Logistika a skladovanie

Ideálny čas pre námornú prepravu

Ideálny čas pre námornú prepravu. Napriek tomu, že medzinárodná preprava, najmä transport tovaru z Ázie a ďalších ďalekých trhov, je sama o sebe pomerne nepružnou oblasťou, vonkajšie vplyvy ju dokážu významne destabilizovať.

Ukázalo sa to, nielen počas covidu, ale aj pri nehode v Suezskom prieplave, za extrémnych poveternostných podmienok a samozrejme aj po začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine. Vďaka výrazne nižšiemu dopytu a narovnávaniu dodávateľských reťazcov v minulom roku však veľké zdražovanie konečne vystriedalo zlacňovanie. Dá sa ale predvídať, ako to bude ďalej?
Reťazec udalostí predchádzajúcich troch rokov značne ovplyvnil celý globálny trh. Medzinárodná preprava ako súčasť svetovej ekonomiky utrpela mnoho bolestivých rán a niektoré taktiež nasledujúcim článkom reťazca nechtiac zasadila.

Problémové tri roky

Rušenie spojov, zmena cestovných poriadkov lodí, letového poriadku, železničných spojov i problémy na ceste, nulová tolerancia covidu v Číne, vojna, zvyšovanie cien energií a palív, nedostatok personálu, nedostatočná kapacita dopravných prostriedkov, stratégia lodiarov. To je len základný zoznam problémov, ktoré vyústili do extrémneho zdraženia medzinárodnej prepravy z ďalekých trhov. Martin Tokič, riaditeľ pobočky Geis CZ Air+Sea, k tomu hovorí: „Táto doslova smrtiaca zmes vplyvov vyhnala cenu prepravy v rokoch 2020–2022, najmä na linkách medzi Áziou a Európou a Áziou a Severnou Amerikou, na bezprecedentné hodnoty. To sa však zhruba v polovici minulého roka začalo meniť.“

Ideálny čas pre námornú prepravu

2023: Ceny niekoľkonásobne poklesli

Teraz možno s miernym privretím očí povedať, že ceny prepráv námorných i leteckých sú na predcovidovej úrovni. Dôvody tohto výrazného poklesu cien oproti najvypätejšiemu obdobiu sú dva: nižší dopyt a pomaly miznúci zmätok v dodávateľských reťazcoch. Ľudia začali obmedzovať svoje nákupy, reálna mzda im klesá a nevedia, čo bude. Ani klasická predvianočná sezóna a s tým spojené vysoké vyťaženie operátorov vlani neprišli.

Aktuálny problém s odbytom však nezasiahol iba Európu. Nízky objem dopytu pociťuje takmer celý globalizovaný svet. Hovorilo sa o tom aj na jednej z logistických konferencií, organizovaných vo februári tohto roku v ázijskom Singapure. Martin Tokič to potvrdzuje: „V Singapure som mal možnosť stretnúť sa s partnermi z mnohých krajín naprieč kontinentmi a rozhovory boli často v podobnom duchu, teda o slabom dopyte, nízkych objemoch, inflácii a podobne.“

Časť tovární v Ázii po lokálnych sviatkoch v októbri 2022 už nespustila svoju výrobu. Lodiari majú nadbytočné kapacity a nedarí sa im ich zaplniť, musia teda zlacňovať. Avšak je potrebné spomenúť, že ich zisky z posledných dvoch covidových rokoch boli extrémne. Odhaduje sa, že lodiarenské spoločnosti napríklad v roku 2021 zdvojnásobili zisky, ktoré generovali medzi rokmi 2010 – 2020.

