Elektromobilita

Mercedes-Benz Trucks posilňuje v oblasti e-mobility

Spoločnosť Mercedes-Benz Trucks uzatvára strategické partnerstvo pre nabíjaciu infraštruktúru so spoločnosťami Siemens Smart Infrastructure, ENGIE a EVBox Group.

S nástupom elektrickej mobility sa pre prevádzkovateľov autoparkov popri výbere vhodných vozidiel vynára množstvo rôznych otázok. Napríklad to, ako to vyzerá s nabíjacou infraštruktúrou. Alebo s akými stavebnými opatreniami a investíciami sa musí počítať pri budovaní centrálneho nabíjania autoparkov v depách nákladných vozidiel v priestoroch spoločnosti.

„Vzhľadom na zložitosť súvisiacich procesov je mimoriadne dôležité vopred stanoviť správny smer na optimálne využitie a integráciu plnoelektrických vozidiel do autoparku,“ zdôrazňuje Andreas von Wallfeld, vedúci marketingu, predaja a služieb Mercedes-Benz Trucks. „S cieľom podporiť našich zákazníkov v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa procesov plánovania, žiadania a implementácie nabíjacej infraštruktúry, ako aj sieťového pripojenia sme uzatvorili so spoločnosťami Siemens Smart Infrastructure, ENGIE a EVBox Group strategické partnerstvo,“ pokračuje Wallfeld. Tieto spoločnosti podľa neho dokonale zapadajú do ambície Mercedes-Benz Trucks, ponúkať v oblasti elektrickej mobility prevádzkovateľom autoparkov viac ako len koncepcie vozidla.

Mercedes-Benz Trucks na tento účel vyvinul komplexný ekosystém vrátane poradenstva a ponúk týkajúcich sa infraštruktúry. Podrobne skontroloval produkty a služby zvolených partnerov z hľadiska interoperability a perspektívnosti nabíjačiek so všetkými aktuálnymi a budúcimi elektricky poháňanými úžitkovými vozidlami, ktoré vyrába.

Okrem toho bolo úspešne vykonané množstvo testov kompatibility so systémom manažmentu nabíjania Mercedes-Benz Trucks. Testy sa okrem iného uskutočňovali v rámci dvojročnej pilotnej prevádzky modelu eActros z takzvaného inovačného autoparku u rôznych zákazníkov v Európe. Model eActros oslávi v roku 2021 svoju svetovú premiéru vo forme sériového vozidla.

Holistický poradenský prístup

Mercedes-Benz Trucks uzavrela strategické partnerstvo zámerne. Skúsenosti z mnohých rozhovorov s dopravnými spoločnosťami totiž ukázali, že predovšetkým otázka doplnkovej nabíjacej infraštruktúry je pre prevádzkovateľov autoparkov mimoriadne dôležitá. „V tomto bode by sme chceli našim zákazníkom vyvrátiť prípadné pochybnosti a zároveň ich uistiť, že ich podporíme s našou komplexnou servisnou ponukou na všetkých úrovniach elektrickej automobilovej budúcnosti,“ tvrdí Andreas von Wallfeld.

V tejto súvislosti najskôr stanoví tím eConsulting z Mercedes-Benz Trucks realistický profil používania elektrického nákladného vozidla s výpovednou hodnotou pre príslušného zákazníka na základe skutočných trás. Ak zákazník požiada o služby od Siemens Smart Infrastructure, ENGIE alebo EVBox Group, títo partneri vykonajú analýzu dep a navrhnú vhodnú infraštruktúru, respektíve zásobovanie energiou spolu s inteligentnými riešeniami nabíjania a hardvérom.

V ich rukách bude okrem toho údržba a servis nabíjacej infraštruktúry. Siemens Smart Infrastructure, ENGIE a EVBox Group sú vo všetkých fázach v úzkom kontakte s Mercedes-Benz Trucks. Pri problémoch s nabíjaním na nákladnom vozidle, nabíjacej infraštruktúre alebo softvéri bude mať zákazník k dispozícii stálu kontaktnú osobu. Ďalším prvkom poradenstva eConsulting je individuálne vypracovaný systém manažmentu nabíjania. Vďaka tomu možno napríklad vytvoriť nabíjacie profily, ktorých cieľom je čo najhospodárnejšie využitie výkonu napájania.

Systém navyše umožňuje pohodlné spustenie a monitorovanie nabíjaní na diaľku. eConsulting od Mercedes-Benz Trucks okrem toho zahŕňa poradenstvo súvisiace s optimalizáciou celkových prevádzkových nákladov a preverenie možnej podpory infraštruktúry z verejných zdrojov. Všetko z jednej ruky pre trvalo udržateľnú budúcnosť prevádzkovateľov autoparkov.

Silní partneri v oblasti nabíjacej infraštruktúry

Siemens Smart Infrastructure sa zameriava na naliehavé výzvy urbanizácie a zmeny klímy prepojením energetických systémov, budov a hospodárskych sektorov. Spoločnosť so sídlom vo švajčiarskom meste Zug ponúka svojim zákazníkom produkty, systémy a riešenia od výroby až po využitie energie. Spoločnosť Siemens ponúka so svojím širokým portfóliom e-mobility flexibilné a perspektívne riešenia nabíjania pre elektrické vozidlá – od pripojenia k sieti cez nabíjací hardvér a softvér až po servis.

ENGIE so sídlom v Paríži je globálnou referenciou v oblasti nízkouhlíkovej energie a služieb. Spoločnosť kótovaná na burze s pobočkami v 70 krajinách sa zaviazala urýchliť prechod na CO2-neutrálny svet prostredníctvom nízkej spotreby energie a ekologických, ako aj konkurencieschopných riešení. ENGIE pritom stavia na svojich troch hlavných obchodných oblastiach. Na plyne, obnoviteľných energiách a službách.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button