Letecká doprava

Poľsko má unikátny systém riadenia letovej prevádzky

Poľská agentúra pre letecké navigačné služby (Polish Air Navigation Services Agency – PANSA) sa stará o bezpečnosť prevádzky vo vzdušnom priestore našich severných susedov. Táto úloha si v súčasnosti vyžaduje aj integráciu letovej prevádzky pilotovaných lietadiel s prevádzkou bezpilotných zariadení, známych ako drony.

Dôvod je zrejmý – zaručenie maximálnej bezpečnosti vo vzdušnom priestore a eliminácia akéhokoľvek ohrozenia či škôd, ktoré by neregulované využívanie bezpilotných zariadení, alebo z angličtiny Unmanned Aerial Vehicles – UAVs, mohlo spôsobiť. Drony sú už dnes populárne napríklad pri natáčaní videí či fotografovaní a všetko nasvedčuje tomu, že v budúcnosti sa ich využitie zásadne rozšíri. Budú distribuovať zásielky či dokonca prepravovať osoby. Ich rastúca prítomnosť vo vzdušnom priestore si však vyžaduje jasné pravidlá bezpečnej prevádzky a systém, ktorý ju dokáže bezpečne riadiť

Pokrokový systém PansaUTM

PANSA preto vyvinula systém, ktorý je základom manažovania a integrácie pilotovaných lietadiel a bezpilotných zariadení. PansaUTM je plne digitalizovaný, automatický koordinačný systém schopný manažovať letové plány dronov. Má vlastný operačný systém, ktorého časť je integrovaná s najpopulárnejšou aplikáciou využívanou operátormi dronov v Poľsku – Droneradar.

PansaUTM slúži ako zdroj prvotných informácií a dát zo vzdušného priestoru. Uľahčuje proces koordinácie letov a poskytuje informácie o operátoroch, ich licenciách a registrovaných dronoch (ak je to potrebné na posúdenie žiadostí o let dronu). Disponuje aj funkcionalitou vytvorenia elektronického letového plánu bezpilotného zariadenia dFPL (drone Flight Plan) pre misie BVLOS, teda s pilotovaním bez priameho vizuálneho kontaktu, alebo misie VLOS, pri ktorých pilot na diaľku udržuje nepretržitý vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom bez asistencie iných operátorov. Všetko sa deje v súlade s platnými reguláciami a do úvahy sa berú aj podmienky vo vzdušnom priestore ako jeho štruktúra, hustota premávky, terén či počasie.

Misie v kontrolovaných zónach systém analyzuje s cieľom vydať digitalizované povolenie na konkrétne lety UAV v tzv. predtaktickej fáze. Proces prebieha plne elektronicky v reálnom čase a pomáha odhaľovať potenciálne konflikty vo vzdušnom priestore na strategickej úrovni. Zároveň navyše zlepšuje proces plánovania, overovania a schvaľovania misií bezpilotných zariadení. Najdôležitejším prvkom systému je rozhranie riadenia letovej prevádzky a podpora poskytovania bezpečných leteckých navigačných služieb.

Elektronická identifikácia v reálnom čase

PansaUTM tiež umožňuje funkcie elektronickej identifikácie a lokalizácie UAV (ak zariadenie využíva niektorú z metód sledovania polohy), dynamický geo-fencing, ktorý umožňuje vybraným operátorom vydať dronu príkaz na pristátie, aj priamu dvojcestnú neverbálnu komunikáciu medzi riadením prevádzky letových služieb a operátorom UAV cez tzv. CDDLC (Controller-Drone Data Link Communication). Svojimi schopnosťami PansaUTM znižuje zaneprázdnenosť služieb riadenia letovej prevádzky a zároveň im tak pomáha pripraviť sa na rapídny nárast počtu dronov, ktorý prinesie budúcnosť.

Systém bol vyvinutý tak, aby dodržiaval existujúce prísne štandardy bezpečnosti letovej prevádzky a zabezpečoval tak ich maximálnu bezpečnosť. Prevádzkovať ho môže letový dispečer a vďaka jeho modulárnej architektúre ho je možné využívať čiastočne, aj ako celok, v závislosti od súčasných, alebo budúcich podmienok a požiadaviek. Prispôsobiť sa dajú aj ďalšie nastavenia – jazyk či meniace sa parametre určované legislatívou, ako sú lokálne zákony, ale aj európske nariadenia. Zároveň je PansaUTM kompatibilný s ochranou osobných údajov (GDPR) a existujúcimi riešeniami pre riadenie letovej prevádzky v civilnom aj vojenskom vzdušnom priestore a riadenie letovými dispečermi.

Príklad z praxe

Poľská agentúra pre letecké navigačné služby integrovala v Poľsku PansaUTM so systémom PANDORA, zobrazujúcim informácie akými sú mapy, meteorologické dáta, frekvencie, fotografie, technické dáta lietadiel a ďalšie dokumenty, aj so systémom CAT, ktorý letovým dispečerom poskytuje údaje o existujúcej, ale aj plánovanej infraštruktúre, napríklad budovách.

PansaUTM je schopný integrácie aj s ďalšími poskytovateľmi služieb v oblasti U-space, teda manažmentu riadenia bezpilotných zariadení (Unmanned aircraft system traffic management). Vďaka otvorenému rozhraniu API je PansaUTM bezpečným, koherentným, flexibilným a otvoreným riešením. Systém v marci 2020 úspešne podstúpil akreditáciu Poľskej agentúry pre letecké navigačné služby, na ktorú dohliadal aj poľský civilný letecký úrad.
Od marca do júla 2020 Poľská agentúra pre letecké navigačné služby implementovala PansaUTM do prevádzky v kontrolovaných zónach na letiskách Bydgoszcz, Gdansk, Katovice, Krakov, Lublin, Lodz, Modlin, Olsztyn, Poznaň, Rzeszow, Štetín, Vroclav a Zielona Gora. Ako operačný systém letovej prevádzky sa PansaUTM zaviedol na letiskách Gdansk, Krakov, Olsztyn, Poznaň a Varšava. Znamená to, že celé územie Poľska je pokryté systémom PansaUTM.

Základ pre U-space

PansaUTM je dôležitým riešením, ktoré stavia základy pre zavedenie U-space a budúce služby, ako aj aplikácie v ňom. Pomôže odpovedať na požiadavky rastúceho počtu letov bezpilotných zariadení. Vďaka svojmu najmodernejšiemu systému riadenia letových plánov a neverbálnej komunikácii medzi operátormi dronov a úradmi pomáha PansaUTM bezpečne zapojiť poskytovateľov leteckých navigačných služieb a pracovníkov riadenia letovej prevádzky, aby sa integrácia bezpilotného a pilotovaného letectva stala realitou. Zároveň je však dostatočne flexibilný na to, aby sa v budúcnosti prispôsobil novým predpisom pre U-space.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
PANSAFOTO: PANSA

Prečítajte si aj

Back to top button