Martin Tokič, riaditel pobočky Geis CZ Air+Sea (Zdroj: Geis SK)

Ideálny čas pre námornú prepravu

Nielen cena a dopyt hrajú rolu

Uzavreté prístavy a problémy s manipuláciou v nich už nie sú tak zásadným problémom aj z toho dôvodu, že Čína koncom roka začala pomaly uvoľňovať prísne opatrenia nulovej tolerancie covidu. Taktiež sa na letiskách nehromadí obrovské množstvo nákladu, pretože sú opäť bežne využívané aj pasažierske lety na ich prepravu. Bohužiaľ však stále chýba personál najmä v leteckej doprave a vyhliadky nie sú dobré.

Dokola skloňovaná „E“: Energia a ekológia

Výrazný rast nákladov samozrejme nezasiahol iba medzinárodnú dopravu, ale sektor logistiky všeobecne. Dobrým príkladom nestability dnešnej doby je intermodálna doprava. V priebehu roka totiž došlo k niekoľkým úpravám cenníkov kombinovanej železničnej dopravy z/do EÚ prístavov. Vplyv na toto mala cena za trakčnú energiu, cena pohonných hmôt aj celkové náklady na údržbu infraštruktúry. Ďalšou dôležitou otázkou je, ako sa do cien bude ďalej premietať stále väčší tlak na ekológiu. Už teraz sú napríklad v cenách námornej prepravy zahrnuté rôzne „eko“ poplatky.

Toto je primárne zdôvodňované tým, že lode staršieho dátumu výroby musia byť opatrené zariadeniami znižujúcimi produkované emisie. Na druhej strane sú nové lode už vyrábané tak, aby také normy už spĺňali. Aj náklady na „ekologické“ palivá sú vyššie. Hoci sú ekologické otázky aktuálne veľkou témou, v medzinárodnej doprave stále ešte víťazí cena. Je však otázkou, ako dlho ešte bude možné voliť medzi cenovo výhodnejším a ekologickejším variantom.

Sklady plné drahého tovaru, nové je lacnejšie

V Európe sú plné sklady staršieho tovaru, ktoré firmy vlani draho doviezli z ďalekých krajín. Teraz na trh prichádzajú novšie produkty, ktoré sú navyše lacnejšie. Hoci výrobné náklady v minulom roku pomerne dramaticky rástli, stále je nový tovar lacnejší ako dovezený, do ceny ktorého sa drahá preprava výrazne premietla. Napriek tomu, že niektoré firmy začali uvažovať o presune výroby bližšie k trhu odbytu (teda do Európy), alebo dokonca tento presun realizovali, nie je ich veľa. „Taká vec sa nestane zo dňa na deň. Jedná sa o strategické rozhodnutie, ktoré zásadne zmení procesy vo firme, preto od toho mnoho výrobcov nakoniec upustilo. Prípadne nechávajú v Ázii časť produkcie a druhú presúvajú bližšie svojim zákazníkom,“ dodáva Tokič.

Ideálny čas pre námornú prepravu

Budeme ešte dlho šetriť?

Súčasná úroveň cien medzinárodnej prepravy tovaru je na najnižšej úrovni za posledných niekoľko rokov. Tokič hovorí: „Firmám, ktoré napr. námornú prepravu využívajú, by som odkázal, že nie je na čo čakať. Využite aktuálne nízke ceny a dostupné kapacity.“

Napriek tomu, že dodávateľské reťazce sa takmer narovnali a výrazne sa zvýšila spoľahlivosť dodávok nákladu, vyhliadky do budúcnosti nie sú úplne pozitívne. S ohľadom na celkový vývoj vo svete je spomaľovanie ekonomiky nevyhnutné. Zároveň už možno vnímať aj náznaky pozitívne – tempo rastu inflácie sa spomalilo, a nielen Česká národná banka predikuje jej zníženie o niekoľko percentuálnych bodov. Je otázkou, ako to opäť ovplyvní dopyt a chuť ľudí míňať peniaze. Ako sme sa však v posledných rokoch presvedčili, akákoľvek predikcia budúceho vývoja, a to aj v medzinárodnej preprave z ďalekých trhov, je ťažko obhájiteľná.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button