Logistika a skladovanie

GEIS: Kvalita služieb, životné prostredie a bezpečnosť práce

GEIS: Kvalita služieb, životné prostredie a bezpečnosť práce až na prvom mieste. K obnoveným certifikáciám riadenia kvality a ochrany životného prostredia Geis získal aj nový certifikát riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001. Ukazuje tým, že kvalita, environmentálna zodpovednosť a starostlivosť o zamestnancov pre neho nie sú len frázou.

Tento rok sa logistickej firme znovu podarilo preukázať, že kvalita jej služieb je na vysokej úrovni a tak úspešne na ďalšie tri roky obhájila certifikáciu ISO 9001. Môže sa ňou chváliť už 17 rokov. Nezávislý audit opätovným vydaním certifikátu ISO 14001 potvrdil aj to, že systém riadenia environmentálnej ochrany je v Geis na špičkovej úrovni. A to už od roku 2012.

Logistický provider sa pripravil na novú certifikáciu podľa ISO normy, ktorá posudzuje nastavenie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. A keďže v tejto oblasti spoločnosť vyvíja celý rad aktivít už dlhodobo, pýši sa teda právom aj týmto, už tretím ISO certifikátom. Kvalita a správne fungujúce procesy sú pre Geis zásadné. Ovplyvňujú nielen služby poskytované zákazníkom, ale aj jeho zamestnancov a ďalšie okolie.

GEIS: Kvalita služieb, životné prostredie a bezpečnosť práce

Manažérka kvality Geis SK, Jana Výbošťoková k tomu hovorí: „Celý integrovaný systém riadenia Geis SK je dlhodobo pripravovaný a udržiavaný tak, aby spĺňal požiadavky nad rámec vymedzený zákonom. Nie len vďaka interným auditom máme pokryté všetky procesy a nastavenia, ktoré udržujeme na požadovanej úrovni. A samozrejme veľkou podporou je pochopenie a prístup zo strany managementu. A v neposlednom rade všetkých našich pracovníkov pri naplňovaní požiadaviek noriem ISO, legislatívy a plnenia požiadaviek našich zákazníkov. Nové certifikáty ISO nám potvrdzujú, že naše činnosti sú nastavené kvalitne a výborne fungujú.“

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button