Letecká doprava

Nedostatočné dátové služby v leteckej doprave

Nedostatočné dátové služby v leteckej doprave. Európska komisia (EK) žaluje Slovensko pre nedostatočné dátové služby v leteckej doprave.

V piatok zažalovala Európska komisia v Slovensko spolu s Gréckom a Maltou na Súdnom dvore EÚ pre nedodržanie pravidiel EÚ o poskytovaní služieb dátového spojenia. Európska komisia predstavila v piatok svoj pravidelný mesačný balík rozhodnutí o porušení právnych predpisov EÚ a zoznam právnych krokov, ktoré podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z úniovej legislatívy.

V oblasti mobilita a doprava EK oznámila, že sa rozhodla postúpiť prípad Grécka, Malty a Slovenska Súdnemu dvoru EÚ. Dôvodom je, že neposkytujú a neprevádzkujú služby dátového spojenia pre všetkých prevádzkovateľov náležite vybavených lietadiel, ktoré lietajú vo vzdušnom priestore, za ktorý uvedené krajiny zodpovedajú.

Lehota, ktorú mali poskytovatelia letových prevádzkových služieb splniť na zavedenie služieb dátového spojenia, uplynula. Nedostatočné vybavenie v niektorých kontrolných strediskách bráni prevádzkovateľom lietadiel, ktorí takisto museli danú technológiu zaviesť, využívať služby dátového spojenia.

Nedostatočné dátové služby v leteckej doprave

Komisia začala právny postup pre nesplnenie povinnosti v máji 2020, následne v júli 2021 zaslala dotknutým krajinám odôvodnené stanoviská. Tie však nariadenie EÚ aj naďalej porušujú, a preto sa eurokomisia rozhodla postúpiť ich prípady Súdnemu dvoru EÚ.

Systémy dátového spojenia sa používajú na zasielanie informácií medzi lietadlom a riadiacim letovej prevádzky. A dopĺňajú tradičnú hlasovú komunikáciu medzi pilotnou kabínou a strediskami riadenia letovej prevádzky. Zavedenie tejto interoperabilnej technológie v Európe je nevyhnutné na zlepšenie efektívnosti komunikácie medzi pilotmi a radiacimi letovej prevádzky. Zvýši sa tým kapacita riadenia letovej prevádzky i bezpečnosť.

Každý členský štát EÚ je podľa vykonávacieho nariadenia z roku 2009 povinný prijímať opatrenia, aby umožnil poskytovateľom letových prevádzkových služieb takéto služby dátového spojenia poskytovať a prevádzkovať.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button