Logistika a skladovanie

Tretí platinový certifikát pre Jungheinrich za udržateľnosť v rade

Tretí platinový certifikát pre Jungheinrich za udržateľnosť v rade. Spoločnosť Jungheinrich opäť získala platinový certifikát od spoločnosti EcoVadis za svoju podnikovú angažovanosť, čím potvrdila svoju pozíciu medzi 1 % najudržateľnejších spoločností na svete.

Medzinárodná ratingová agentúra EcoVadis udelila spoločnosti Jungheinrich už po tretíkrát za sebou platinový certifikát za spoločenskú zodpovednosť. EcoVadis tak oceňuje výnimočný záväzok spoločnosti Jungheinrich v oblasti životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného obstarávania. Platinovým certifikátom EcoVadis opäť potvrdzuje, že spoločnosť Jungheinrich naďalej patrí medzi 1 % najudržateľnejších spoločností na svete. „Spoločnosť Jungheinrich vytvára udržateľnú hodnotu. Našou snahou je spojiť ekonomický úspech s ekologickou a sociálnou zodpovednosťou. Obnovená platinová certifikácia EcoVadis dokazuje, že sa nám to darí. Je pre nás potvrdením a zároveň záväzkom, aby sme v rámci našej Stratégie 2025+ pokračovali v napredovaní a rozširovali naše záväzky aj v budúcnosti. Trvalá udržateľnosť je a zostane základom aktivít našej skupiny,“ hovorí Dr. Lars Brzoska, predseda predstavenstva spoločnosti Jungheinrich AG.

Priekopník v oblasti ochrany životného prostredia a ľudských práv

Tento rok EcoVadis vyzdvihol najmä „vynikajúce“ výsledky spoločnosti Jungheinrich v oblasti životného prostredia. Tu spoločnosť dosiahla maximálny počet bodov okrem iného vďaka účinným opatreniam na zníženie emisií skleníkových plynov a šetrenie cenných zdrojov. Spoločnosť Jungheinrich sa jednoznačne zaviazala k dosiahnutiu cieľa 1,5 stupňa a do roku 2030 chce na všetkých miestach a vo všetkých závodoch na celom svete zaviesť podnikateľskú činnosť s neutrálnymi emisiami CO2. Všetky závody spoločnosti Jungheinrich v Nemecku vrátane šiestich nemeckých závodov už od roku 2021 získavajú výlučne ekologickú elektrickú energiu.

Odvtedy skupina Jungheinrich pokračuje v presadzovaní prechodu na obnoviteľné zdroje energie na celom svete. Medzitým bol prechod na zelenú elektrinu už úplne dokončený v 21 krajinách. Dôležitým faktorom je pritom aj výroba vlastnej solárnej energie. S týmto cieľom spoločnosť neustále pokračuje vo vybavovaní svojich prevádzok vlastnými fotovoltickými systémami a naposledy pokryla parkovisko svojho podnikového sídla v Hamburgu fotovoltickým systémom s rozlohou 1 100 m2. Spoločnosť Jungheinrich šetrí zdroje aj tým, že v priemyselnom meradle opätovne vyrába použité vysokozdvižné vozíky. Pri tomto procese sa opätovne použije alebo recykluje až 99 % surovín použitých pri výrobe vozíka. V porovnaní s novou výrobou tak spoločnosť ušetrí až 80 percent CO2e.

Tretí platinový certifikát pre Jungheinrich za udržateľnosť v rade

Okrem toho spoločnosť Jungheinrich vynakladá veľké úsilie na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv v rámci svojho hodnotového reťazca. Na tento účel spoločnosť rozšírila svoj existujúci systém riadenia udržateľného obstarávania tak, aby osobitným spôsobom zohľadňoval aspekty ľudských práv. S cieľom sprísniť interné procesy na zabezpečenie náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv spoločnosť Jungheinrich zaviedla aj príslušný systém riadenia rizík a okrem pracovníka pre ľudské práva definovala aj ďalšie zodpovednosti, ako napríklad Radu pre ľudské práva, ktorá pozostáva z odborníkov na ľudské práva v rámci skupiny. Pravidelne sa vykonávajú analýzy rizík s cieľom včas identifikovať, posúdiť a predchádzať možnému porušovaniu ľudských práv.

Aktuálna platinová certifikácia od spoločnosti EcoVadis je tretím najvyšším ocenením spoločnosti Jungheinrich v rade po rokoch 2022 a 2021. Predtým spoločnosť získala zlatý certifikát v rokoch 2020 a 2019. EcoVadis je považovaný za jednu z popredných svetových inštitúcií na hodnotenie zodpovednosti podnikov. Len 1 % najudržateľnejších zo všetkých hodnotených spoločností získava od EcoVadis najvyšší platinový certifikát. EcoVadis celkovo analyzuje riadenie udržateľnosti viac ako 100 000 spoločností na celom svete s ohľadom na životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etiku a udržateľné obstarávanie.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button