Cestná doprava

Hlavnú dopravnú tepnu v Lučenci čaká rekonštrukcia

Mesto Lučenec plánuje v spolupráci so Slovenskou správou ciest (SSC) rekonštrukciu cesty I/75. Do hlavnej dopravnej tepny v Lučenci investuje SSC 1,6 milióna eur, práce sú naplánované na október a november. TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.

Rekonštrukcia hlavného ťahu v Lučenci sa týka úseku cesty I/75 v extraviláne aj intraviláne mesta. Naplánovaná je rekonštrukcia ciest od bývalých CBA skladov v Ľadove, cez Haličskú cestu, Námestie republiky, ulice T. G. Masaryka, J. Kármana a A. Jiráska až po križovatku ciest I/75 a I/16 nad mestskou časťou Opatová.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo zo strany štátu zabezpečiť pre naše mesto veľmi významnú investíciu. Úsek dlhý 5,6 kilometra dostane novú vozovku, vodičom sa značne zvýši komfort a chodcom sa zvýši bezpečnosť. V meste však pokračujeme ďalej a už teraz pripravujeme všetko potrebné k tomu, aby sme pokračovali aj v ďalšej rekonštrukciu miestnych mestských ciest a chodníkov,“ povedala primátorka Alexandra Pivková.

V rámci rekonštrukcie je naplánované vyfrézovanie ciest a následné položenie nového asfaltového krytu. Súčasťou opráv je aj úprava šácht a poklopov. Samospráva žiada účastníkov cestnej premávky a subjekty sídliace v predmetnej lokalite o zhovievavosť a rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác, o ich presnom časovom harmonograme bude mesto informovať.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button