Motorizmus

Dnes je posledný deň na zaplatenie dane z motorových vozidiel

Dnes je posledný deň na zaplatenie dane z motorových vozidiel. Na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) zostáva posledný deň.

Za nesplnenie tejto povinnosti sa môže daňovníkom vystaviť pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa (FS) rozposlala daňovníkom viac ako 194 000 predvyplnených DP k tejto dani. A uľahčila im tak plnenie si uvedenej povinnosti. Uviedol to Radoslav Kozák, vedúci komunikačného oddelenia na Finančnom riaditeľstve SR.

Spresnil, že daňovník, ktorý v zdaňovacom období roka 2023 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, je povinný podať DP k DzMV v lehote do 31. januára 2024.
Daňovník predkladá DP na formulári, ktorý nájde na portáli FS. V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou.

Pri bezhotovostnom prevode je podľa neho potrebné označiť číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý ide platba, variabilný symbol, sumu platby dane v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Pri prevode je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu IBAN.

Prečítajte si aj

Dnes je posledný deň na zaplatenie dane z motorových vozidiel

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné uviesť adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby / názov a sídlo právnickej osoby, číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza, variabilný symbol, sumu platby v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Všetky potrebné informácie vrátane platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel nájdu daňovníci na portáli finančnej správy.

S cieľom zjednodušiť daňovníkom splnenie si tejto povinnosti im podľa Kozáka FS už šiestykrát zaslala elektronicky vygenerované predvyplnené DP k DzMV. Od 6. januára ho rozposlala 194.783 daňovým subjektom, čo predstavuje nárast o 5235 v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022.

Dodal, že automaticky vygenerované dáta z informačného systému dostali daňovníci priamo do osobnej elektronickej schránky na portáli finančnej správy. Na tomto daňovom priznaní je vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Daňovníci, ktorí používali motorové vozidlo(á) na podnikanie prvýkrát v roku 2023, nedostali automaticky vygenerované a predvyplnené DP k DzMV.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR, foto: Peter Magerčiak
Back to top button