Logistika a skladovanie

Spoločnosť Jungheinrich sa pripája k iniciatíve UN Global Compact

Spoločnosť Jungheinrich sa pripája k iniciatíve UN Global Compact. Znamená to, že popredný dodávateľ intralogistických riešení z Hamburgu sa stáva súčasťou najväčšej siete v celosvetovom úsilí o spravodlivé a udržateľné hospodárstvo. Tento krok je ďalším dôležitým míľnikom spoločnosti Jungheinrich na ceste udržateľnosti a podčiarkuje jej záväzok k zodpovednému podnikaniu.

Iniciatíva UN Global Compact je najväčšou a najvýznamnejšou iniciatívou zodpovedného riadenia podnikov na svete. Je založená na desiatich univerzálnych princípoch v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Pripojenie sa k tejto iniciatíve pre spoločnosť Jungheinrich znamená záväzok integrovať tieto zásady do všetkých aspektov svojej podnikateľskej činnosti.

Postup pri tejto integrácii preukáže UN v podobe výročnej správy o pokroku. „Chceme udržateľné hospodárstvo pre lepší svet,“ povedal Dr. Lars Brzoska, predseda predstavenstva spoločnosti Jungheinrich AG. „Pripojením sa k iniciatíve United Nations Global Compact zdôrazňujeme záväzok spoločnosti Jungheinrich k zodpovednému a udržateľnému konaniu.“

Spoločnosť Jungheinrich sa už v rámci svojej stratégie zaviazala plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja a zameriava sa najmä na ochranu klímy, udržateľnú výrobu a inovatívny priemysel. „Udržateľným faktorom“ spoločnosti sú jej energeticky účinné výrobky, ktoré prispievajú k transformácii odvetvia intralogistiky smerom k ekologickejším procesom a pomáhajú zákazníkom dosahovať ich klimatické ciele.

Spoločnosť Jungheinrich sa pripája k iniciatíve UN Global Compact

Spoločnosť Jungheinrich v marci tohto roku ukončila výrobu všetkých vysokozdvižných vozíkov poháňaných spaľovacím motorom a jej výrobné portfólio v súčasnosti pozostáva z výlučne elektricky poháňaných zariadení na manipuláciu s materiálom. Okrem toho ponúka svojim zákazníkom prostredníctvom systému POWERLiNE ekologické lítiovo iónové vozíky, ktoré sú až do dodania zákazníkovi neutrálne z hľadiska emisií CO2.

Spoločnosť Jungheinrich už systematicky hodnotí svojich dodávateľov z hľadiska ľudských práv, životného prostredia a dodržiavania predpisov. V súčasnosti pravidelne monitoruje viac ako 700 dodávateľov, ktorí pokrývajú 75 % celosvetového objemu nákupu. Cieľom spoločnosti je do roku 2025 pokryť 80 percent. Všetci existujúci a noví dodávatelia sú dôsledne kategorizovaní podľa ekologických, ekonomických a sociálnych kritérií.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button