Letecká doprava

Používanie dronov vo verejných službách – potenciál pre spoluprácu s Poľskom

Drony a dronové technológie boli témou unikátnej online konferencie Drony vo verejných službách – poľská ponuka pre štátne inštitúcie a samosprávy, ktorú pripravilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku v spolupráci so svojimi partnermi – Združením miest a obcí Slovenska, občianskym združením Mám Dron a Poľskou komorou bezpilotných systémov.  

Takmer stovka účastníkov z celého sveta mala možnosť bezplatne sa zúčastniť a dozvedieť sa o možnostiach, ktorými drony a dronové systémy pomáhajú šetriť zdroje, energiu a čas. Konferenciu otvoril veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku, jeho excelencia Krzysztof Strzałka.

Využitie vo všetkých oblastiach

Drony sa stali významnou súčasťou moderného sveta a ich dôležitosť naďalej rastie. Pomáhajú zvyšovať produktivitu a efektivitu práce, znižovať výrobné náklady a pracovné zaťaženie a rovnako pomáhajú aj pri zdokonaľovaní služieb a obchodných stratégií. Bezpilotné lietadlá, alebo Unmanned Aerial Vehicles (UAV), lietajúce mini roboty alebo miniatúrne bezpilotné lietadlá nachádzajú svoje uplatnenie v sektore verejných služieb, napríklad pri reakcii na katastrofy, pri policajných akciách či hasení požiarov. Výnimkou nie je ani ich využitie na inšpekciu životného prostredia či infraštruktúry. Významné postavenie si drony získali aj v armádach krajín po celom svete. Online konferencia tak bola ideálnou platformou na prezentovanie konkrétnych príkladov toho, ako sa pomocou dronov zvyšuje kvalita života a zefektívňujú procesy v praxi.

Používanie dronov vo verejných službách

Poľsko ako výborný príklad

Naši severní susedia sú priekopníkmi v oblasti rozvoja ekosystému pre drony. Ako priblížil analytik Poľského ekonomického inštitútu Jacek Grzeszak, hodnota trhu s dronmi dosiahne medzi rokmi 2017 až 2026 odhadovanú hodnotu 700 mil. eur. V rovnakom období môže využitie dronov prispieť k HDP krajiny, akou je Poľsko, sumou 123 mil. eur. Ak by sme sa pozreli na jednotlivé odvetvia, v sektore telekomunikácií je odhadovaná hodnota trhu s dronmi 69,29 mil. eur, v oblasti fotografovania 55,32 mil. eur, v poisťovníctve 10,9 mil. eur a v energetike 36,59 mil. eur. Tieto čísla jasne ukazujú potenciál, ktorý so sebou využitie dronov prináša.

Zdroj: PANSA

V Poľsku sa legislatívou pre drony a dronové systémy zaoberajú už od roku 2013. Vývoj a implementáciu legislatívy paradoxne urýchlila pandémia, išlo však o logický krok, pretože počet letov dronov v Poľsku kontinuálne rastie. Kým v roku 2018 ich bolo zhruba 95 000, v roku 2020 to už bolo 296 000 a minulý rok až 540 000, z čoho približne 100 000 vzletov sa uskutočnilo v kontrolovaných zónach v okolí letísk. Ide o veľmi presné čísla, keďže v Poľsku má každý používateľ dronu povinnosť registrovať každý svoj let v systéme. O bezpečnosť prevádzky vo vzdušnom priestore našich severných susedov sa stará Poľská agentúra pre letecké navigačné služby (Polish Air Navigation Services Agency – PANSA). Táto úloha si v súčasnosti vyžaduje aj integráciu letovej prevádzky pilotovaných lietadiel s prevádzkou bezpilotných zariadení – dronov. Agentúra vyvinula unikátny unifikovaný digitálny systém PansaUTM (písali sme o ňom aj v našom magazíne), ktorý otvoril dvere masovému využitiu dronov, ktoré môžeme v Poľsku vidieť. Systém PansaUTM je základom manažovania a integrácie pilotovaných lietadiel a bezpilotných zariadení. Je to plne digitalizovaný, automatický koordinačný systém, schopný manažovať letové plány dronov. Má vlastný operačný systém, ktorého časť je integrovaná s najpopulárnejšou aplikáciou využívanou operátormi dronov v Poľsku – Droneradar. PansaUTM slúži ako zdroj prvotných informácií a dát zo vzdušného priestoru. Uľahčuje proces koordinácie letov a poskytuje informácie o operátoroch, ich licenciách a registrovaných dronoch (ak je to potrebné na posúdenie žiadostí o let dronu).

Zdroj: PANSA

Okrem samotnej legislatívy pomáha rozvoju tohto inovatívneho odvetvia poľskej ekonomiky takisto vzájomná spolupráca. Na konferencii o nej hovoril Robert Fintak, predseda predstavenstva Poľskej komory bezpilotných systémov. Tá združuje spoločnosti a rozvíja ich spoluprácu v niekoľkých oblastiach. Popri vzdelávaní je to napríklad spolupráca v oblasti vytvárania odporúčaní pre bezpečnosť a ochranu pred narušiteľmi či v oblasti ochrany životného prostredia, kde sa zaoberajú monitorovaním znečistenia ovzdušia či kontrolou nelegálnych skládok odpadu.

