Elektromobilita

GreenWay sa stal členom asociácie ChargeUp Europe

Spoločnosť GreenWay sa pripojila k popredným európskym spoločnostiam Allego, EVBox a ChargePoint v úsilí rozvíjať modernú nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá. Jej rozvoj chcú realizovať na princípoch otvorených technických štandardov, férovej trhovej súťaže a orientácii na potreby rastúceho počtu zákazníkov.

GreenWay je nielen prvým riadnym členom, ktorý sa pridal k zakladajúcim členom, ale nateraz aj jediným zástupcom strednej a východnej Európy v tomto novovzniknutom združení. Spoločne chcú na európskej úrovni presadzovať také nastavenie pravidiel, legislatívy a regulácie, ktoré umožní rýchly a efektívny rozvoj nabíjacej infraštruktúry v celej Európskej únii.

Úlohou GreenWay bude naviac presadzovať záujmy regiónu strednej a východnej Európy tak, aby európske politiky v tejto oblasti brali do úvahy miestne špecifiká. „Naším cieľom je naďalej prispievať k dlhodobému rozvoju ekosystému elektromobility v Poľsku a na Slovensku a rovnako zabezpečiť, aby boli špecifické podmienky krajín strednej a východnej Európy náležite zastúpené v tejto novovytvorenej priemyselnej aliancii a zohľadnené v politikách tvorených na celoeurópskej úrovni v Bruseli,“ uviedol Peter Badík, Managing Partner, GreenWay.

Prečítajte si aj

Nasledujúce mesiace budú podľa neho pre budúcnosť elektromobility zásadné. Koncom roku 2019 nová Európska komisia prezentovala ambicióznu Európskou ekologickou dohodou (The European Green Deal). V tomto roku vstúpili do platnosti prísnejšie emisné limity pre osobné vozidlá a na trh mieria nové modely elektrických vozidiel vo väčších objemoch ako tomu bolo kedykoľvek predtým. Výsledkom má byť nielen efektívny boj s klimatickou zmenou prostredníctvom znižovania emisií v doprave, ale aj čistejší a zdravší vzduch v našich mestách.

Ďalšie články z tejto kategórie:

  „Sme v kľúčovom roku pre odvetvie elektrických automobilov, v ktorom môže nastať výrazný pokrok, ale bohužiaľ je tu aj riziko, že spravíme niekoľko krokov späť. Niektoré automobilové spoločnosti už vyvíjajú tlak na uvoľnenie emisných štandardov z dôvodu krízy. Nikdy nebolo dôležitejšie diskutovať a vysvetľovať skutočný potenciál nášho priemyslu pri eliminovaní emisií v cestnej doprave, znižovaní zdravotného zaťaženia našich miest, ale aj pri vytváraní synergií s energetickým priemyslom a integrácii väčšieho objemu obnoviteľných zdrojov energie. Preto sme radi, že pri šírení týchto myšlienok spolupracujeme s ďalšími veľkými operátormi nabíjacích staníc v Európe,“ uviedol Peter Badík.

  V spolupráci
  transport.sk
  Zdroj
  Tlačová správa

  Prečítajte si aj

  Back to top button