Vodná doprava

Vyplávala prvá nákladná loď poháňaná veternou energiou

Vyplávala prvá nákladná loď poháňaná veternou energiou. Z pohľadu produkcie škodlivých emisií v doprave sa pozornosť stále viac upriamuje na lodnú dopravu. Vo vývoji sú nové palivá, vodíkový pohon, veterná aj slnečná energia. Spoločnosť Cargill hľadá cestu k zelenšej budúcnosti – loď Pyxis Ocean je jedno z prvých reálnych plavidiel s pohonom veternej energie.

Využitie veternej energie v lodnej doprave nie je novinkou, využívali ju už plachetnice dávnych vekov. Aj súčasné lode uplatňujúce potenciál veternej energie vychádzajú z dlhej histórie využitia techniky plavby pomocou plachiet. Dnes sú to miesto plachiet výsuvné krídla. Loď vybavená špeciálnymi krídlami na veterný pohon sa vydala na svoju prvú plavbu. Lodná spoločnosť Cargill, ktorá si plavidlo Pyxis Ocean prenajala, dúfa, že táto technológia pomôže odvetviu nasmerovať lodnú dopravu do zelenšej budúcnosti. V súčasnosti ide o hybridné riešenie a využitie veternej energie je doplnkovou výbavou na podporu zníženia využívania spaľovacích motorov plavidiel, keď sú na to dobré veterné podmienky.

Prečítajte si aj
Prvá plavba Pyxis Ocean

WindWings

Použitie „pevných plachiet“ WindWings má za cieľ znížiť spotrebu paliva a tým aj uhlíkovú stopu lodnej dopravy, ktorá je zodpovedná odhadom za približne 2,1 % globálnych emisií oxidu uhličitého.
Prvá cesta Pyxis Ocean vedie z Číny do Brazílie, pričom ide o prvý test tejto technológie v reálnom svete. Krídla, vyrobené z rovnakého materiálu ako veterné turbíny, sú pri zakotvení zložené a rozložia ich pri plavbe na mori. Sú vysoké 37,5 metra.

Plavidlo s inštalovanými „plachtami“ WindWings a veterným pohonom zníži emisie nákladnej lode až o 30 %. Jan Dieleman, šéf Cargill Ocean Transportation, sa v tejto súvislosti vyjadril, že námorná doprava je na ceste k dekarbonizácii. Uznal, že na daný problém neexistuje žiadne rýchle a jednoduché riešenie, ale táto technológia ukazuje, ako rýchlo sa veci menia.

Prelomovú veternú technológiu WindWings vyvinula britská spoločnosť BAR Technologies, ktorá sa zameriava na námorné inovácie, v spolupráci so spoločnosťami Cargill, Mitsubishi Corporation a Yara Marine Technologies. Šéf spoločnosti BAR Technologies John Cooper, ktorý pracoval pre tím McLarenu Formuly 1, sa pre BBC vyjadril, že je to jeden „z najpomalšie sa pohybujúcich dopravných prostriedkov, ktoré sme vyrobili, ale nepochybne s najväčším dopadom pre planétu“. Cesta lode Pyxis Ocean bude podľa neho zlomovým bodom pre lodnú dopravu a predpokladá, že do roku 2025 bude polovica novopostavených lodí objednávaná s veterným pohonom.

Wind wings

Vyplávala prvá nákladná loď poháňaná veternou energiou

„Dôvod, prečo som si tak istý, sú naše úspory – jeden a pol tony paliva za deň. Pri štyroch krídlach na plavidlo je to šesť ton ušetreného paliva, čo predstavuje 20 ton ušetrených emisií CO2 za jeden deň. Čísla sú obrovské,“ vysvetlil. John Cooper vidí veľkú budúcnosť vo využití veternej energie a teší ho, že sa námorná doprava vracia k svojim pôvodným pohonom. „Inžinieri to neznášajú, ale ja vždy hovorím, že je to cesta do budúcnosti. Vynález veľkých spaľovacích motorov zničil obchodné a plavebné cesty a teraz sa pokúsime tento trend trochu zvrátiť,“ dodal.

John Cooper, šéf spoločnosti BAR Technologies

Emisie námornej dopravy

Odborníci vnímajú veternú energiu ako sľubnú pre námornú dopravu, jej využitie výrazne zníži produkciu emisií CO2, ktoré odhadom ročne predstavujú 837 miliónov ton tohto skleníkového plynu. V júli sa predstavitelia sektora lodnej dopravy dohodli na znížení skleníkových plynov na nulu do roku 2050.
Stephen Gordon, výkonný riaditeľ spoločnosti Clarksons Research, ktorá sa venuje námorným údajom: „Počet lodí využívajúcich túto technológiu sa za posledných 12 mesiacov zdvojnásobil,“ vysvetlil, no zároveň upozornil, že je to údaj z nízkej základne. „V medzinárodnej lodnej flotile a v knihe objednávok viac ako 110-tisíc novopostavených plavidiel máme dnes záznamy o menej ako 100 s vetrom podporovanou technológiou,“ dodal.

Aj keď sa toto číslo dramaticky zvýši, veterná technológia nemusí byť vhodná pre všetky plavidlá, napríklad v prípade lodí, kde plachty prekážajú pri vykladaní kontajnerov. Tam by však mohli byť inštalované WindWings ako sklápacie či výklopné – je to len otázka vývoja.

„Odvetvie lodnej dopravy ešte nemá jasný spôsob dekarbonizácie a vzhľadom na rozsah výzvy a rozmanitosť svetovej lodnej flotily je nepravdepodobné, že by pre priemysel existovalo jediné riešenie v krátkodobom alebo strednodobom horizonte,“ zamyslel sa Gordon. Úspešná pre zníženie emisií bude kombinácia využívania biopalív, vodíka, veternej aj solárnej energie…

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB/zdroj: AP, foto: BAR
Back to top button