Cestná doprava

Nadstavbové riešenia s úžitkovými vozidlami jazdiacimi lokálne bez emisií

Pripravené čeliť všetkým výzvam, riešenia na mieru, elektrické úžitkové vozidlá od značky Mercedes-Benz ponúkajú spoľahlivý základ vozidiel pre výrobcov nadstavieb.

Trvalo udržateľná mobilita čoraz viac ovplyvňuje rozhodnutia o kúpe a každodenné správanie v oblasti mobility podnikateľských a súkromných zákazníkov. Mercedes-Benz je presvedčený o ekologických a ekonomických výhodách akumulátorových elektrických úžitkových vozidiel.

Divízia Mercedes-Benz Vans pevne zakotvila svoje najvyššie ambície v oblasti elektrickej mobility do novej stratégie a konzekventne elektrifikuje všetky konštrukčné rady. Dôraz sa kladie na spoľahlivosť, kvalitu a optimalizáciu celkových nákladov spojených s vlastníctvom (TCO).

Ďalšia generácia modelu eSprinter

S cieľom vytvoriť pre zákazníkov v budúcnosti ešte väčšiu pridanú hodnotu vyvinula divízia Mercedes-Benz Vans platformu Electric Versatility Platform. Tá bude slúžiť ako základ novej generácie modelu eSprinter, ktorý sa bude od druhej polovice roku 2023 postupne vyrábať vo výrobnom závode Charlestone, Düsseldorf a Ludwigsfelde.

Počas vývoja sa požiadavky definovali v rámci úzkej spolupráce so zákazníkmi: vďaka trom variantom akumulátora a mnohým variantom nadstavieb od skriňového vozidla až po šasi určené na skriňovú nadstavbu je ďalšia generácia vozidla eSprinter dokonalým spoločníkom takmer pri každom podnikaní – a to nielen v Európe, ale napríklad aj v USA a Kanade. Dojazd sa v porovnaní s aktuálnym modelom eSprinter v závislosti od konfigurácia viac než zdvojnásobí. Rovnako narastie aj ložný objem, a to až o 50 percent. V prípade vozidiel so skriňovou nadstavbou dokonca ešte o podstatne viac.

Zrýchlenie stratégie elektrických vozidiel v divízií Mercedes-Benz Vans

Hlavným princípom značky Mercedes-Benz je trvalá udržateľnosť, a preto bude ďalšia generácia modelu eSprinter vyrábaná CO2-neutrálne. Divízia Mercedes-Benz Vans má ambíciu prevziať vedúcu úlohu v oblasti elektrickej mobility a digitalizácie a určovať štandardy do budúcnosti. Z tohto dôvodu sa odborné znalosti a investície zamerajú na výrobu úžitkových vozidiel s elektrickým pohonom a na nové technológie. Novovyvinuté produkty sa budú v budúcnosti konzekventne koncipované ako elektrické s akumulátorom.

Výrobcovia nadstavieb sa spoliehajú na divíziu Mercedes-Benz Vans

Elektrické úžitkové vozidlá z dielne Mercedes-Benz sú spoľahlivým a flexibilným základom odvetvových riešení špecializovaných výrobcov nadstavieb. Modely ako eVito s chladiarenskou nadstavbou, eVito Tourer s prestavbou na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou, eSprinter Pharma či sanitka eSprinter sú dôkazom širokej škály rôznych prestavieb a nadstavieb, ktoré sú už dnes k dispozícii u úžitkových vozidiel jazdiacich lokálne bez emisií od značky Mercedes-Benz.

Požiadavky na prestavby, respektíve nadstavby sú rovnako rozmanité ako samotné odvetvia, v ktorých sa využívajú. Najväčšie výzvy spočívajú predovšetkým v napájaní energiou na chladenie prepravovaného tovaru a starostlivosti o pacientov, ako aj vo váhe prestavieb a nadstavieb s ohľadom na užitočné zaťaženie a najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť.

Dve koncepčné vozidlá založené na budúcej generácii modelu eSprinter ukazujú, ktoré riešenia prestavieb a nadstavieb by mohli byť v budúcnosti možné: koncept „eGrocery“ na prepravu potravín a „doručovateľský koncept“ na použitie v expresných a kuriérskych doručovateľských službách.

