Logistika a skladovanie

Panattoni na konferencii DOPRAVA a LOGISTIKA

Panattoni na konferencii DOPRAVA a LOGISTIKA. Hospodárske noviny tradične v apríli organizujú konferenciu Doprava a Logistika, ktorá sa konala v kongresovej časti štadióna Slovan v Bratislave. V panelovej diskusii vystúpil o stave realitného trhu priemyselných nehnuteľností aj Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni Slovensko.

Rok 2023 bol v oblasti výstavby a prenájmu priemyselných parkov podobný ako v roku 2022. Celkovo sa trh ďalej spomaľoval v celej Európe. Zlepšenie sa očakáva v druhom polroku 2024. Panattoni na Slovensku začínali v Košiciach a venujú sa aj špekulatívnej výstavbe. Klienti dnes očakávajú rýchle riešenia bez zdĺhavých schvaľovacích procesov a tu sú developeri s ponukou pripravených priestorov v značnej výhode. Priemyselný developer Panattoni pokračuje pri obci Plavecký Štvrtok v stavebných prácach v rámci druhej etapy výstavby Panattoni Park Bratislava North. Po získaní stavebného povolenia sa začalo s výstavbou tretej haly, v ktorej vznikne výrobný podnik globálneho lídra na trhu automobilových technológií, sedadiel a elektronických systémov.

Pri príležitosti tejto konferencie sme oslovili Erika Ivanička, riaditeľa Panattoni Slovensko.

Ako hodnotíte rok 2023 z pozície Panattoni na slovenskom trhu?

Pre Panattoni bol rok 2023 úspešným a tým potvrdzujeme našu tendenciu rastu na slovenskom trhu. Začali sme s druhou etapou Panattoni park Bratislava North I a rovnako sme získali povolenia na Panattoni park Bratislava North II, ktorý sme začiatkom roka 2024 začali realizovať.

Aká je aktuálna ponuka Panattoni na Slovensku a čo chystáte v roku 2024?

V prvom rade doručenie už jestvujúcich záväzkov pre zákazníkov z minulého roka a určite by sme sa radi podieľali aj na nových metroch pre tých, ktorých získame v tomto roku.

V ponuke máte aj Panattoni Park Košice Airport, sú tam ešte voľné pozície a celkovo aká je vyťaženosť priestorov Panattoni v nájmoch priestorov?

Panattoni Park Košice Airport je na 100 % prenajatý a podobne je to aj vo zvyšku parkov. Pri väčšej výstavbe pre klientov sme si dovolili vybudovať viac, ale sú to jednotky, ktoré sa hýbu v rozsahu 3000 až 6000 metrov štvorcových.

Na Slovensku sa nájomné zmluvy zväčša uzatvárajú na 2 až 5 rokov, mení sa správanie nájomcov?

Na Slovensku sú nájomné zmluvy na dĺžku minimálne 5 rokov. V špecifických prípadoch bonitného nájomcu, ak to schváli banka s podmienkami financovania, tak sa dokáže prenajímateľ baviť o kratšej dobe nájmu na novo vybudované priestory.

Tlak na energie a environmentálne riešenia rastie, ako reaguje Panattoni na tento trend?

Moderné priemyselné haly už nie sú synonymom pre špinavý priemysel. Budovy v Panattoni parkoch využívajú obnoviteľnú energiu, udržateľným spôsobom hospodária s dažďovou vodou a zameriavajú sa dokonca aj na udržateľnú dopravu zamestnancov. Okrem infraštruktúry pre elektromobily projekty zvyčajne riešia aj napojenie na verejnú dopravu alebo zariadenia a infraštruktúru pre cyklistiku.

DOPRAVA a LOGISTIKA 2024

V panelovej diskusii na tému Vývoj trhu a dopytu po skladových priestoroch na Slovensku okrem Erika Ivanička vystúpili aj Jakub Randa, manažér prenájmov a zákazníckej skúsenosti Prologis na Slovensku, Jakub Volner – Managing Partner, JVRE Slovakia, Jozef Ševčík – Country Manager, Raben Group a
Ivan Pastier – Business Development Director CTP Slovensko. V diskusii rezonoval názor, že je čas efektívnejšieho využívania súčasných priestorov a malá vôľa developerov pre špekulatívnu výstavbu ako aj požiadavka urýchľovania procesu schvaľovania projektov.

V ďalšej časti sa diskutujúci Tibor Kotora – konateľ spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. ORLEN UniCRE, Jiří Hájek – predseda predstavenstva Orlen UniCRE a.s., Peter Blaškovitš – člen výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS), Juraj Sinay – profesor z Technickej Univerzity v Košiciach, Pavel Čulík – konateľ firmy Mobility & Innovation production s.r.o., venovali téme Energetické zdroje budúcnosti. Slovensko má v Európe dobrú pozíciu vo využití atómovej energie a viac by sa mala využívať aj geotermálna energia a vodík v doprave. Každú energiu, vrátane slnečnej, je potrebné zmysluplne využiť s ohľadom na emisie i ekonomickú efektivitu.

O Zásobovaní v mestskom prostredí hovorili Rastislav Žembery – Head of Emobility Business Development, Západoslovenská energetika a.s. a Ján Novotný – Head of Sales Vans, Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. Už dnes sa v značnej miere využívajú elektrické dodávky pre doručovanie a zásobovanie v mestskom prostredí. Stále však chýbajú stimuly, ktoré vidíme vo vyspelej Európe a v tom výrazne zaostávame.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button