Železničná doprava

Projekt ZSSK zvýši bezpečnosť železničnej dopravy

Projekt ZSSK zvýši bezpečnosť železničnej dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) realizuje projekt Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy, a to dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel. Inštalovať majú 54 kusov rádiostaníc a 88 kusov Black boxov. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a predpokladané ukončenie realizácie hlavnej aktivity je v októbri 2023. „Predmetom je dodanie a inštalácia rádiostaníc a záznamových zariadení BlackBox pre účely vyhotovovania záznamov zvuku zo stanovišťa rušňovodiča, videozáznamu z kamier z čelného pohľadu na trať z kabíny rušňovodiča a videozáznamu priestoru styku zberača a trolejového vedenia do železničných koľajových vozidiel. Kamerové zariadenie na streche vozidla je potrebné pre prípad určovania príčiny poškodenia trolejového vedenia,“ priblížil Kováč.

ZSSK na svojej webovej stránke informovala, že projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcej verejnosti, bezpečnosti prevádzky železničných mobilných prostriedkov, plynulosti a spoľahlivosti železničnej osobnej dopravy. Realizáciou projektu bude eliminované aj zlyhanie ľudského faktora.

Projekt ZSSK zvýši bezpečnosť železničnej dopravy

Zároveň má projekt prispieť k zabezpečeniu požadovanej interoperabilty transeurópskeho železničného systému, komunikačné a záznamové zariadenia s podporou mobilného systému GSM-R budú zabudované do hnacích koľajových vozidiel prevádzkovaných na tratiach, na ktorých bude zavedený digitálny systém GSM – R. „Všetky novonakupované vozidlá Železničnej spoločnosti Slovensko vysielačky GSM – R pre traťové rádiové spojenie majú. Dnes je takto vybavených približne 93 % vozidiel ZSSK,“ uviedol Kováč.

ZSSK na svojej webovej stránke uviedla, že realizáciou projektu tiež predpokladá zvýšenie plynulosti a spoľahlivosti jazdy vlakov, čo sa má pozitívne prejaviť v oblasti ochrany životného prostredia a kvality života obyvateľstva dotknutých území, a to prostredníctvom zníženia emisie škodlivých látok do ovzdušia, zníženia emitovaného hluku a vibrácií z dopravnej prevádzky, a tiež poklesu spotreby trakčných energií.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button