Cestná doprava

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za január – marec 2021

Čistý predaj sa zvýšil o 8 percent na 35 708 mil. SEK (33 051). Prevádzkový príjem sa zvýšil o 55 percent na 4657 mil. SEK (3005). Prevádzková marža predstavovala 13,0 (9,1) percenta. Peňažný tok predstavoval 2 862 mil. SEK. (1 441) v oblasti vozidiel a služieb.

Komentár Christiana Levina, prezidenta a generálneho riaditeľa

“Prvý štvrťrok bol charakterizovaný vysokou úrovňou aktivity tak v oblasti príjmu objednávok, ako aj dodávok, a to aj napriek veľkým problémom súvisiacim s pandemickými obmedzeniami a dodávateľským reťazcom. Spoločnosti Scania sa podarilo dosiahnuť vysoké zisky a prevádzkovú maržu13 percent a videli sme, že tvrdá práca so štruktúrou nákladov, ktorá sa uskutočnila minulý rok, sa vypláca.

Čistý predaj dosiahol v prvom štvrťroku 2021 takmer 36 miliárd SEK, čo predstavuje nárast o 8 percent. Dodávky vozidiel sa zvýšili o 27 percent a výnosy zo služieb sa zvýšili o 5 percent v miestnej mene. Dodávky energetických riešení sa v porovnaní s minuloročnou úrovňou znížili o 12 percent. V oblasti finančných služieb sa zvýšil počet nových financovaných vozidiel a schopnosť našich zákazníkov platiť podľa plánu sa neustále zlepšovala.

Nedostatok polovodičov a ďalších komponentov ovplyvňuje celé odvetvie. Napriek bezprostrednému riziku prerušenia výroby sa spoločnosti Scania ako jednému z mála európskych výrobcov podarilo v prvom štvrťroku udržať vysokú mieru výroby bez akýchkoľvek výpadkov z dôvodu nedostatku komponentov.

Je to vďaka intenzívnemu a úspešnému vzájomnému pôsobeniu v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi. V európskom systéme sa denné tempo výroby nákladných vozidiel mierne znížilo počas niekoľkých dní v druhom štvrťroku, čo je dočasné opatrenie na riešenie nedostatku polovodičov.

Po minuloročnej neistote spôsobenej pandémiou bolo oživenie dopytu počas tohto štvrťroka naďalej silné. Využitie kapacity našich zákazníkov je dobré a údaje získané z pripojených vozidiel spoločnosti Scania ukazujú vysokú úroveň prepravnej aktivity, najmä v segmentoch diaľkovej dopravy a stavebníctva.

V segmente autobusov a autokarov pretrváva nízka úroveň aktivity, najmä v prípade autokarov, zatiaľ čo situácia v prípade mestských autobusov je o niečo lepšia. Investičné potreby, ktoré nasledujú po vysokej prepravnej aktivite našich zákazníkov zo segmentu nákladných vozidiel, sa v priebehu štvrťroka prejavili aj v knihách objednávok. Príjem objednávok pre nákladné vozidlá je silný v podstate na všetkých trhoch, zatiaľ čo v segmente autobusov a autokarov je slabší.

V priebehu štvrťroka sme zahájili výstavbu nášho nového závodu na montáž batérií v Södertälje. Prevádzka, ktorá bude plne funkčná do roku 2023, jasne demonštruje naše odhodlanie prevziať vedúcu úlohu v elektrifikácii ťažkých vozidiel. Prevádzka závodu na montáž batérií priamo na mieste je predpokladom pre veľkovýrobu elektrických vozidiel. Dodávanie narastajúceho objemu elektrických vozidiel je zásadné pre záväzok spoločnosti Scania splniť naše klimatické ciele.

Ako nová osoba v pozícii generálneho riaditeľa – ale po 25 rokoch pôsobenia v spoločnosti – sa teším na ďalší posun na ceste k udržateľnej doprave v čele so spoločnosťou Scania. Stratégia zostáva zachovaná a aby sme ju dokázali splniť, urýchľujeme prebiehajúcu transformáciu spoločnosti.“

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button