Cestná doprava

Obstarávate si do fleetu vozidlá?

Obstarávate si do fleetu vozidlá? Ak tento rok rozširujete vozový park, poradíme, na aké povinnosti nezabudnúť, aj čo vás pri jednotlivých formách obstarania čaká.

Rozhodli ste sa v tomto roku rozšíriť aj váš vozový park? S vozidlom je spojených niekoľko povinností. Do veľkej miery závisia od toho, či ide o nové, či jazdené vozidlo, od jeho veku, typu motora, či je ekologické a akou formou si vozidlo obstarávate. Teda kúpou, na finančný alebo operatívny lízing. Tu sú rady, na čo nezabudnúť a aké povinnosti treba dodržiavať.

Výhodnejšie sadzby ekologických áut

Vzhľadom na nariadenia Európskej únie a jej plány na najbližšie roky je zrejmé, že mať ekologické vozidlo vo fleete je už nielen trend, ale najmä výhoda. Držitelia elektromobilov či plug-in hybridov už teraz platia výhodnejšiu daň z motorových vozidiel. Z hľadiska cestnej dane sa oplatia aj novšie vozidlá s nižšími emisiami. „Podľa zákona o Dani z motorových vozidiel platí ročná sadzba dane, ktorá sa zníži alebo zvýši v závislosti od veku vozidla. V prípade vozidiel s hybridným pohonom, pohonom na zemný alebo skvapalnený zemný plyn, na vodíkový pohon sa vypočítaná ročná sadzba dane podľa veku vozidla zníži o 50 %. Daň z motorových vozidiel teda zvýhodňuje novšie a ekologickejšie vozidlá,“ podotýka Marek Volný, finančný riaditeľ Business Lease Slovakia.

Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické a právnické osoby. Ako podotýka, ekologickejšie a novšie autá majú aj výhodnejšiu sadzbu. Pri vozidlách, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. „Pri financovaní vozidiel na operatívny lízing, kedy sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ konštatuje. S pribúdajúcim vekom auta sa sadzba zvyšuje. Stopercentná sadzba dane je pri 9 ročných vozidlách a v prípade 12-ročných a starších vozidlách sa sadzba zvyšuje.

Obstarávate si do fleetu vozidlá?

Registračné poplatky

Ekologickejšie vozidlá sú výhodnejšie aj z hľadiska registračných poplatkov, ktoré pri jeho zápise do evidencie motorových vozidiel musíte zaplatiť, a to či už vozidlo prihlasujete alebo prepisujete. „Registračný poplatok sa platí pri každom zápise vozidla do evidencie. Teda aj pri prepise, pričom jeho minimálna výška je 33 eur,“ spresňuje Marek Volný. Odhlásenie motorového vozidla z evidencie je bez poplatku. „V prípade vozidiel na operatívny lízing je registračný poplatok súčasťou mesačnej platby, preto má jeho výška vplyv na výšku mesačnej platby operatívneho lízingu,“ dodáva.

Pokiaľ ide o výšku poplatku, tu nastávajú zmeny. Novelou zákona o správnych poplatkoch sa od 1. apríla 2023 mení výpočet registračného poplatku. Touto novelou sa zavádza ekologický koeficient, ktorý nahrádza pôvodný koeficient veku vozidla. Ekologický koeficient bude zvýhodňovať novšie a ekologickejšie vozidlá. V praxi to bude znamenať, že staršie vozidlá budú platiť základnú sadzbu poplatku. Respektíve, čím staršie vozidlo, tým sa bude výška poplatku približovať k základnej sadzbe. Vozidlá s prvou registráciou pred rokom 1997 budú platiť plnú sadzbu.. Vozidlá s prvou registráciou po auguste 2017 budú platiť základnú sadzbu prenásobenú koeficientom 0,30.

