Cestná doprava

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel. Do konca januára musia podnikatelia podať priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť.

Táto povinnosť im vyplýva zo zákona o dani z motorových vozidiel. Vzťahuje sa na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá používa auto na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.
„V tomto smere nesmú podnikatelia zabudnúť na dôležitý fakt – v priznaní treba uviesť všetky vozidlá, ktoré boli na podnikanie využívané. To znamená, že nezáleží, či má podnikateľ dané auto zaradené v obchodnom majetku, podstatné je, že ho používal na podnikateľské účely,“ upozornila Karin Fuentesová, majiteľka spoločnosti Digitoo, ktorá sa zaoberá digitalizáciou účtovných procesov.

Daňová povinnosť vzniká od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo auto použité na podnikateľské účely, pripomenula odborníčka. „K zániku daňovej povinnosti dochádza vtedy, ak bolo vozidlo vyradené z obchodného majetku firmy, podnikateľ ukončil svoju činnosť, vozidlo bolo odcudzené či predané, alebo ak podnikateľský subjekt ukončil využívanie vozidla, ktorého majiteľom je iná osoba,“ priblížila Fuentesová. Vznik aj zánik sa uvádza v daňovom priznaní a podnikateľ platí len pomernú časť dane za uvedené obdobie.

Daň z motorových vozidiel

Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel sa môže líšiť podľa toho, aký typ lízingu podnikateľ využíva. Ak ide o operatívny lízing, zvyčajne sa o daň nemusí starať. Daňovníkom je totiž osoba zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze vozidla. „Bežne je pri operatívnom prenájme zapísaná v technickom preukaze lízingová spoločnosť ako vlastník aj držiteľ vozidla, a teda aj platí daň za toto vozidlo,“ vysvetlil finančný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia Pavol Strapáč.

Ak si firma či podnikateľ zaobstarali auto formou finančného lízingu, zvyčajne sú v technickom preukaze vedení ako držiteľ vozidla. „V prípade finančného prenájmu je to štandardne klient lízingovej spoločnosti, ktorý aj platí daň,“ doplnil Strapáč. Sadzba dane z motorových vozidiel sa určuje v závislosti od kategórie auta, teda či ide o osobné alebo úžitkové vozidlo. Do úvahy sa berie zdvihový objem valcov motora v prípade osobných, alebo najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a počet náprav pri úžitkových vozidlách. Takto stanovená sadzba sa ešte upravuje podľa veku auta a druhu pohonu.

„Dôležité je, že zákon znevýhodňuje staršie vozidlá, a teda čím staršie auto, tým vyššia daň,“ upozornil Strapáč. Zároveň štát zvýhodňuje autá s nižšími emisiami. Na hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá sa uplatňuje 50 % zľava zo sadzby dane upravenej podľa veku vozidla. Pri elektromobiloch platí nulová sadzba.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button