Elektromobilita

Dobíjateľné hybridné vozidlá Mercedes-Benz

Dobíjateľné hybridné vozidlá Mercedes-Benz. Využívanie funkcie Pripojiť a nabíjať teraz aj s hybridnými vozidlami Mercedes-Benz dobíjateľnými zo siete.

Začalo sa to luxusným elektrickým modelom EQS a sedanom pre podnikateľov EQE – funkciou Pripojiť a nabíjať bude teraz disponovať aj aktuálna generácia vozidiel Mercedes-Benz s hybridným pohonom dobíjateľným zo siete, ktorá je vybavená službou Mercedes me Charge(1) ako súčasťou balíka Mercedes me connect. Mercedes-Benz je jedným z prvých výrobcov automobilov, ktorí teraz túto funkciu ponúkajú aj pre hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete, vďaka čomu sa pohodlná možnosť autentifikácie sprístupňuje ešte širšiemu okruhu zákazníkov. Vďaka funkcii Pripojiť a nabíjať je nabíjanie aj platenie pre zákazníkov ešte jednoduchšie, nakoľko odpadá potreba manuálnej autentifikácie. Ak je príslušný verejný nabíjací stojan kompatibilný s funkciou Pripojiť a nabíjať, nabíjací stojan komunikuje priamo s vozidlom.

Prísť na nabíjaciu stanicu, otvoriť klapku, pripojiť k elektrickej sieti a už prúdi elektrická energia. Manipulácia s nabíjacou kartou, aplikáciou alebo centrálnou jednotkou s cieľom autentifikácie je teraz minulosťou. Umožňuje to integrovaná komunikácia medzi vozidlom a nabíjacou stanicou prostredníctvom nabíjacieho kábla. Norma ISO 15118 pritom zabezpečuje, že komunikácia medzi vozidlom a infraštruktúrou, ako aj uložené zmluvné údaje sú chránené proti zneužitiu. Vozidlo, ako aj nabíjacia stanica musia fungovať v súlade s touto normou. O všetko ostatné sa úplne automaticky postará služba Mercedes me Charge ako súčasť balíka Mercedes me connect. Pre zákazníkov stačí, ak majú v službe Mercedes me Charge uloženú svoju aktívnu zmluvu o nabíjaní.

Dobíjateľné hybridné vozidlá Mercedes-Benz

Každý, kto už jazdí na aktuálnom hybridnom vozidle dobíjateľnom zo siete Triedy C alebo Triedy S, môže veľmi jednoducho využívať nové a nekomplikované riešenie nabíjania. Potrebné certifikáty sa automaticky nainštalujú do vozidla prostredníctvom aktualizácie vzduchom (OTA) bez toho, aby bolo potrebné vykonať ďalšie kroky. Vynálezca automobilu tak zdôrazňuje svoju ambíciu, ktorou je zohrávať vedúcu rolu nielen v oblasti jazdenia na elektrický pohon, ale aj v oblasti softvéru vozidiel.

Funkciu Pripojiť a nabíjať podporujú aktuálne Triedy C a S po vykonaní aktualizácie vzduchom, nová GLC ju podporuje priamo z výrobného závodu. Podmienkou je, aby boli hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete vybavené na želanie dodávaným systémom nabíjania jednosmerným prúdom (nabíjanie DC) a aby si zákazník v prehľade služieb aktivoval službu Pripojiť a nabíjať.

Informácie o tom, či nabíjacia stanica podporuje funkciu Pripojiť a nabíjať, sa zobrazia v údajoch o nabíjacej stanici na centrálnej jednotke alebo v aplikácii Mercedes me. Zákazníci si okrem toho môžu aj cielene vyhľadať príslušné nabíjacie stanice. Funkcia Pripojiť a nabíjať predstavuje štvrtú a najkomfortnejšiu možnosť prístupu k nabíjaniu. Popri nej existuje aj možnosť odblokovania prostredníctvom systému MBUX na centrálnej jednotke vozidla, v aplikácii Mercedes me alebo prístup prostredníctvom nabíjacej karty Mercedes me Charge.

Funkcia Pripojiť a nabíjať je dostupná na viac ako 1 800 rýchlonabíjacích bodoch IONITY v celej Európe a na rýchlonabíjacích bodoch Aral pulse v Nemecku. Len v Nemecku je k dispozícii približne 700 nabíjacích bodov Aral pulse a táto ponuka sa ustavične rozširuje – aj mimo Nemecka. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz aj prevádzkovatelia nabíjacej siete kontinuálne pracujú na zavedení funkcie Pripojiť a nabíjať na ďalších nabíjacích staniciach.

