Cestná doprava

Štúdia ukázala, ako sa cítime a správame za volantom

Blížia sa dlhé cesty za dovolenkou a Nadácia VINCI Autoroutes zverejňuje výsledky európskeho barometra 2020 o zodpovednej jazde. Rozsiahly prieskum vykonal inštitút Ipsos osloviac 12.400 osôb v 11 európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie a vnímanie Európanov za volantom. Umožňuje sledovať vývoj rizikového správania a osvedčených postupov s cieľom pomôcť lepšie usmerňovať preventívne opatrenia v každej krajine.

Súhrn hlavných poznatkov

Nervóznejšie správanie za volantom zvyšuje mieru neslušnosti na cestách

 • 16 % európskych vodičov pripúšťa, akoby za volantom boli iným človekom, a cítia sa nervóznejší, impulzívnejší alebo agresívnejší (15 % slovenských vodičov); 
 • 55 % európskych vodičov pripúšťa, že občas vynadajú iným vodičom (42 % slovenských vodičov);
 • 33 % vodičov sa úmyselne lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje (25 % slovenských vodičov);
 • 84 % európskych šoférov už malo strach z agresívneho správania iného vodiča (85 % slovenských vodičov)

Ospalosť a nepozornosť: nebezpečné spôsoby najmä pri dlhých cestách a hustej premávke

 • 35 % európskych vodičov sa vyjadrilo, že dlhé cesty v hustej premávke im robia veľké stresy (24 % slovenských vodičov);
 • 34 % si sadá za volant aj s pocitom veľkej únavy (27 % slovenských vodičov);
 • 78 % pripúšťa, že občas spustí z cesty zrak na viac ako 2 sekundy (82 % slovenských vodičov);
 • 50 % telefonuje za volantom pomocou systému Bluetooth, hoci to podľa štúdie o vplyve telefonovania na pozornosť a vnímanie vodičov (2014) rozptyľuje pozornosť rovnako ako iné spôsoby konverzácie (46 % slovenských vodičov);
 • 13 % vodičov už malo alebo takmer malo nehodu v dôsledku ospalosti za volantom (13 % slovenských vodičov);
 • 11 % vodičov už malo alebo takmer malo nehodu z dôvodu používania telefónu za volantom (10 % Slovákov).  

Bezpečnosť pracovníkov na diaľnici: nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel môže mať dramatické následky

 • 61 % európskych vodičov nedodržiava bezpečnú vzdialenosť (55 % slovenských vodičov)
 • Napriek tomu 51 % európskych vodičov považuje nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti za jednu z hlavných príčin nehôd s účasťou diaľničného personálu (58 % slovenských vodičov).  

„Vodiči sa za volantom zvyknú cítiť akoby „vo vlastnej bubline“, čím zabúdajú na kolektívny rozmer šoférovania a tým aj na následky svojho správania na ostatných. Blížiace sa odchody na dovolenku a stresy z dlhej cesty v hustej premávke – zvýraznené ťaživým kontextom zdravotnej krízy – by nás všetkých mali viesť k pokojnej a zodpovednej jazde s cieľom prispieť k bezpečnosti a pokojnej mysli každého účastníka premávky,“ hovorí Bernadette Moreau, generálna delegátka Nadácie VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu.

Celý barometer s podrobnými výsledkami nájdete na tejto stránke.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button