Cestná doprava

Plyn je jedinou cestou, ako dekarbonizovať niektoré segmenty dopravy

Zemný plyn je v súčasnosti jedinou cestou, ako dekarbonizovať niektoré segmenty dopravy. Uviedol to pre TASR výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský v reakcii na piatkový nesúhlas aktivistov s výstavbou terminálu na skvapalnený plyn (LNG) v bratislavskom prístave. „Chápeme, že v spoločnosti existuje polemika o umiestnení plánovaného LNG terminálu, no odmietame názory, že zemný plyn a skvapalnený zemný plyn sú palivá porovnateľné z hľadiska ich environmentálnych dosahov s palivami ako nafta a uhlie. Tento názor nie je pravdivý,“ upozornil.

Analýza IEA, ktorá berie do úvahy okrem emisií CO2 vznikajúcich priamo spaľovaním zemného plynu aj metánové emisie súvisiace s celým jeho životným cyklom, podľa Kvasňovského dokazuje, že 98 % dnes spotrebovaného plynu má výrazne nižšiu intenzitu emisií životného cyklu ako uhlie, ktoré sa používa na výrobu tepla alebo elektriny. Zemný plyn je síce fosílne palivo, ale jeho objektívnou výhodou je podľa Kvasňovského slov mimoriadne nízka produkcia znečisťujúcich látok vytváraných pri jeho spaľovaní a o polovicu nižšie emisie skleníkových plynov v porovnaní s tuhými palivami.

Prečítajte si aj

Informoval, že od roku 1990 klesli na Slovensku emisie skleníkových plynov takmer o polovicu, výrazný podiel na tomto poklese mala aj náhrada tuhých palív za zemný plyn. Slovenská energetika je podľa neho pritom už v súčasnosti mimoriadne skleníkovo nízkoemisná. „Čo sa týka LNG, v porovnaní s dieselovými pohonmi pri lodnej alebo ťažkej nákladnej doprave produkuje o 100 % menej oxidov síry, o 99 % menej emisií pevných látok, o 70 % menej oxidov dusíka a o 20 % menej oxidu uhličitého, ako stanovuje norma Euro VI,“ spresnil Kvasňovský. V súčasnosti je to podľa neho jediná cesta dekarbonizácie sektora ťažkej nákladnej dopravy. Práve doprava je na Slovensku sektor, kde sa emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 prakticky vôbec neznížili.

„Samozrejme, využívanie zemného plynu v doprave nepovažujeme za konečné riešenie, dôležité je však v tomto sektore čo najskôr znížiť emisie z dieslu a následne prejsť na zelené palivá, ako bioCNG, bioLNG, a najmä vodík,“ dodal Kvasňovský. Hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová informovala, že aktivisti z organizácií Priatelia Zeme – CEPA, Z lavíc do ulíc, Bod obratu, Znepokojené matky, Extinction Rebellion a Greenpeace Slovensko v piatok pred Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR pred prerokovaním Stratégie rozvoja verejného prístavu Bratislava symbolicky vyjadrili nesúhlas s výstavbou terminálu na skvapalnený plyn (LNG) v bratislavskom prístave. Brandysová zdôraznila, že podľa organizácií akákoľvek nová fosílna infraštruktúra podkopáva ambície Slovenska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, je v rozpore s cieľmi parížskej dohody a zhoršuje klimatickú krízu.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button