápady na vysokovýkonný trup nákladného plavidla s aerodynamickými hornými stranami a pevným systémom krídlových plachiet.

V roku 2018 požiadali Wallenius Marine, KTH Royal Institute of Technology a Statens Skepprovningsanstalt (teraz RISE) švédsku správu dopravy o grant vo výške 32 miliónov SEK (3,3 milióna eur) na trojročný vývojový projekt so začiatkom v roku 2019. Kráľovský inštitút KTH použil lasery na meranie správania vetra od úrovne tesne nad morom až po úroveň paluby plavidla a do výšky 300 m. Tieto údaje sa ukázali ako cenné pri navrhovaní konečnej verzie pevnej plachty.

Dizajn Oceanbird 2022

V roku 2021 vznikla nová dizajnová verzia Oceanbird. Ponúka rovnaký výkon ako predchádzajúce teleskopické krídlové plachty, ale s polovičnou veľkosťou. Dizajn Oceanbird 2022 pozostáva z pevnej hlavnej plachty s klapkou na prednej hrane, ktorá slúži na navádzanie vzduchu na hlavnú plachtu. Vytvára sa tým dodatočný zdvih až do bodu, keď môžu lode cestovať rýchlejšie, než je rýchlosť vetra. Veľká zmáčaná plocha trupov nákladných plavidiel vytvára príliš veľký odpor na dosiahnutie takéhoto efektu, ale pri výške 40 m a šírke 14 m vytvára plachta Oceanbird značný ťah.

Oceanbird: nákladná loď na veterný pohon
Pohonný systém Oceanbird sa skladá z kompozitnej dvojdielnej pevnej plachty na ráme otočnom o 360 stupňov

„Na rozdiel od veterného mlyna krídlová plachta Oceanbird negeneruje energiu, ale vytvára ťah vpred. Tak ako krídlo lietadla zdvíha lietadlo, krídlo núti plavidlo pohybovať sa dopredu,“ hovorí Dahl. Podľa Oceanbird simulácie ukazujú, že ak loď, plne vybavená Oceanbird Wings, má priemernú rýchlosť 9 –10 uzlov. Použitie motora si vyžaduje len 10 % času. Rýchlosť 9 – 10 uzlov je značná, v dosahu tankerov, aj keď pre plavidlá na pravidelných linkách, ako sú kontajnerové lode, sa výhody znižujú. Ďalšou výhodou veterného pohonného systému je znížený vplyv hluku na vodný život. Generálny riaditeľ Ocean Alliance Iain Kerr povedal:

„Ak by bola lodná doprava opäť poháňaná plachtami, zvuky, ktoré ničia životy živočíchov v oceáne, aj spaľovanie toľkých fosílnych palív prestanú.“

Ocean Solutions Award

Riešenie veterného pohonu pre rôzne typy lodí sa stalo víťazom prestížneho ocenenia Nor-Shipping – Ocean Solutions Award. A to za systém Oceanbird, usporiadanie pevných plachiet vyrobených z ocele a kompozitných materiálov, ktoré sa budú môcť otáčať o 360 stupňov. Priekopnícky dizajn Oceanbird pre technológiu, ktorá by mohla poháňať nákladné plachetnice 21. storočia, získal podporu významného svetového námorného orgánu DNV, najväčšej spoločnosti na klasifikáciu lodí na svete. Toto stanovuje štandardy pre konštrukciu a bezpečnosť a pripravuje pôdu pre prototyp krídlovej plachty, ktorá sa má namontovať na loď.

Niclas Dahl prevzal ocenenie Ocean Solutions Award
Niclas Dahl prevzal ocenenie Ocean Solutions Award

Zatiaľ čo WindWings Pyxis Ocean sú dodatočne vybavené, aby poskytovali pohon, ktorý šetrí palivo, Oceanbird na 90 % poháňa vietor. Podľa výpočtov by mal Oceanbird v praxi výrazne znížiť emisie. Iba jedna krídlová plachta Oceanbird na existujúcom plavidle na zaoceánskych trasách zníži každý rok emisie CO2 o 1920 ton. Prvé plavidlo z konceptu Oceanbird sa preplaví cez oceány v roku 2027. V jeho nákladnom priestore bude možné prevážať až 7000 áut.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Viliam Bujna, zdroj: Tanker Shipping & Trade

Prečítajte si aj

Back to top button