Ako sme na tom na Slovensku?

Jedným z partnerov konferencie bol Zväz miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý u nás združuje 96 % miest a obcí. Ako priblížila jeho zástupkyňa Zuzana Špačeková, na Slovensku zatiaľ reálny príklad použitia dronov vo verejnej správe chýba. Podľa nej však ZMOS eviduje zvýšený záujem o využitie dronov v mestách po celej Európe a vidí možnosti, ako by sa príklady z Európy dali uplatniť aj v mestách a obciach na Slovensku. Ako príklad uviedla prevenciu pred požiarmi, využitie dronov v poľnohospodárstve, pri kontrole a ochrane životného prostredia, na ochranu majetku, pri monitorovaní verejných priestranstiev či pri kontrole dodržiavania verejného poriadku. Špačeková však podotkla, že u nás chýba pevnejší legislatívny rámec, ktorý by širšiemu rozvoju využitia dronov pomohol. S týmto názorom súhlasil aj Pavol Serbín z asociácie Mám Dron, ktorá je najuznávanejšou asociáciou tohto druhu u nás. Podľa neho musíme na Slovensku krok po kroku budovať legislatívny rámec, ktorý uľahčí uplatnenie dronov vo verejnom priestore.

Drony pri ochrane životného prostredia

Jedným z konkrétnych príkladov ich využitia bola prezentácia poľskej spoločnosti DRONpol. Tá drony využíva v oblasti ochrany životného prostredia – na protismogové kontroly a inšpekciu skládok banského odpadu. Zástupca spoločnosti Mariusz Sumara hovoril vo svojej prezentácii o tom, ako s pomocou dronov dokážu inšpektori skontrolovať niekoľko desiatok komínov domov v priebehu dvoch hodín a zároveň sú schopní presne určiť prípady, keď smog vychádzajúci z komína porušuje platné normy. Tradičné kontroly si na rovnakú činnosť vyžadujú desiatky inšpektorov a neporovnateľne viac času. Okrem efektívnejších kontrol veľkých území je výhodou aj to, že inšpektori nemusia vstupovať na pozemky a kontrolovať obyvateľov, ktorí dodržiavajú zákon. Neočakávané kontroly motivujú občanov dbať na dodržiavanie platnej legislatívy, čo v konečnom dôsledku neprispieva iba k lepšej ochrane klímy, ale vďaka prevencii aj k menšiemu riziku požiarov a tým k vyššej bezpečnosti.

Zdroj: PANSA

Ďalším príkladom využitia dronov pri ochrane životného prostredia je príklad spoločnosti LTA Design, ktorá vytvorila nástroj na permanentné monitorovanie kvality ovzdušia v mestách. Senzory MapAir, umiestnené na stacionárnych, ale aj pohyblivých objektoch, napríklad na prostriedkoch mestskej dopravy či dronoch, merajú koncentráciu šiestich chemických substancií. Drony skenujú vytýčené oblasti a odosielajú získané dáta priamo na server. Mestá tak dokážu identifikovať oblasti s najväčšími zdrojmi znečisťovania.

Civilné drony v ozbrojených konfliktoch

Zaujímavá bola tiež prezentácia o využití civilných dronov v ozbrojených konfliktoch. Prvýkrát sa o niečom podobnom hovorilo počas konfliktu v Sýrii, dnes sa táto téma dostáva do popredia najmä vďaka využitiu civilných dronov vo vojne na Ukrajine. Ako uviedol Wojciech Gruźliński zo spoločnosti aeroMind, civilné drony sú ľahko dostupné, prispôsobiteľné a ponúkajú solídne možnosti doletu, až do 5 km. Na dron sa dajú pripevniť výbušniny a vďaka kamerám s vysokým rozlíšením a termokamerám vedia vojaci nájsť nepriateľa a presne zaútočiť. Navyše, civilné drony sú ľahko ovládateľné, školenie vojakov na ich ovládanie je preto rýchle. Odvrátenou stránkou však zostáva nešifrovaná komunikácia dát, vďaka ktorým dokáže nepriateľ osobu ovládajúcu dron pomerne presne lokalizovať a zneškodniť.

Ideálna platforma na zdieľanie skúseností

Online konferencia Drony vo verejných službách – poľská ponuka pre štátne inštitúcie a samosprávy vytvorila ideálnu platformu na zdieľanie skúseností a prezentovanie ponuky činností, ktoré sú dnes drony a dronové systémy schopné vykonávať. Účastníci takisto ocenili možnosť networkingu, ktorý je pre rozvoj nových spoluprác kľúčový.

V spolupráci
transport.sk
Editor
MM, FOTO: PANSA

Prečítajte si aj

Back to top button