Mercedes me Charge uľahčuje nabíjanie

So službou Mercedes me Charge ako súčasťou balíka Mercedes me connect získate prístup k veľkému počtu verejných nabíjacích staníc, napríklad v meste, v nákupných centrách, hoteloch alebo na odpočívadlách. V aplikácii Mercedes me a na centrálnej jednotke vozidla možno okrem iného vyvolať aj presnú polohu a aktuálnu dostupnosť vybraného nabíjacieho bodu. Navigačný systém, ktorý je nainštalovaný vo vozidle, má v prípade plnoelektrických modelov Mercedes-EQ k dispozícii aj informácie o nabíjacích bodoch, ktoré možno zohľadniť pri vedení trasy.

Autentifikácia na nabíjacom stojane sa uskutočňuje prostredníctvom zobrazenia na centrálnej jednotke, prostredníctvom aplikácie Mercedes me, nabíjacej karty Mercedes me Charge alebo v prípade vybraných modelov hybridných vozidiel Mercedes-Benz dobíjateľných zo siete, ako aj modelov EQS a EQE úplne automaticky prostredníctvom funkcie Pripojiť a nabíjať. Všetko ostatné je riadené prostredníctvom služby Mercedes me Charge.

Mercedes me Charge – celosvetová nabíjacia sieť sa rozrastá a zvyšuje komfort nabíjania

Mercedes me Charge je jednou z najväčších nabíjacích sietí na svete a ustavične rastie: v súčasnosti má viac ako 850 000 nabíjacích bodov, z toho viac ako 350 000 v Európe. Len tu existuje viac ako 850 rôznych prevádzkovateľov verejných nabíjacích staníc, ku ktorým majú prístup zákazníci služby Mercedes me Charge. Pri službe Mercedes me Charge stačí mať jedinú zmluvu o nabíjaní, ktorá je uzavretá s treťou stranou: zákazníci profitujú z jednoduchého vyúčtovania. Cieľom je pohodlné, nekomplikované cestovanie s prehľadnosťou a istotou pri plánovaní.

Od júna 2022 môžu zákazníci na viac ako 350 000 nabíjacích bodoch v sieti Mercedes me Charge v Európe využívať nový tarifný systém. Nový tarifný systém v Európe zahŕňa tri nové sadzby za nabíjanie, ktoré sú prispôsobené individuálnemu jazdnému výkonu. S týmto inteligentným tarifným systémom majú zákazníci k dispozícii aj pevné ceny za kilowatthodinu elektrickej energie. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz takto prináša maximálnu prehľadnosť nákladov na verejných nabíjacích staniciach.

Zákazníci s hybridným vozidlom dobíjateľným zo siete alebo s plnoelektrickým osobným motorovým vozidlom od značky Mercedes-Benz môžu za určitých podmienok trvalo využívať výhody služby Mercedes me Charge. V prípade verejného nabíjania s pevnými sadzbami za kilowatthodinu elektrickej energie môžu zákazníci v prvom roku po registrácii počítať s exkluzívnym cenovým zvýhodnením. Pre majiteľov nových hybridných vozidiel Mercedes-Benz dobíjateľných zo siete v Európe platí, že v prvom roku od registrácie a aktivácie služby odpadá povinnosť platiť základný mesačný poplatok pre tarifu M.

Dobíjateľné hybridné vozidlá Mercedes-Benz

Zelené nabíjanie – lepšia trvalá udržateľnosť a transparentnosť pre zákazníkov

Pre životný cyklus hybridného vozidla dobíjateľného zo siete alebo elektrického vozidla platí, že zelená elektrina, čiže elektrina z obnoviteľných zdrojov energie predstavuje dôležitý faktor, ktorý bráni vzniku emisií CO2. Služba Mercedes me Charge umožňuje svojim zákazníkom využívať službu „Zelené nabíjanie“ na každej verejnej nabíjacej stanici v rámci siete Mercedes me Charge v Európe a v Severnej Amerike. Zelené nabíjanie funguje formou dodatočnej kompenzácie procesu nabíjania dodaním energie z obnoviteľných zdrojov, pričom sa zabezpečí, aby sa do siete dodalo zodpovedajúce množstvo zelenej elektriny. Na tento účel sa využívajú potvrdenia o pôvode alebo certifikáty obnoviteľnej energie, ktoré overiteľným spôsobom potvrdzujú pôvod energie.

(1) Na využívanie služby Mercedes me Charge, ktorá je súčasťou balíka Mercedes me connect, je potrebný osobný identifikátor Mercedes me, ako aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami používania služieb Mercedes me connect. Okrem toho sa v Európe vyžaduje zmluva o nabíjaní so spoločnosťou Digital Charging Solutions GmbH.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button