Vodná doprava

Štyri priority pre úspešnú lodnú dopravu

Štyri priority pre úspešnú lodnú dopravu. Trh námornej dopravy sa za uplynulý polrok výrazne zmenil. Zo segmentu, ktorý mal problémy s prepravou tovaru a bol čoraz viac finančne nákladný, je opäť vyvážené a podstatne viac výhodnejšie odvetvie pre odosielateľov. To však neznamená, že pred týmto priemyslom nestoja nové výzvy i prekážky.

Portál Drewry preto pripravil sumár, v ktorom sa snaží identifikovať kľúčové aspekty, ktoré by všetci zainteresovaní mali zvážiť.

Prečítajte si aj

Štyri priority pre úspešnú lodnú dopravu

1. Mali by sme upustiť od pevných sadzieb a prejsť na spotový trh?

Keďže spotové sadzby na niektorých trasách do a z Ázie sú teraz o 40 % nižšie ako zmluvné sadzby, mnohí vývozcovia a dovozcovia zvažujú, či odstúpiť od zmlúv a namiesto toho prejsť na dohody o spotových sadzbách s dopravcami/NVOCC (spoločný dopravca, ktorý neprevádzkuje plavidlo). Niektorí dokonca zvažujú zmenu zmluvy v polovici jej trvania.

Klady a zápory takýchto rozhodnutí závisia od okolností odosielateľa vrátane zmluvných záväzkov a doložiek o pokutách. Rada analytikov trhu však vo väčšine prípadov znie, že preprava nie je len o nákladoch. A preto je lepšie obrátiť sa na existujúcich poskytovateľov so žiadosťou o zníženie zmluvných sadzieb, než poškodiť existujúce obchodné vzťahy a úroveň služieb.

Pre menších zasielateľov, ktorí trpeli najviac a v mnohých prípadoch si počas expedičného boomu nedokázali zabezpečiť dostatočnú kapacitu od námorných prepravcov za pevné sadzby, dáva väčší zmysel spotový trh. Vyžaduje si to však viac personálu, viac času na vytváranie alebo nápravu ad hoc opatrení a uvedomenie si, že takéto opatrenia môžu poskytnúť aj menšiu podporu od dopravcov alebo NVOCC, keď sa niečo pokazí (napr. vplyv rastúceho počtu „zrušených plavieb“).

2. Mali by sme očakávať nižšie zmluvné sadzby v roku 2023 a k ponuke pristúpiť neskôr?

Áno, a ešte raz áno. Čím neskôr začnete ponúkať, tým nižšie zmluvné sadzby sa očakávajú – na základe predpovedí z výskumu Drewry Container Forecaster. Spotové sadzby na mnohých obchodných cestách od svojho vrcholu klesli až o 50 %. Zmluvné sadzby v skorých ponukách vychádzajú nižšie ako predtým. Drewry očakáva ďalšie poklesy zmluvných sadzieb počas roku 2023, keď sa zvýši nadmerná kapacita. Trh sa momentálne mení a je neistý – medzi dopravcami panuje nervozita, ako naceniť zmluvné sadzby. To je ďalší dôvod, prečo by ste sa, ak je to možné, mali pokúsiť predĺžiť si zmluvné sadzby o 3 mesiace u vašich existujúcich poskytovateľov.

Na rozdiel od predchádzajúcich zaoceánskych ponúk, keď našou radou bolo ísť do ponuky čo najskôr, aby sme sa uistili, že prepravcovia si zaistia (nedostatkovú) kapacitu, tentoraz je odporúčanou stratégiou ísť predkladať ponuky v normálnom čase (alebo po predĺžení zmluvy). A využiť tak slabnúci trh i klesajúce zmluvné sadzby.

Štyri priority pre úspešnú lodnú dopravu

3. Ako vrátime priaznivejšie podmienky do zmlúv medzi odosielateľmi a prepravcami?

V rokoch 2021/2022, keď boli dopravcovia vo výhode, mnohí odosielatelia museli pri rokovaniach s námornými prepravcami alebo NVOCC súhlasiť s menej výhodnými zmluvnými podmienkami. To zahŕňalo súhlas so skrátením voľných dôb. Alebo s dohodnutím vzájomne záväzných kapacitných záväzkov, aby dopravca mohol efektívnejšie využívať svoj majetok a lepšie plánovať prevádzku.

Keď sa však trh po čase posunie k nadmernej kapacite, kyvadlo sa opäť rozkýva a odosielatelia môžu napríklad prehodnotiť svoju zmluvu a požadovať od prepravcov viac voľného času (v rozumnej miere), dlhšie platobné podmienky a záväzky vyššej úrovne.

4. Mali by sme opustiť poskytovateľov, ktorí sa k našej spoločnosti správali zle počas krízy nedostatočnej kapacity?

Všetci vieme, že uplynulé dva roky boli pre mnohých vedúcich pracovníkov v doprave, ktorí mali za úlohu presúvať produkty pre svoje spoločnosti, prostredníctvom vodného prepravného trhu, doslova peklom. Mnohí prepravcovia bojovali s nehoráznymi úrovňami služieb a nákladmi na prepravu. Čím sa výrazne narušili ich obchodné vzťahy s námornými prepravcami a NVOCC. Tým sa zasa veľakrát oprávnene zdalo, že v mnohých prípadoch majú vysoké zisky, a to aj napriek tomu, že ponúkajú slabé služby.

Hneď ako bude zjavné, že mnohé možnosti poskytovateľov sa opäť dostávajú do normálu, najmä pokiaľ pôjde o získanie kapacity za rozumnú cenu, bude pre zákazníkov logistiky lákavé „hľadať pomstu“ pre oceánskych prepravcov a NVOCC, s ktorými boli zviazaní len pre nedostatok iných alternatív. Stále však platí, že pre väčšinu spoločností, ktoré hľadajú spoľahlivú logistiku a dlhodobé zlepšovanie prevádzky, je kontinuita podnikania tou najlepšou cestou, v obchode aj po vode.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
foto: Pixabay.com

Prečítajte si aj

Back to top button