Elektromobilita

Daimler Trucks spúšťa iniciatívu týkajúcu sa nabíjacej infraštruktúry pre elektrické nákladné vozidlá

Iniciatíva týkajúca sa nabíjacej infraštruktúry pre elektrické nákladné vozidlá (eTruck Charging Initiative) má zákazníkom nákladných motorových vozidiel umožniť optimálny vstup do e-mobility, pričom spočiatku sa zameria na depá nákladných motorových vozidiel, kde by sa tieto vozidlá mohli nabíjať. Vďaka tomu sa nabíjacia infraštruktúra dokáže prispôsobiť presne podľa potrieb konkrétneho klienta.

Okrem divízie Daimler Trucks patria medzi hlavných aktérov zákazníci elektrických nákladných vozidiel, operátori rozvodnej siete, dodávatelia energie, ako aj výrobcovia zariadení na nabíjanie a poskytovatelia softvéru na nabíjanie. Vďaka poznaniu vzájomných potrieb dokážu dodávatelia energie a poskytovatelia siete zosúladiť svoje požiadavky, čo urýchli mnohé procesy pri výstavbe potrebnej a zároveň trvalo udržateľnej a bezpečnej nabíjacej siete. Ťažisko aktivít leží aktuálne ešte v USA a Európe. Japonsko bude ďalším trhom. Jedným zo zámerov je vytvorenie celosvetovo jednotnej elektrickej architektúry.

Ekosystém určený na jednoduchší vstup do e-mobility pozostáva z troch rôznych oblastí: spolu so zákazníkmi si najskôr objasníme hlavnú otázku, na aké profily použitia a trasy sú elektrické nákladné motorové vozidlá vhodné už dnes. Na tento účel prináša skupina E-Mobility Group bezplatnú aplikáciu „eTruck Ready“, ktorá na základe existujúcich dĺžok trás určí pre zákazníkov realistický profil používania elektrických nákladných motorových vozidiel s vysokou výpovednou hodnotou.

Nabíjanie elektrických vozidiel autoparku je ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné integrovať do podnikového procesu. Preto je ďalším dôležitým bodom poradenstva analýza dep a zodpovedajúcej koncepcie vhodnej infraštruktúry spolu s inteligentnými riešeniami nabíjania. Tretia oblasť sa zaoberá optimalizáciou celkových prevádzkových nákladov (TCO). Odborníci zo skupiny E-Mobility Group pritom diskutujú okrem iného o možnostiach financovania infraštruktúry z verejných zdrojov.

Gesa Reimelt, vedúca skupiny E-Mobility Group divízie Daimler Trucks & Buses.

Portfólio vozidiel, ktoré by mohli využívať takúto infraštruktúru, rastie. Ťažké elektrické nákladné vozidlá Mercedes-Benz eActros s dojazdom približne 200 km jazdia v Nemecku a vo Švajčiarsku. V USA sa stredne ťažké nákladné vozidlo Freightliner eM2 a ťažké nákladné vozidlo Freightliner eCascadia podrobujú praktickým skúškam u zákazníkov. Zákazníci z Japonska, USA a Európy testujú už viac ako 150 ľahkých nákladných motorových vozidiel FUSO eCanter.

Divízia Daimler Trucks & Buses plánuje do roku 2039 na európskom a japonskom trhu ako aj na trhu NAFTA ponúkať nové vozidlá, ktoré budú počas prevádzky (od nádrže po kolesá („tank-to-wheel“)) CO2 neutrálne. V druhej polovici toho desaťročia plánuje divízia Daimler Trucks & Buses rozšíriť ponuku vozidiel o sériové vozidlá poháňané vodíkom.
Ťažisko tohto druhu aktivít leží aktuálne v USA a v Európe, do budúcnosti sa počíta s rozšírením do Japonska.

Zdroj
transport.sk
Editor
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button