Mercedes-Benz eVito s chladiarenskou nadstavbou

Východiskovou situáciou na trhu eGrocery s akumulátorovými elektrickými úžitkovými vozidlami je, že na aktívne chladenie tovaru citlivého na teplo v ložnom priestore sa používajú buď nezávislé riešenia s dodatočnými akumulátormi, alebo pasívne metódy, ako napríklad chladiarenské elementy či suchý ľad. Aj keď sú akumulátory veľké, ťažké, drahé a negatívne vplývajú na kapacitu užitočného zaťaženia, alternatívne riešenia nie sú ani trvalo udržateľné, ani ekologické.

Okrem toho rýchlo rastúci priemysel čelí výzve zostať schopný plniť svoje úlohy aj pri možných obmedzeniach prístupu v centrách miest. Koncepcia vozidla, ktoré jazdí lokálne bez emisií, je nevyhnutná – najmä preto, že typické využitie denných trás v priemernom rozmedzí od 80 do 100 kilometrov dokonale zapadá do výkonnostného profilu modelu Mercedes-Benz eVito.

Technická koncepcia vozidla je založená na myšlienke využívania dostupnej elektrickej energie v modeli Mercedes-Benz eVito aj na aktívne chladenie. Na tento účel je k elektrickému systému vozidla pripojená mimoriadne energeticky efektívna chladiarenská sústava Kerstner C106EA, vďaka ktorej možno minimalizovať množstvo prídavných akumulátorov, ktoré by boli potrebné ako zdroj energie.

Mercedes-Benz eVito Tourer s prestavbou na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou

Mobilita je základom samostatnosti a nezávislosti v živote. Najmä ľudia s telesným postihnutím sú závislí od spontánnej dostupnosti vhodných dopravných a prepravných prostriedkov, aby sa mohli účastniť profesionálneho a spoločenského života. Možnosti prepravy pre ľudí s obmedzenou mobilitou sú pre divíziu Mercedes-Benz Vans dôležitou témou, či už ide o vhodné pomôcky na ovládanie vozidla dostupné priamo od výroby alebo vhodné nadstavby pochádzajúce zo spolupráce s našimi partnermi

Veľkoryso dimenzovaný výrez vzadu s prejazdovou výškou cca 1 500 mm v kombinácii so zabudovanou protišmykovou rampou EASYFLEX umožňuje jednoduchý prístup do interiéru vozidla invalidným vozíkom. Rampa sa vyznačuje mimoriadne jednoduchým používaním a alternatívne ju možno rýchlo premeniť na ložnú plochu. Vďaka zadržiavaciemu systému pre osoby a invalidné vozíky sa invalidný vozík pripúta k podlahe vozidla a prepravovaná osoba sa zaistí. Extra dlhé elektrické bezpečnostné pásy sa starajú o upevnenie invalidného vozíka vpredu. Vozidlo môže byť okrem toho na želanie vybavené opierkami hlavy a operadlami FUTURESAFE.

Mercedes-Benz eSprinter Pharma

Skladovanie a preprava liečiv a iných farmaceutických výrobkov podlieha prísnym predpisom, aby nedošlo k ohrozeniu trvanlivosti a účinnosti výrobkov. Z tohto dôvodu sa liečivá prepravujú špeciálnymi vozidlami určenými na prepravu s regulovanou teplotou, ktoré musia zabezpečiť nepretržité udržiavanie určitých teplotných rozsahov.

V spolupráci so spoločnosťou Thermo King, výrobcom prepravných systémov na reguláciu teploty, vyvinula divízia Mercedes-Benz Vans model eSprinter Pharma – čím po prvýkrát predstavuje plnoelektrické úžitkové vozidlo na prepravu produktov farmaceutického priemyslu.

Mercedes-Benz eSprinter sanitka

Sektor špeciálnych záchranných, hasičských a policajných vozidiel je pre Mercedes-Benz už celé desaťročia mimoriadne dôležitý. Už od počiatkov svojej prvej generácie v roku 1995 sa model Sprinter používal ako sanitka a dnes má v zdravotníctve ako pohotovostné vozidlo s rôznymi nadstavbovými variantmi veľký trhový podiel.

V časoch pandémie je mimoriadne vysoká aj potreba spoľahlivých sanitiek. Divízia Mercedes-Benz Vans a výrobca nadstavieb Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG z mesta Schönebeck v Sasku-Anhaltsku vyvinuli v tomto čase plnoelektrické vozidlo pre služby zdravotníctva na základe modelu eSprinter.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button