Logistika a skladovanie

Nový riaditeľ oddelenia projektov v spoločnosti Jungheinrich

Nový riaditeľ oddelenia projektov v spoločnosti Jungheinrich. Ing. Peter Mačuš, PhD. nastupuje na pozíciu riaditeľa oddelenia projektov a automatizovaných riešení, v spoločnosti Jungheinrich, s.r.o., popredného dodávateľa systémových riešení v intralogistike.

Svoju profesionálnu kariéru začal na Žilinskej Univerzite, kde sa ako študent doktorandského štúdia venoval technológiám pre podporu inovácií. Tu vznikla myšlienka založiť technologický inštitút ako spin-off Žilinskej univerzity, kde bol súčasťou tímu ktorý pred pätnástimi rokmi stál pri zrode mobilných robotov, ktoré sa stali vlajkovou loďou inovácií spoločnosti Asseco CEIT. Bol vedúcim oddelenia výskumu a vývoja a neskôr v pozícii technického riaditeľa zodpovedal za technické inovácie v rámci celej spoločnosti. Do spoločnosti Jungheinrich nastúpil s ambíciou rozvíriť stojaté vody slovenských logistických jazier.

Pri tejto príležitosti sme p. Mačušovi položili niekoľko otázok:

Ako vidíte budúcnosť logistiky v kontexte automatizácie, digitalizácie a robotizácie a aké budú podľa Vás trendy v budúcnosti ohľadom manipulačnej techniky?

Budúcnosť logistiky je úzko spojená s automatizáciou, digitalizáciou a robotizáciou. Tieto technologické trendy významne menia spôsob, ako sa vykonávajú logistické operácie a ako funguje celý dodávateľský reťazec.
Z technologického pohľadu budú kľúčové tieto oblasti:
Automatizácia skladových operácií: Tu sa zameriavame na automatické vozíky – AGV/AMR a inteligentné systémy na správu skladu. Tieto technológie zvyšujú efektivitu, minimalizujú chyby a zrýchľujú procesy vykladania a nakladania tovaru.
Automatizácia logistiky: Automatizované mobilné roboty (AMR) sú schopné sa autonómne navigovať v prostredí a vykonávať rôzne úlohy, ako je preprava tovaru, vykladanie na regály vyhýbanie sa prekážkam, prispôsobovanie sa aktuálnym požiadavkám a iné operácie. V tejto súvislosti pracujeme na ich flexibilite a prispôsobivosti, efektívnosti, presnosti a schopnosti zbierať údaje o okolitom prostredí čo môžu využiť na optimalizáciu plánovania a riadenia zásob. Kľúčová je taktiež schopnosť AMR spolupracovať s ľuďmi, kde roboty vykonávajú opakujúce sa úlohy a ľudia sa venujú komplexnejším činnostiam, kde je potrebná ľudská kreativita alebo rozhodovanie.

Robotizácia operácií: automatické balenie tovaru, triedenie a distribúcia, znižujú manuálnu prácu a zvyšujú kvalitu.
Digitalizácia a IoT: senzory a ďalšie technológie pripojené k internetu zlepšujú sledovanie a manažment zásob, čo pomáha v prevencii nedostatku tovaru a minimalizuje straty.
Prediktívna analýza: využitie veľkých dát a strojového učenia na predpovedanie dopytu, optimalizáciu trás a plánovanie zásob pomáha spoločnostiam minimalizovať sklady, znížiť náklady a zvýšiť rýchlosť materiálového toku.

Aplikáciou týchto technologických oblastí je možné v spoločnostiach a firmách zlepšiť efektivitu, znižovať náklady a zvyšovať kvalitu a rýchlosť dodávok. Spoločnosti, ktoré dokážu adaptovať tieto technológie a zároveň optimalizovať ľudské zdroje v rámci týchto inovácií, budú mať konkurenčnú výhodu v logistickom priemysle.

Aké sú vaše plány a vízie v spoločnosti Jungheinrich?

Do budúcna sa chceme aj naďalej zameriavať na rozvoj v oblasti technológií pre intralogistiku. Pričom chceme ostať lídrami v digitalizácii, automatizácii a udržateľnosti, aby sme poskytovali efektívne a ekologické riešenia pre svojich zákazníkov.
Naše plány a vízie je možné rozdeliť do týchto hlavných oblastí:
Inovácie v technológii vozíkov: Jungheinrich sa neustále snaží zlepšovať a inovovať svoje vozíky a skladové systémy. Naším cieľom je vyvíjať vozíky, ktoré sú nielen výkonné a spoľahlivé, ale aj priateľské k životnému prostrediu a zamerané na zníženie spotreby energie.

Digitálna transformácia: Jungheinrich sa snaží integrovať digitálne technológie do svojich produktov a služieb. Tento prístup zahŕňa využitie dát a analýz na optimalizáciu procesov, zavedenie inteligentných systémov riadenia skladu a poskytovanie informácií o stave a výkone vozíkov cez digitálne platformy.
Automatizácia a robotizácia: Jungheinrich investuje do vývoja a implementácie automatizovaných systémov a mobilných robotov pre zlepšenie efektívnosti a produktivity logistických procesov. Naším cieľom je poskytovať zákazníkom komplexné riešenia, ktoré kombinujú rôzne formy automatizácie v skladoch.
Udržateľnosť a ekologická zodpovednosť: zaväzujeme sa k udržateľnému rozvoju a snahám o zníženie svojho environmentálneho vplyvu. To zahŕňa nielen vývoj ekologických vozíkov, ale aj snahy o minimalizáciu vplyvu ich výrobných procesov na životné prostredie.

Ing. Peter Mačuš, PhD.
Director Projects & Automated Solutions / Riaditeľ oddelenia projektov a automatizovaných riešení

Zdroj
transport.sk
Editor
TS Jungheinrich

Prečítajte si aj

Back to top button