Správy | Aktuality | Témy

Ako vie kamerový systém pomôcť pri ochrane firmy?

Ako vie kamerový systém pomôcť pri ochrane firmy? Kamerový systém dnes nie je len alarm, ktorý sa rozozvučí pri detekcii pohybu neželanej osoby. Moderný kamerový systém Mobotix od Konica Minolta vie chrániť firmu vo viacerých rovinách. Pripravili sme pre vás prehľad oblastí, kde môžete moderný kamerový systém využiť.

Vjazd vozidiel

Snímanie ŠPZ dnes dokáže každý šikovný kamerový systém. Už teraz ho využíva väčšina parkovísk vo veľkých nákupných centrách. Okrem snímania ŠPZ však kamerový systém môže ísť ďalej. Vie analyzovať početnosť návštev, merať rýchlosť prejazdu či kontrolovať oprávnenosť vjazdu do areálu firmy. Plynulosť prevádzky pri vstupe do do firmy viete dosiahnuť aj odbúraním tlačených papierových lístkov (a tým aj znížite ekologickú záťaž) a posilnením riadeného vjazdu vozidiel.

Na vjazd môže byť napojené automatické ovládanie brány alebo závory. Výborným pomocníkom pre firmy s väčšou flotilou automobilov je dokumentácia stavu vozidla. Kamerový systém prečíta ŠPZ, urobí obraz zo všetkých strán vozidla a uloží údaje do databázy. Ak dôjde nejakému poškodeniu vozidla. K dispozícií máte okamžite potrebné záznamy.

Ako vie kamerový systém pomôcť pri ochrane firmy?

Perimeter

Ak potrebujete monitorovať vonkajšie priestory pred vniknutím neželanej osoby, alebo únikom z vymedzeného priestoru, klasické kamery vám neraz nepostačia. Dôležité je, aby moderný kamerový systém (Mobotix) využíval videonalytiku pre detekciu pohybu osôb či áut. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo pri veľkých vzdialenostiach je vhodné kombinovať kamerové systémy s termo kamerami.

Vnútorná bezpečnosť

Okrem klasického monitoringu vnútorných priestorov firmy, skladov alebo výrobných liniek moderný kamerový systém dokáže aj detegovať či do výroby vstupujú zamestnanci s bezpečnostnou helmou na hlave alebo či sa zamestnanci pri výrobe nedopúšťajú porušenia bezpečnosti pri práci. Kamerové systémy Mobotix pomáhajú aj chrániť know-how firmy vďaka možnosti riadenia prístupu a logovania osôb vstupujúcich do chránených priestorov. Každému zamestnancovi tak presne určíte práva na vstup do konkrétnych častí firmy. Eliminujete tak riziko krádeží ako aj porušenia bezpečnosti pri práci.

Ako vie kamerový systém pomôcť pri ochrane firmy?

Termo kamery s rádiometriou

Akýkoľvek požiar vo výrobnom závode môže spôsobiť výrazné škody. Od poškodenia strojov, prerušenia výroby až po ujmu na zdraví jednotlivých zamestnancov. Preto určite privítate možnosť, že termo kamery s rádiometriou sú schopné merať absolútne hodnoty teploty monitorovaných objektov. Táto služba je vhodná najmä v serverovniach, archívoch či miestach kde akákoľvek zmena teploty by mohla spôsobiť škodu veľkého rozsahu. Termo kamery s rádiometriou tak slúžia ako ochrana investícií, kontinuity podnikania a zvýšenia bezpečnosti zamestnancov.

Videoanalytika

Ak máte už vlastný kamerový systém s ktorým ste spokojný a nechcete ho meniť, môžete ho vylepšiť o inteligentné videonalytické funkcie pre detekciu a optimalizáciu výrobných procesov a bezpečnosti. Napríklad pomocou pokročilej analýze obrazu a neurónovým sieťam možno do dopravníkov a výrobných liniek implementovať vizuálne kontroly kvality s automatizovaným triedením kvalitných a poškodených výrobkov. Všetky riešenia sú robené na mieru. Nelámte si preto hlavu, ak práve takúto videoanalytiku nepotrebujete. Kamerové systémy Mobotix ponúkajú flexibilné a plne adaptujúce riešenia práve pre vaše podnikanie.

Ako vie kamerový systém pomôcť pri ochrane firmy?

OFF GRID riešenia

Ak je váš areál firmy veľký a má oblasti kde nie je zaistená základná infraštruktúra (elektrické napájanie, internetové pripojenie) moderné kamerové systémy vedia pomôcť aj v tu. Sú totiž plne autonómne. Napájanie je zaistené pomocou solárnych panelov a zabudovanej batérie. Dátový prenos je zaistený technológiou LTE. Získate tak živý náhľad na priestory, ktoré ste nemali doteraz pod kontrolou.

Logistika

Nielen pre logistické centrá a doručovateľské spoločnosti môže prísť vhod riešenie pre trasovanie zásielok, ktoré môžu byť v kombinácii s videonalytikou napojené na systém riadenia dopravníkov pre automatizované triedenie zásielok. Ak by došlo k poškodeniu zásielky, viete presne zistiť čo sa stalo. Systém má totiž evidenciu dokumentácie stavu zásielky na príjme alebo expedícií. Samozejmosťou je prepojenie na B2B alebo B2C portály, aby klienti mohli sledovať stav svojej zásielky.

Zdroj
transport.sk
Editor
www.konicaminolta.sk

Prečítajte si aj

Back to top button