Cestná doprava

Scania chce byť lídrom prechodu na udržateľný dopravný systém

Cieľom spoločnosti Scania je byť lídrom počas prechodu na udržateľný dopravný systém. Elektrické vozidlá poháňané batériou budú hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto prechodu a umožnenie dekarbonizovaných dopravných riešení s lepšou ekonomikou dopravy pre zákazníkov.

Súčasťou rýchleho vývoja elektrických riešení pre ťažké úžitkové vozidlá je rýchly pokrok v technológii batérií v oblasti energetickej kapacity na kilogram. Rapídne sa zlepšuje doba nabíjania, nabíjacie cykly a ekonomika. To znamená, že tieto riešenia budú nákladovo efektívnejšie, predovšetkým pri opakujúcom sa a predvídateľnom použití. Vo väčšine dopravných aplikácií postupne nahradia špičkové riešenia na fosílne palivá a biopalivá spoločnosti Scania.

„Vidíme, že elektrické batérie sú prvou technológiou nulových výfukových emisií, ktorá vo veľkej miere prenikla na trh. Z pohľadu zákazníka elektrické vozidlo poháňané batériou vyžaduje menej servisu ako bežné vozidlo, čo znamená vyššiu dobu bezporuchového fungovania a lepšie náklady na kilometer alebo hodinu prevádzky. Poučili sme sa zo segmentu autobusov, v ktorom sa transformácia začala skôr a v ktorom je vysoký dopyt po elektrických batériách. Načasovanie spoločnosti Scania v tomto segmente nebolo optimálne, získali sme však dobré skúsenosti a v súčasnosti zrýchľujeme rast vďaka novému radu autobusov. S postupným budovaním podnikania v oblasti elektrických nákladných vozidiel sme tiež získali dobré základné vedomosti,“ uviedol Alexander Vlaskamp, vedúci predaja a marketingu v spoločnosti Scania.

Spoločnosť už uviedla na trh plne elektrický nákladný automobil, ako aj plug-in hybridný nákladný automobil. V najbližších rokoch spoločnosť Scania plánuje uviesť na trh elektrické nákladné vozidlá pre dlhé vzdialenosti, ktoré budú schopné uniesť celkovú hmotnosť 40 ton po dobu 4,5 hodín a ktoré sa rýchlo nabijú počas povinného 45-minútového odpočinku vodičov. Spoločnosť Scania očakáva, že do roku 2025 budú elektrické vozidlá predstavovať približne 10 percent jej celkového objemu predaja vozidiel v Európe a 50 percent do roku 2030.

FOTO: Scania Group

Elektrické batérie v porovnaní s vodíkom

Spoločnosť Scania investovala do vodíkových technológií a v súčasnosti je jediným výrobcom ťažkých vozidiel s vozidlami v prevádzke u zákazníkov. Inžinieri získali z týchto prvých testov cenné poznatky a úsilie bude pokračovať. V budúcnosti však bude používanie vodíka obmedzené, pretože na pohon vodíkového nákladného vozidla sa vyžaduje trikrát viac obnoviteľnej elektriny ako na pohon elektrického. Pri výrobe, distribúcii a premene späť na elektrinu sa stráca veľké množstvo energie.
Tiež je potrebné zvážiť opravy a údržbu. Náklady na vodíkové vozidlo budú vyššie ako na elektrické vozidlo poháňané batériou, pretože systémy vodíkového vozidla, ako napríklad rozsiahly vzduchový a chladiaci systém, sú zložitejšie. Vodík je navyše prchavý plyn, ktorý si z dôvodu bezpečnosti vyžaduje väčšiu starostlivosť.

Avšak, vodík je sľubným zdrojom energie, predstavuje dobrý spôsob skladovania energie počas dlhých cyklov a bude zohrávať dôležitú úlohu pri dekarbonizácii, ak sa vyrába ekologickým spôsobom. Spoločnosť Scania so záujmom očakáva využívanie ocele vyrobenej bez použitia fosílnych palív, pretože vodík bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v niekoľkých priemyselných odvetviach. Stacionárne palivové články sú dôležitou súčasťou systému elektrického nabíjania. Toto riešenie je obzvlášť sľubné v oblastiach s bohatou obnoviteľnou energiou a vo vidieckych oblastiach mimo hlavnej elektrickej siete.

„Aby sme robili to najlepšie pre ekonomiku celkovej prevádzky našich zákazníkov a našu planétu, nezatvárame dvere pred žiadnymi možnosťami. Je zrejmé, že zameraním spoločnosti Scania v súčasnosti a z krátkodobého hľadiska je kombinácia obnoviteľných palív a elektrických vozidiel poháňaných batériou. Vidíme to prakticky vo všetkých segmentoch,“ pokračuje Vlaskamp.

Záväzok k väčšiemu využívaniu elektrických produktov

V súlade s cieľmi spoločnosti Scania v oblasti klímy, ktoré sú založené na vedeckých poznatkoch, spoločnosť do roku 2025 zníži emisie CO2 z vlastnej prevádzky o 50 percent a v rovnakom období zníži emisie z vozidiel zákazníkov o 20 percent. Aby spoločnosť Scania splnila tieto rozsiahle ciele, zameriava sa na princíp „od zdroja ku kolesám“, ktorý je prísnejší ako mnohé legislatívne predpisy, ktoré sa zameriavajú na princíp „od nádrže ku kolesám“.

Spoločnosť sa zaväzuje každý rok uviesť na trh minimálne jeden nový elektrický produkt v segmente autobusov a nákladných vozidiel. Prioritou zároveň zostáva spoločenský prínos investícií do solídnej infraštruktúry pre elektrické vozidlá poháňané batériou. „Spoločnosť Scania sa zameriava na podnikanie našich zákazníkov. Prevádzkovatelia dopravy musia byť schopní pokračovať v plnení úloh udržateľným spôsobom za primerané náklady,“ dodáva na záver Vlaskamp.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button