E-známka aj na technický rok

Ak s vozidlom budete počas roka jazdiť po Slovensku a teda užívať aj diaľnice, za vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, potrebné je zaplatiť elektronickú diaľničnú známku, ktorú si obstaráte na www.eznamka.sk. Na výber máte viacero možností, no pri častejšom využívaní ciest je bezstarostnejšie mať známku na celý rok. A to buď kalendárny alebo technický rok, kedy známka platí 365 dní odo dňa začiatku jej platnosti.

Známku platíte za každí vozidlo, ktoré máte v majetku, prípadne splácate na úver. Ak používate na podnikanie auto aj s prípojným vozidlom a jazdná súprava prevyšuje spolu hmotnosť 3,5 tony, musíte si zvlášť obstarať diaľničnú známku aj za toto prípojné vozidlo. V prípade, že máte profesionálnu správu vozového parku a využívate operatívny lízing, od povinnosti obstarania známky vás odbremení lízingová spoločnosť. „Ak je diaľničná známka zahrnutá v kalkulácii nájmu vozidla na operatívny lízing, lízingová spoločnosť ju automaticky zabezpečuje,“ vysvetľuje Marek Volný.

Obstarávate si do fleetu vozidlá?

Odpisovanie vozidiel

Ekologické vozidlo je výhodné aj z hľadiska odpisov. Pre elektrické a hybridné vozidlá platí skrátená doba odpisovania. „Pre podnikateľov to znamená, že si môžu náklady na obstaranie takéhoto vozidla premietnuť do daňovo uznateľných nákladov už za 2 roky oproti 4 rokom, počas ktorých sa odpisuje vozidlo so štandardným pohonom,” vysvetľuje Marek Volný. Obstaranie takéhoto vozidla na operatívny lízing zároveň odbúrava prekážku vysokej vstupnej investície. Operatívny lízing totiž umožňuje v rámci mesačných platieb prefinancovať len rozdiel medzi nadobúdacou cenou vozidla a zostatkovou hodnotou po skončení nájmu. Teda len skutočne využitý čas pri využívaní plného servisu a služieb, a to bez prevádzkových a finančných rizík.

Pokiaľ máte vo firemnom fleete vozidlá na finančný lízing a využívate ich na podnikanie, odpisujete ich rovnomerne štyri roky bez ohľadu na dĺžku lízingu. „Zaraďujete ich do prvej odpisovej skupiny a odpisy začnú plynúť prvým mesiacom zaradenia do majetku,“ hovorí. V oboch prípadoch je zároveň limitom výšky daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu.

Pri obstaraní vozidla na operatívny lízing je limit daňovo uznateľnej výšky ročného nájmu maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu, pričom súčasťou základu dane sa stane po jeho zaplatení. „Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Keďže vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje,“ dodáva finančný riaditeľ Business Lease Slovakia.

Obstarávate si do fleetu vozidlá?

Daň až v ďalšom roku

Daň z motorových vozidiel využívaných na podnikanie v tomto roku, platíte bez ohľadu na typ motora, no až v januári 2024. Budete ju platiť za všetky vozidlá, ktoré budete využívať na podnikanie v tomto roku a ste ich držiteľom. „Podať daňové priznanie a platiť daň na Slovensku musia podnikatelia aj za tie vozidlá, ktoré používajú na podnikanie v zahraničí a držiteľom ktorých je slovenský podnikateľ či firma,“ upozorňuje Marek Volný. V prípade, že z dôvodu úsporných opatrení budú využívať zamestnanci vašej firmy na služobné cesty tento rok aj vlastné autá, vzťahuje sa na vás povinnosť zahrnúť aj tieto vozidlá do daňového priznania.

„Zamestnávateľ následne zaplatí daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívali tieto vozidlá na podnikanie,“ spresňuje odborník. V prípade operatívneho lízingu však daň platiť nebudete, keďže držiteľom vozidla je lízingová spoločnosť, takže daň bude platiť ona. Pri finančnom lízingu ste však držiteľom vy, aj keď ešte nie ste majiteľom. Budete tak musieť budúcoročný január podať za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie a daň z motorovych vozidiel aj v termíne zaplatiť.

Prečítajte si aj

Back to top button