Cestná doprava

Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť

Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť. Allianz – Slovenská poisťovňa vydala ďalšiu Allianz globálnu dôchodkovú správu 2023, ktorá analyzuje 75 dôchodkových systémov na svete pomocou Allianz dôchodkového indexu (API).

Ten pozostáva z troch pilierov: analýzy základných demografických a fiškálnych podmienok, udržateľnosti a primeranosti dôchodkového systému. Celkovo index posudzuje 40 parametrov s hodnotami od 1 (veľmi dobrý) po 7 (veľmi zlý), ktoré ukážu celkové skóre.

Nezastaviteľný trend starnutia

Pandémia koronavírusu viedla v mnohých krajinách k poklesu strednej dĺžky života a v niektorých krajinách dokonca zaznamenali malý babyboom. Ide však len o krátkodobé prerušenie nezastaviteľného a zrýchľujúceho sa trendu starnutia spoločnosti, ktorý je zrejmý v celosvetovom pomere závislosti starých ľudí, keď do roku 2050 sa očakáva, že stúpne zo súčasných 15,1 % na 26,3 %. „Najnovšie údaje napríklad z Číny, Kórey alebo Talianska poukazujú na zrýchlenie demografických zmien. Najmä pôrodnosť sa vyvíja horšie, ako sa predpokladalo, a to napriek všetkým snahám v oblasti rodinnej politiky. Nepríjemnou pravdou je, že predovšetkým mladšie generácie Y a Z sa na starobu budú musieť ešte viac zabezpečiť samy. Budú musieť dlhšie pracovať a zároveň viac a cielenejšie sporiť,“ uviedla spoluautorka správy Michaela Grimmová. Celkové skóre všetkých skúmaných dôchodkových systémov sveta je 3,6, pričom ide o málo uspokojivý údaj.

Slovensko – odchod do penzie vs dĺžka života

Slovenský dôchodkový systém s celkovým skóre 3,7 patrí do spodnej polovice rebríčka. Je len slabou útechou, že väčšina krajín v tomto regióne má veľmi podobné skóre; len pobaltské štáty a Bulharsko sú na tom o niečo lepšie. Vzhľadom na demografické vyhliadky, ktoré sa rýchlo zhoršujú, by sa mal na Slovensku do roku 2050 podiel starých ľudí na celkovom počte obyvateľov zvýšiť na 49,9 % a tu už nie je možné otáľať. Hlavnou obavou je udržateľnosť systému.

Prepojenie veku odchodu do dôchodku so strednou dĺžkou života by v tomto smere bolo veľkým krokom vpred. Zvýšilo by to skóre udržateľnosti zo 4,0 na 3,4, čo by slovenský dôchodkový systém posunulo na popredné priečky v regióne. „Hoci to neznie populárne, zmeny v dôchodkových systémoch, vrátane toho nášho, budú smerovať k nižšej štedrosti. Inak sa stanú neudržateľnými. Vlastné úspory na dôchodok sa preto stanú nevyhnutnosťou,“ dopĺňa Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS).

Odvážne Francúzsko a demografická bomba

V skutočnosti sa len niekoľkým krajinám – napríklad Francúzsku alebo Číne – podarilo prostredníctvom reforiem výrazne zlepšiť svoje bodové hodnotenie. Francúzsko je takmer príkladom politickej dilemy takýchto reforiem, pretože stavia na hlavu obvyklú politickú ekonómiu: keď namiesto toho, aby rozdávalo výhody výmenou za neskoršie obmedzenia, vyžaduje v súčasnosti obmedzenia, aby sa neskôr vyhlo škrtom. Niekoľko dôchodkových systémov, ktorým sa dnes darí, najmä Dánsko, Holandsko a Švédsko s celkovým skóre výrazne pod 3, má jednu spoločnú vlastnosť: veľmi skoro, v čase, keď demografická bomba ešte potichu tikala, sa vydali cestou udržateľnosti

Porovnanie penzijných systémov sveta:

Zdroj: Allianz

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button